ADMITERE LA UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „IULIU HAŢIEGANU” DIN CLUJ-NAPOCA

July 13, 2018
522 Views

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” formează profesionişti în toate specializările din domeniul sănătate. Candidaţii pot opta pentru o singură modalitate de admitere. Unicul criteriu de selecţie îl reprezintă nivelul pregătirii profesionale a candidaţilor.

 

În anul universitar 2018-2019, accesul la studii în Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu”, la nivel de licenţă, se realizează după cum urmează:

 

  1. Pe baza unui examen de admitere, care se va desfăşura în data de 25 iulie 2018.

 

Examenul de admitere constă în probă scrisă şi se desfăşoară în limba română, după sistemul „grilă”. Durata probei este de 2 ore.

Înscrierile se pot face în perioada 16 – 20 iulie. Rezultatele vor fi afişate în 25-26 iulie 2018.

Pentru examenul de admitere de anul acesta au fost scoase la concurs 626 de locuri bugetate, 5 locuri pentru candidaţii rromi, 19 pentru candidaţii din mediul rural şi 318 de locuri cu taxă. Informaţii suplimentare puteţi obţine accesând Ghidul Admiterii 2018.

Taxele de şcolarizare sunt disponibile pe site-ul universităţii.

 

  1. Prin evaluarea performanţelor şcolare şi a realizărilor personale ale candidaţilor

 

Pot aplica pentru înscriere la studii cetăţenii români, ai altor state membre ale UE, ale SEE, cetăţenii Confederaţiei Elveţiene sau ai statelor terţe.

Pentru anul acesta au fost scoase la concurs 495 de locuri. Metodologia de admitere la studii a cetăţenilor străini este disponibilă pe site-ul universităţii.

Perioada de depunere/recepție a dosarelor este cuprinsă între 2 mai şi 30 iulie 2018. Rezultatele vor fi afişate cel târziu în data de 1 august 2018.

Pot fi accesate doar locuri cu taxă. Taxa de şcolarizare este de 6000 Euro/an.

 

  1. Conform Metodologiei privind școlarizarea românilor de pretutindeni în învăţământul superior de stat din România, în baza Ordinului M.E.N. nr. 3900/16.05.2017

 

Românii de pretutindeni pot beneficia doar de locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă. Metodologia este publicată pe site-ul universităţii la secţiunea Admitere 2018 – Români de pretutindeni.

Pentru anul universitar 2018-2019, candidaţii care fac parte din această categorie vor avea la dispoziţie 5 locuri.

Calendarul de admitere:

Perioada de înscriere – 2- 13 iulie 2018

Publicarea pe site a listelor provizorii cu candidații declarați admiși – 23 iulie 2018  Depunere contestații – 24 iulie 2018

Transmitere dosare MEN – 25 iulie – 10 august 2018

 

Pe perioada admiterii universitatea asigură cazarea în cămine a candidaţilor care solicită acest lucru, la preţuri între 25 – 30 lei/noapte, în funcţie de numărul de paturi din cameră.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave A Comment

%d bloggers like this: