LIVE SI PE FACEBOOK . Maine , 28 august 2018 orele 13.0- Sedinta Ordinara a Consiliului Judetean Cluj . Iata ordinea de zi

August 27, 2018
474 Views

PROIECTUL ORDINII DE ZI a sedinţei ordinare a Consiliului Judetean Cluj din data de 28 august 2018, ora 13.00

1. Proiect de hotarare privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier judetean, prin demisie, precum si validarea, în locul vacant, a unui nou mandat de consilier judetean

2. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Cluj cu nr. 143/2008 privind însusirea Inventarului bunurilor care alcãtuiesc domeniului public al Judetului Cluj, cu modificările si completările ulterioare

3. Proiect de hotarare privind însusirea unei documentatii cadastrale de actualizare a informatiilor tehnice pentru imobilul situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 26

4. Proiect de hotarare privind însusirea unei documentatii cadastrale pentru imobilul situat  în Municipiul Cluj-Napoca, str. Clinicilor 3-5 si reglemetarea dreptului de proprietate asupra unor corpuri de cladire
Anexa

5. Proiect de hotarare privind solicitarea de transmitere a unui teren din domeniul public al Comunei Ciurila în domeniul public al Judetului Cluj

6. Proiect de hotarare privind aprobarea declansării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere, pe care este edificat “Rezervorul Mănăstur” de 10.000 mc, situat în mun. Cluj-Napoca, str. Mărisel (bazin Negoiu)

7. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Judetului Cluj a unor clădiri, în vederea scoaterii din functiune, casării si valorificării

8. Proiect de hotarare privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din zona de sigurantă a drumurilor judetene din Judetul Cluj

9. Proiect de hotarare privind aprobarea protocolului de colaborare între Judetul Cluj si Municipiul  Cluj-Napoca în vederea realizării unor facilităti park&ride

10. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului  de investitii „Reparatii capitale interioare- exterioare si amenajare alei incintă cu dale de beton” la imobilul situat în Comuna Recea Cristur, localitatea Recea Cristur nr. 166

11. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului  de investitii „Revitalizarea zonei Parcului Etnografic “Romulus Vuia” Cluj-Napoca- Pădurea Hoia”

12. Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară la dispozitia Consiliului Judetean Cluj, în vederea prevenirii si combaterii Pestei Porcine Africane

13. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de oportunitate din cadrul proiectului ”Dotarea Ambulatoriului Spitalulului Clinic de Boli Infectioase”

14. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului ” Dotarea Ambulatoriului Spitalulului Clinic de Boli Infectioase”  si a cheltuielilor legate de proiect

15. Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii de către Directia Generală de Asistentă Socială si Protectia Copilului Cluj a unor proiecte pentru cofinantare în cadrul programului de interes national în domeniul protectiei si promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităti

16. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Cluj nr. 105 din 29 mai 2018 privind aprobarea Proiectului ”Restaurarea anvelopei Palatului Reduta, în prezent Muzeul Etnografic al Transilvaniei” si a cheltuielilor legate de proiect

17. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Cluj nr. 106 din 29 mai 2018 privind aprobarea parteneriatului dintre U.A.T. Judetul Cluj si Muzeul Etnografic al Transilvaniei, în vederea implementării, în comun, a Proiectului ”Restaurarea anvelopei Palatului Reduta, în prezent Muzeul Etnografic al Transilvaniei”

18. Proiect de hotarare privind  modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Cluj nr. 328/2012 pentru aprobarea Programului de transport public de persoane prin curse regulate în trafic judetean  pe anii 2014-2019, cu modificările si completările ulterioare
Anexa

19. Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii a zece licente de traseu pentru servicii de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale

20. Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei, a Statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare pentru Compania de Apă Somes S.A.
Anexa 1_pag 1              Anexa 1_pag 2            Anexa 1_pag 3             Anexa 1_pag 4 Anexa 1_pag 5              Anexa 2                       Anexa 3

21. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Cluj nr. 11/2018 privind stabilirea componentei Colegiului Director al Directiei Generale de Asistentă Socială si Protectia Copilului Cluj

22. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Cluj nr. 99/2017 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Cluj în consiliile de administratie ale unor spitale publice

23. Proiect de hotarare privind încetarea mandatului unui membru din Consiliul de Administratie al societătii Univers T, demararea procedurii de selectie ca urmare a vacantării postului si numirea unui administrator provizoriu
Anexa

24. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Cluj nr. 245/2016 privind validarea nominală a membrilor Autoritătii Teritoriale de Ordine Publică Cluj, cu modificările ulterioare

25. Informare privind executia Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe trimestrul II 2018 la întreprinderile publice aflate sub autoritatea Consiliului Judetean Cluj
Nota

26. Diverse

Leave A Comment

%d bloggers like this: