Miercuri 27 iunie 2018 orele 13.oo -Sedinta Ordinara a Consiliului Judetean Cluj. Iata ordinea de zi

June 26, 2018
767 Views

PROIECTUL ORDINII DE ZI a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Cluj din data de 27 iunie 2018, ora 13.00

1. Proiect de hotarare privind însuşirea unei documentatii cadastrale pentru imobilul situat în Municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor 106
Anexa

2. Proiect de hotarare privind însusirea unei documentatii cadastrale pentru imobilul situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Viilor nr. 46-50
Anexa

3. Proiect de hotarare privind aprobarea cheltuielilor suplimentare necesare implementării contractelor subsecvente nr. 40/11940/11.08.2011, nr. 41/11941/11.08.2011 Si nr. 42/11942/11.08.2011

4. Proiect de hotarare privind înscrierea unor imobile realizate în cadrul proiectului „Dezvoltare Parc Industrial Tetarom I – Edificare Clădiri, Extindere si Modernizare Infrastructură”, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al Judetului Cluj

5. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului  de investitii „Refacere sarpantă/învelitoare si cos de fum, reparatii fatade si zugrăveli interioare conform formei si finisajelor initiale” la imobilul situat în Municipiul Gherla  str. Plugarilor nr. 24

6. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului  de investitii „Refacere sarpantă/învelitoare corp cantină si sală de mese conform formei initiale” la imobilul situat în Comuna Recea Cristur, localitatea Recea Cristur nr. 166

7. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Reabilitare, modernizare si dotare – bloc alimentar” la imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Moldovan nr. 23

8. Proiect de hotarare privind încheierea unui protocol de colaborare pentru realizarea Strategiei Regionale de Mobilitate si Orase Inteligente din Regiunea Nord-Vest 2017-2021

9. Proiect de hotarare privind aprobarea  contului de executie al bugetului general propriu al Judetului Cluj la 31 martie 2018
Anexa 1             Anexa 1a              Anexa 1b
Anexa 2             Anexa 2a              Anexa 2b
Anexa 3             Anexa 3a              Anexa 3b
Anexa 4             Anexa 4a              Anexa 4b
Anexa 5             Anexa 6                Anexa 7

10. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general propriu al Judetului Cluj pe anul 2018
 anexa 1             anexa 2                        anexa 2a                 anexa 2b
 anexa 3             Lista de investitii

11. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Cluj nr. 99/2017 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Cluj în consiliile de administratie ale unor spitale publice

12. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Cluj nr. 250 din 30.10.2017 pentru aprobarea Structurii organizatorice, a Organigramei, a Statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare pentru Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca, cu modificările ulterioare
Anexa 1       Anexa 2

13. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiune pentru prevenirea si reducerea zgomotului aeroportuar pentru Aeroportul International ,,Avram Iancu” Cluj aferent hărtilor strategice de zgomot aeroportuar de la nivelul anului 2016
Nota

14. Proiect de hotarare privind actualizarea Monografiei economico-militare a judetului Cluj

15. Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii a patruzeci si unu licente de traseu pentru servicii de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale

15A. SUPLIMENTARE Proiect de hotarare privind trecerea unui imobil din domeniul privat în domeniul public al Judetului Cluj si transmiterea acestuia din administrarea Consiliului Judetean Cluj, în administrarea Muzeului Etnografic al Transilvaniei

16. Informare privind nivelul de asigurare a securitătii si a sigurantei civice a comunitătii pe primele 3 luni ale anului 2018

17. Diverse

Leave A Comment

%d bloggers like this: