Azi , 30 iulie 2018 orele 13.oo -Sedinta Ordinara a Consiliului Judetean Cluj . Iata ordinea de zi

July 30, 2018
1,010 Views

PROIECTUL ORDINII DE ZI a sedintei ordinare a Consiliului Judetean Cluj din data de 30 iulie 2018, ora 13.00

1. Proiect de hotarare privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier judetean, prin demisie, precum si validarea, în locul vacant, unui nou mandat de consilier judetean

2. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Cluj nr. 245/2016 privind validarea nominală a membrilor Autoritătii Teritoriale de Ordine Publică Cluj, cu modificările ulterioare

3. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Cluj nr. 180 din 30 iulie 2008 privind înfiintarea Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap a Judetului Cluj, cu modificările si completările ulterioare

4. Proiect de hotarare privind unele măsuri referitoare la consiliile de administratie ale întreprinderilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Judetean Cluj

5. Proiect de hotarare privind numirea Comisiei de negociere/analiză a indicatorilor de performantă financiari si nefinanciari pentru administratorii întreprinderilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Judetean Cluj

6. Proiect de hotarare privind încetarea exercitării cu caracter temporar a functiei publice de conducere de director executiv al  Directiei Judetene de Evidentă a Persoanelor Cluj de către doamna TRIFU SORINA-LAVINIA

7. Proiect de hotarare privind reluarea activitătii doamnei FILIP CARMEN-MIHAELA în functia publică de conducere de director executiv al Directiei Judetene de Evidentă a Persoanelor Cluj

8. Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii unei licente de traseu pentru servicii de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale

9. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Cluj nr. 74/2018 privind aprobarea majorării capitalului social al Societătii Drumuri si Poduri Judetene Cluj S.A.

10. Proiect de hotarare privind însusirea unei documentatii cadastrale pentru imobilul situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Parcului f.n,  înscris în cartea funciară  nr. 281471 Cluj-Napoca cu număr cadastral 281471

11. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului  de investitii „Refacere Sarpantă/învelitoare si cos de fum, reparatii fatade si zugrăveli interioare conform formei si finisajelor initiale” la imobilul situat în Municipiul Gherla  str. Plugarilor nr. 24

12. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului  de investitii „Refacere Sarpantă/învelitoare corp cantină si sală de mese conform formei initiale” la imobilul situat în Comuna Recea Cristur, localitatea Recea Cristur nr. 166

13. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii din cadrul proiectului “Extinderea si modernizarea Ambulatoriului Clinic Psihiatrie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Urgentă pentru Copii Cluj-Napoca”
Anexa 2          Anexa 3

14. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului ”Extinderea si modernizarea Ambulatoriului Clinic Psihiatrie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Urgentă pentru Copii Cluj-Napoca” si a cheltuielilor legate de proiect
Anexa

15. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de oportunitate din cadrul proiectului ”Dotarea Ambulatoriului Spitalulului Clinic de Recuperare Cluj-Napoca”
Anexa

16. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului ”Dotarea Ambulatoriului Spitalulului Clinic de Recuperare Cluj-Napoca”  si a cheltuielilor legate de proiect
Anexa

17. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de oportunitate din cadrul proiectului ”Dotarea Ambulatoriului Spitalulului Clinic Judetean de Urgentă Cluj-Napoca”
Anexa

18. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului ”Dotarea Ambulatoriului Spitalulului Clinic Judetean de Urgentă Cluj-Napoca” si a cheltuielilor legate de proiect
Anexa

19. Proiect de hotarare privind aprobarea cheltuielilor neeligibile suplimentare necesare pentru finalizarea închiderii Depozitului de deseuri neconform Pata Rât

20. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Cluj nr. 243/2017 privind achizitia dotărilor aferente unitătilor sanitare si unitătilor de învătământ de sub autoritatea Consiliului Judetean Cluj, finantate prin Programul National de Dezvoltare Locală în perioada 2017-2020

21. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general propriu al Judetului Cluj pe anul 2018
Anexa 1            Anexa 2           Anexa 2a         Anexa 2b         Anexa 3             Anexa 4

22. Proiect de hotarare privind încheierea Protocolului de colaborare având ca obiect promovarea si sprijinirea campaniei ”Ziua de curătenie 15 septembrie 2018”, derulată sub egida LET’S DO IT, ROMANIA! în cadrul Proiectului ”World Cleanup Day”

23. Proiect de hotarare privind abrogarea unor hotărâri  ale Consiliului Judetean Cluj privind asocierea între Judetul Cluj si Comuna Iclod pentru realizarea Proiectului “Unitate de abatorizare, transare si livrare carne”

24. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Cluj cu Comuna Luna si Municipiul Cîmpia Turzii, în vederea realizării Parcului Industrial Tetarom V

25. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al societătii Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.
Anexa

26. Proiect de hotarare privind aprobarea Structurii organizatorice, a Organigramei, a Statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie ,,Leon Daniello” Cluj-Napoca
Anexa 1          Anexa 2              Anexa 3             Anexa 4

27. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Cluj nr. 250 din 30.10.2017 pentru aprobarea  Structurii organizatorice, a  Organigramei, a Statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare pentru Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca, cu modificările ulterioare
Anexa 1            Anexa 2

28. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Cluj nr. 78 din 31.03.2017 pentru aprobarea  Structurii organizatorice, a  Organigramei, a Statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare pentru Spitalul Clinic de Urgentă pentru Copii Cluj-Napoca, cu modificările ulterioare
Anexa 1_pag 1                Anexa 1_pag 2              Anexa 2

29. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Cluj nr. 81/2018 privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii pentru Teatrul de păpusi ”Puck”
Anexa

30. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Cluj nr. 24 din 29.01.2016 privind aprobarea Organigramei, a Statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare pentru Compania de Apă Somes S.A., cu modificările ulterioare

31. Informare referitoare la exercitarea dreptului de preemtiune în temeiul Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările si completările ulterioare, conform Hotărârii Consiliului Judetean Cluj nr. 96/2006 – semestrul 1/2018

32. Diverse

Leave A Comment

%d bloggers like this: