Centrul Militar Zonal – recrutare pentru seria a II-a pentru categoria de personal ofițeri- filiera directă (medicină generală), subofițeri-filiera indirectă (arma construcții) și maiștri militari-forțele aeriene,

 

Centrul militar zonal Cluj continuă procesul de recrutare pentru seria a II-a pentru categoria de personal ofițeri- filiera directă (medicină generală), subofițeri-filiera indirectă (arma construcții) și maiștri militari-forțele aeriene, astfel:

 

* Institutul Medico-Militar din cadrul Universității de Medicină și Farmacie Târgu-Mureș- învățământ de zi cu durata studiilor de 6 ani , 20 de locuri cu predare în limba engleză.

Se primesc candidaţi cu diplomă de bacalaureat care au vârsta până în 30 de ani împliniţi în cursul acestui an.

Termene limită – recrutare : 13-24.08.2018

– selecție: 20-30.08.2018

– înscrierea online pe site-ul facultății: 03-05.09.2018

– admitere: 06.09.2018,ora 07.30

* Şcoala de Aplicație pentru Logistică ”General Constantin Zaharia– Chitila”- 20 de locuri la specialitatea ”construcții”.

Se primesc candidaţi cu diplomă de bacalaureat care au vârsta până în 40 de ani împliniţi în cursul acestui an.

Termene limită – recrutare : 13-29.08.2018

– selecție: 03-13.09.2018

– admitere: 24.09.2018, până la ora 07.30

*Şcoala Militară de Maiştri Militari și Subofițeri a Forţelor Aeriene “Traian Vuia”, Boboc, la armele aviație și radiolocație (candidații efectuează o evaluare a aptitudinilor specială la Institutul Național de Medicină Aeronautică și Spațială- București), învățământ de zi cu durata studiilor de 2 ani.

Se primesc candidaţi cu diplomă de bacalaureat care au vârsta până în 30 de ani împliniţi în cursul acestui an.

Termene limită – recrutare : 16-21.08.2018

– selecție: 20-24.08.2018

– admitere: 02.09.2018, până la ora 16.00

Pentru a participa la concursul de admitere în instituţia militară de învăţământ, candidaţii vor parcurge următoarele etape:

– prezentarea pentru luarea în evidenţă la sediul Biroului Informare-Recrutare din cadrul Centrului Militar Zonal Cluj;

– efectuarea unui examen medical la o unitate sanitară militară (Policlinica Spitalului Militar Cluj-Napoca);
– definitivarea dosarului de candidat, la sediul Biroului Informare-Recrutare din cadrul Centrului Militar Zonal Cluj;

– susţinerea probelor de selecţie (evaluarea psihologică şi de evaluarea aptitudinilor fizice), la Centrul Zonal de Selecţie şi Orientare – Alba-Iulia.

– participarea la concursul de admitere în instituţiile militare de învăţământ.

Candidații pentru Institutul Medico-Militar au obligația de a se înscrie personal, online, pe site-ul facultății în perioada menționată în grafic.

Pentru candidaţii domiciliaţi în judeţul Cluj, activitatea de recrutare se desfăşoară la sediul Biroului Informare-Recrutare din cadrul Centrului Militar Zonal Cluj, situat în Cluj-Napoca Calea Dorobanţilor nr. 8-10 iar informaţii suplimentare se pot obţine la telefoanele (BIR) 0264-432918 sau (OSU) 0264-433067.

Leave A Comment

%d bloggers like this: