Angajatorii trebuie să scoată bani din buzunar pentru instruirea periodică a angajaţilor. Instruirea va avea loc în timpul programului de muncă

August 31, 2018
231 Views

Companiile sunt obligate să ofere angajaţilor instruiri periodice la interval maxim de şase luni cu privire la domeniul securităţii şi sănătăţii (SSM). Instruirea salariaţilor se va face în trei etape, în ordine, instruire introductiv-generală, instruire la locul de muncă şi instruire periodică, potrivit normelor pentru aplicarea Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006.
„Instruirea periodică se face tuturor lucrătorilor (…) şi are drept scop reîmprospătarea şi actualizarea cunoştinţelor în domeniul securităţii şi sănătăţi în muncă.”
Companiile sunt obligate să instruiască atât personalul angajat al firmei, pe cei detaşaţi sau delegaţi de la alte companii, dar şi pe cei care muncesc pe o perioadă scurtă de timp.
Legea spune că instruirea angajaţilor se face pe cheltuiala angajatorului în timpul programului de lucru, fiind considerată muncă prestată.
„Intervalul dintre două instruiri periodice şi periodicitatea verificării instruirii vor fi stabilite prin programul de instruire-testare elaborat la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii”, potrivit normelor SSM.
Astfel, intervalul dintre două instruiri va fi de maximum şase luni, iar în cazul persoanlului tehnico-administrativ, normele legii SSM arată că intervalul poate fi de maximum 12 luni.

Leave A Comment

%d bloggers like this: