Centrului Militar Zonal Cluj va ANUNTA ca s-a prelungit recrutarea rezervistilor voluntari ai Armatei Romane

May 25, 2018
568 Views

COMUNICAT

Perioada de recrutare a rezerviştilor voluntari ai Armatei României s-a prelungit până la data de 22 iunie 2018. Cei interesati pot să încadreze funcţii de ofiţeri, maiştri militari, subofiţeri şi soldaţi-gradaţi rezervişti voluntari.

Pentru anul 2018 sunt disponibile peste 3.400 de posturi la nivelul naţional, dintre care aproximativ 380 pentru ofiţeri, aproximativ 140 pentru maiştri militari, aproximativ 680 pentru subofiţeri şi peste 2.200 pentru gradaţi şi soldaţi rezervişti voluntari.

La nivelul judeţului Cluj, sunt disponibile un numar de 95 posturi de rezervişti voluntari din care 21 pentru ofiţeri, 5 pentru maistri militari, 21 pentru subofiţeri şi 48 pentru soldaţi şi gradaţi.

Pentru înscrierea în procesul de recrutare şi selecţie, candidaţii se vor prezenta la sediile centrelor militare zonale, judeţene sau de sector pe a căror rază îşi au domiciliul, pentru a completa o cerere, având asupra lor următoarele documente:
a) actul de identitate, în original şi în copie;
b) certificatul de cazier judiciar, eliberat cu maxim şase luni înainte de data depunerii;
c) acte de studii şi alte documente care atestă alte competenţe dobândite, în original şi în copie;
d) permisul de conducere, în original şi în copie, dacă este cazul, pentru candidaţii fără pregătire militară, dacă îndeplinirea atribuţiilor postului pentru care candidează presupune conducerea tehnicii specifice;
e) livretul militar, în original şi în copie, dacă este cazul, numai pentru cei care deţin calitatea de rezervist.

La prezentarea la sediul Centrului Militar Zonal Cluj , candidaţii vor fi informaţi cu privire la etapele procesului de recrutare şi selecţie a rezerviştilor voluntari, respectiv unitatea militară în care urmează să susţină probele de selecţie, unitatea sanitară militară unde urmează să susţină examinarea medicală, unitatea militară/centrul de instruire în care urmează să execute programul de instruire iniţială (dacă este cazul).

De asemenea, candidaţii fără pregătire militară vor fi consiliaţi în ceea ce priveşte exprimarea opţiunilor, în sensul orientării către armele/serviciile şi specialităţile militare pentru care aceştia prezintă aptitudini.

Procedurile de recrutare a rezerviştilor voluntari se desfăşoară în baza Legii nr. 270 din 10 noiembrie 2015 privind Statutul rezerviştilor voluntari şi a Normelor metodologice de aplicare a acesteia.

Rezerviştii voluntari reprezintă o categorie de personal militar în rezervă, distinctă faţă de cea a personalului militar în activitate. Aceştia pot fi din rândul rezerviştilor sau al cetăţenilor care nu au îndeplinit serviciul militar, dar care optează pentru îndeplinirea serviciului militar în rezervă în calitate de rezervist voluntar.

Persoanele interesate din judeţul Cluj se pot adresa Centrului Militar Zonal Cluj la adresa poştală: Mun. Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 8-10, telefon 0264-433067.

Leave A Comment

%d bloggers like this: