INS: Mai puţină inovaţie atât în sectorul industriei cât şi în cel al serviciilor

August 2, 2018
207 Views

În perioada 2014-2016, ponderea întreprinderilor inovatoare a fost de 10,2%, în scădere cu 2,6 puncte procentuale, în comparaţie cu perioada 2012-2014, companiile inovatoare de produse sau procese au avut o pondere de 5,4% în total, informează INS.

În perioada 2012-2014 s-a înregistrat o pondere de 6,5% a companiilor inovatoare în total.

Întreprinderile inovatoare de metode de organizare sau de marketing au înregistrat o pondere de 7,7%, în scădere cu 1,7 puncte procentuale, comparativ cu perioada 2012-2014, când ponderea acestora a fost de 9,4%.
Întreprinderile inovatoare din sectorul industriei au avut o pondere de 10,3%, în scădere cu 2,3 puncte procentuale comparativ cu perioada 2012-2014, în timp ce întreprinderile inovatoare din sectorul serviciilor au înregistrat o pondere de 10,0%, în scădere cu 3,1 puncte procentuale, comparativ cu perioada 2012-2014.

După clasa de mărime a întreprinderii, întreprinderile mari sunt mai inovatoare (17,9%), comparativ cu întreprinderile mijlocii (11,9%) şi cele mici (9,3%). Această tendinţă s-a remarcat şi pe cele două sectoare de activitate: industrie şi servicii.

Leave A Comment

%d bloggers like this: