Sedinta ordinară a Consiliului Local Cluj-Napoca – miercuri, 1 august 2018, ora 14.00.Iata ordinea de zi

August 1, 2018
805 Views
 1. Proiect de hotărâre privind atribuirea în regim de închiriere a spațiului cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bolyai nr. 4, ap. 3, în favoarea domnului Mic Sergiu-Crinuț.
 2. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită, Sindicatului liber al salariaților din administrația publică locală „Civitas” și trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a unor spații din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Vasile Alecsandri nr. 1.
 3. Proiect de hotărâre privind vânzarea cotei de 67,81% din locuința situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Traian nr. 61, în favoarea doamnei Berchi Otilia.
 4. Proiect de hotărâre privind vânzarea cotei de 92,60% din locuința situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Emil Racoviță nr. 57, ap. 3, în favoarea doamnei Fodor Eva-Agneta.
 5. Proiect de hotărâre privind modificarea obiectului Contractului de închiriere nr. 52760/6.10.1999, încheiat cu domnul Arman Ioan.
 6. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de locațiune a unor contracte având ca obiect locuințe construite de către A.N.L., situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41 și Calea Florești nr. 58B, bl. 6.
 7. Proiect de hotărâre privind vânzarea suprafeței de teren de 82,44 m.p., cu destinația de curte, parte din terenul înscris în C.F. nr. 284628 Cluj-Napoca, nr. cadastral 284628, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Berăriei nr. 7.
 8. Proiect de hotărâre privind vânzarea suprafeței de teren de 267 m.p., cu destinația de curte, parte din terenul înscris în C.F. nr. 324548 Cluj-Napoca, nr. cadastral 324548, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Constanța nr. 7.
 9. Proiect de hotărâre privind vânzarea suprafeței de teren de 98 m.p., cu destinația de curte, înscrisă în C.F. nr. 324375 Cluj-Napoca, nr. cadastral 324375, situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Republicii nr. 19.
 10. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului unor contracte de închiriere, asociere, comodat, respectiv a dreptului de folosință gratuită, privind spații cu altă destinație decât cea de locuință.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii unui drept de superficie în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, asupra terenului în suprafață de 40,52 m.p., situat în municipiul Cluj-Napoca, Piața Avram Iancu nr. 20.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de constituire a unui drept de superficie în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, asupra terenului în suprafață de 10.235,48 m.p., situat în municipiul Cluj-Napoca, Piața Avram Iancu nr. 20.
 13. Proiect de hotărâre privind includerea imobilului Drum „De 6186/1” situat în Tarlaua nr. 111 în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea acestuia în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.
 14. Proiect de hotărâre privind includerea imobilului Drum „De 6220” situat în Tarlaua nr. 111 în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea acestuia în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.
 15. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Mihai Eminescu din municipiul Cluj-Napoca în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.
 16. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada General Dragalina și a imobilului strada Mamaia din municipiul Cluj-Napoca în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren identificat cu nr. cadastral 321686, înscris în C.F. nr. 321686 Cluj-Napoca.
 18. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca, în domeniul public al acestuia și darea în administrare, Universității de Artă și Design Cluj-Napoca, a unor spații din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 31-33.
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială S+P+Er – str. Măcinului nr. 2; beneficiari: Mocanu Vasile Edgar și Mocanu Loretta.
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință S+P+E+Er – str. Rozmarinului nr. 25A prov.; beneficiari: Mureșan Sergiu-Cristian și Mureșan-Poleac Daciana.
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință semicolectivă, S+P+E+M, str. Donath nr. 248; beneficiari: Popoviciu Cătălin Mihai, Matei Tibor și Matei Tünde.
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință cu două unități locative, S+P+E+R, Calea Turzii nr. 26; beneficiari: Petrovai Vasile și soția, Petrovai Liana Laura.
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru construire locuință unifamilială Sp+P+E – str. Tractoriștilor nr. 7E; beneficiară: S.C. Agroturism La Bunica S.R.L.
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – construire locuință semicolectivă P+E, str. Beiușului nr. 30; beneficiară: S.C. BEA&MAGDA S.R.L.
 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – construire imobil de birouri și servicii S+P+2E+R, str. Cornului nr. 1; beneficiari: Lung Rareș-George, Șortan Ioan-Călin și soția, Șortan Monica-Ioana.
 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire imobil cu spații pentru birouri, comerț și servicii, de la S+P+2E la S+P+3E+R, str. Victor Babeș nr. 5; beneficiari: Irimieș Gheorghe și Irimieș Simona-Lucia.
 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire imobil mixt, S+P+5E+R, str. Constantin Brâncuși nr. 121; beneficiară: S.C. DIGGER CONTRACTORS S.R.L.
 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. etajare imobil, str. Mihai Eminescu nr. 6; beneficiară: S.C. QUBIZ SOLUTIONS S.R.L.
 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. extindere construcție existentă, P+M – str. D.D. Roșca nr. 12; beneficiari: Biriș Sergiu Emil și Biriș Carmen-Melinda.
 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. de urbanizare, parcelare și construire locuințe individuale, str. Romaniței-nord; beneficiară: S.C. Green Imobil S.R.L.
 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. de urbanizare, str. Oașului – latura vestică; beneficiari: Marcu Maria, Baciu Ileana, Botiș Octavian, Botiș Anuța, Morea Anca-Mirela, Morea Alexandru Tudor, Lebaciu Maria.
 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. – str. Borhanciului-Nord, pentru parcelare și construire locuințe; beneficiar: Dudas Zoltan.
 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. Extindere și modernizare Hotel Sport – Aleea Stadionului nr. 1; beneficiar: Hotel Sport Cluj S.A.
 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. de urbanizare dezvoltare ansamblu rezidențial cu dotări – zona Cartodrom; beneficiar: Ministerul Apărării.
 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. Parcelare și construire locuințe familiale, str. Aiudului nr. 20; beneficiară: S.C. Domus Urban Construct S.R.L.
 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. pentru dezvoltarea capacității de producție și depozitare la Ferma Steluța; beneficiară: S.C. Ferma Steluța S.R.L.
 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. Dezvoltare ansamblu rezidențial cu dotări – str. Plaiuri; beneficiari: S.C. Covidan Impex S.R.L., S.C. Central Business Plaza S.R.L., Burzo Emil și Burzo Ioan, S.C. Citadinia Real Estate S.R.L.
 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor și tarifelor locale pentru energia termică livrată populației și agenților economici de către Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca și a prețului local al energiei termice facturată populației.
 39. Proiect de hotărâre privind atribuirea contractelor de desființare pe cale administrativă a construcțiilor provizorii și a celor executate fără autorizație de construire amplasate pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca, inclusiv transportul și depozitarea materialelor de către R.A.D.P. Cluj-Napoca, în temeiul prevăzut de art. 31 din Legea nr. 98/2016.
 40. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 569/2016, astfel cum a fost modificat prin Hotărârea nr. 175/2017 (aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 5”).
 41. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 571/2016, astfel cum a fost modificat prin Hotărârea nr. 177/2017 (aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 6”).
 42. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării prețurilor unitare (poz. 1-96), cuprinse în Anexa la Hotărârea nr. 203/2017, astfel cum a fost completată prin Hotărârea nr. 465/2018 (aprobarea prețurilor practicate de către Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca [R.A.D.P.], pentru activitatea de „Modernizare, reparații și întreținere a străzilor, aleilor, trotuarelor, sistemului rutier de pe poduri” de pe raza municipiului Cluj-Napoca).
 43. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea nr. 203/2017, astfel cum a fost completată prin Hotărârea nr. 465/2018 (aprobarea prețurilor practicate de către Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca [R.A.D.P.], pentru activitatea de „Modernizare, reparații și întreținere a străzilor, aleilor, trotuarelor, sistemului rutier de pe poduri” de pe raza municipiului Cluj-Napoca).
 44. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate privind fundamentarea modalității optime de gestiune a activităților de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în Municipiul Cluj-Napoca.
 45. Proiect de hotărâre privind acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2018, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.
 46. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 600.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru organizarea evenimentelor „1 Decembrie – Ziua Națională a României” și „Revelion 2019”, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
 47. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 395.000 lei în vederea organizării în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Federația Română de Tenis, a meciului de tenis contând pentru turul III (play-off) al Grupei Zonale II Europa/Africa a Cupei Davis, septembrie 2018.
 48. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 8.000 lei (sumă netă) de la bugetul local pe anul 2018, pentru premierea elevilor care au obținut nota 10 la examenul de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2018, precum și a profesorilor care s-au ocupat de pregătirea acestora.
 49. Proiect de hotărâre privind aprobarea gratuității transportului urban pe mijloacele de transport în comun pe toate liniile, pentru două cadre didactice de la Liceul Special pentru Deficienți de Vedere, pe parcursul anului școlar 2018-2019.
 50. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Almășan Ioan ș.a., înregistrată sub nr. 329121/3 din 10.07.2018.
 51. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Almășan Traian, înregistrată sub nr. 323034/3 din 5.07.2018.
 52. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de S.C. Cristal Turism S.R.L. și S.C. Someșul Cald Producție S.R.L., înregistrată sub nr. 325436/1 din 6.07.2018.
 53. Informare privind activitatea asistenților personali desfășurată în semestrul I al anului 2018.
 54. Diverse.

 

Ordinea de zi suplimentară propusă pentru ședința ordinară din data de 1.08.2018:

 

54 a – Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca, în domeniul public al acestuia, a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucium f.n. și însușirea Documentației topo-cadastrale de înscriere în cartea funciară a imobilului.

54 b – Proiect de hotărâre privind includerea imobilului strada Septimius Severus – tronsonul întâi, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea acestuia în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

54 c – Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2018, pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate.

54 d – Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca prin achiziționarea de autobuze electrice”.

54 e – Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului Bulevardul 1 Decembrie 1918, tronsonul întâi din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

54 f – Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor și tarifelor pentru transportul urban de călători practicate de către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.

54 g – Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Montare stație de tratare levigat si stație de tratare deșeuri la platforma de depozitare temporară deșeuri – Etapa 1”.

54 h – Informare privind Solicitarea (Plângerea prealabilă) formulată de S.C. Orest Impex S.R.L., înregistrată sub nr. 355.821/3 din 25.07.2018 de a promova și dezbate modificarea Hotărârii nr. 165/2011, referitor la P.U.D. – Calea Mănăștur nr. 50.

54 i – Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației cadastrale de înscriere în cartea funciară a suprafeței imobilului-teren, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 2.

54 j – Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației cadastrale de înscriere în cartea funciară a suprafeței imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 2.

54 k – Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, de dezlipire a imobilului-teren intravilan identificat cu nr. cadastral 322854, înscris în CF nr. 322854 Cluj-Napoca, situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb. 

Leave A Comment

%d bloggers like this: