Ora 15.00 – Sedinta Ordinara a Consiliului Local Cluj-Napoca. Iata ordinea de zi

May 14, 2018
347 Views

Potrivit Dispoziţiei nr. 1545 din 8 mai 2018, se convoacă, în şedinţă ordinară, Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, în ziua de luni, 14 mai 2018, ora 15, în Sala de sticlă de la sediul din Calea Moţilor nr. 3, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 31.03.2018.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare ale municipiului Cluj-Napoca pe anul 2017.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2017 ale S.C. Cluj Innovation Park S.A. Cluj-Napoca.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2017 ale Companiei de Transport Public Cluj-Napoca.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2017 ale Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2017 ale Societății Sala Polivalentă S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 24.05.2018, ora 12.
 7. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 433/2016 (desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în Comisia locală de ordine publică).
 8. Proiect de hotărâre privind acceptarea unei succesiuni vacante.
 9. Proiect de hotărâre privind încetarea la termen, fără posibilitate de prelungire, a Contractului de concesiune nr. 5840 din 22.02.1995, astfel cum acesta a fost modificat prin acte adiționale.
 10. Proiect de hotărâre privind încetarea la termen, fără posibilitate de prelungire, a Contractului de concesiune nr. 5841 din 22.02.1995, astfel cum acesta a fost modificat prin acte adiționale.
 11. Proiect de hotărâre privind încetarea la termen, fără posibilitate de prelungire, a Contractului de concesiune nr. 23185 din 27.07.1995, astfel cum acesta a fost modificat prin acte adiționale.
 12. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei actuale de 31/254 parte din terenul în suprafață de 254 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Nicolae Bălcescu nr. 23, înscris în C.F. 285914 Cluj-Napoca, sub nr. cad. 285914.
 13. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de locațiune a unor contracte având ca obiect locuințe de serviciu.
 14. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită, Direcției de Asistență Socială și Medicală și trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca
 15. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită, Serviciului Public pentru administrarea obiectivelor culturale, a unui spațiu din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 1.
 16. Proiect de hotărâre privind însușirea documentațiilor cadastrale necesare înregistrării imobilului strada Sigismund Toduță și imobilului strada Țebei din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.
 17. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de înscriere în cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Tulcea f.n.
 18. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de înscriere în cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Nicoale Titulescu f.n.
 19. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de înscriere în cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Cepei f.n.
 20. Proiect de hotărâre privind însușirea documentațiilor topo-cadastrale de înscriere în cartea funciară a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca.
 21. Proiect de hotărâre privind revocarea art. 1 al Hotărârii nr. 444/2011, retragerea dreptului de administrare a Colegiului Tehnic de Transporturi Transilvania, asupra imobilului Cămin II, scara II și darea în administrare, Școlii Gimnaziale de Muzică Augustin Bena, a imobilului Cămin II, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bistriței nr. 21.
 22. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr. 8/2018 (vânzarea spațiului cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 39, ap. 5, în favoarea doamnei Smical Andreea-Ioana).
 23. Proiect de hotărâre privind punerea în executare a Deciziei Civile nr. 1910/A/2017, pronunțată de Tribunalul Cluj în Dosarul nr. 3633/211/2016.
 24. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea nr. 575/2013 (aprobarea fondului locuinţelor de necesitate al Municipiului Cluj-Napoca), completată prin Hotărârile nr. 282/2014, 141/2017 și 894/2017.
 25. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei locuințe de necesitate persoanelor afectate de incendiul de pe str. Cantonului f.n. din data de 13.04.2018.
 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de repartizare, în vederea atribuirii, pentru locuințele destinate închirierii, construite din fonduri A.N.L.
 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire imobil mixt – str. Gh. Șincai nr. 13-str. Samuel Micu nr. 8; beneficiari: Mădăian Mircea-Ovidiu și Mădăian Felicia-Silvia.
 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire imobil mixt, S+P+2E+R – Calea Baciului nr. 22; beneficiar: Iacob Dan-Mihai.
 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință familială cu două apartamente, P+E – Calea Turzii nr. 32; beneficiară: S.C. Axa Imob Invest S.R.L.
 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. amenajare parc de conservare a biodiversității – zona I – „Modernizare infrastructură educațională Hoia pentru desfășurarea activităților didactice și practice destinate învățământului agricol”; beneficiară: Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca.
 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Modernizare sistem de iluminat public strada Cișmigiu”.
 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Modernizare sistem de iluminat public strada Nuferilor”.
 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Modernizare sistem de iluminat public strada Arany Janos”.
 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Modernizare strada Cișmigiu, în municipiul Cluj-Napoca”.
 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Modernizare strada Nuferilor, în municipiul Cluj-Napoca”.
 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Modernizare strada Arany Janos, în municipiul Cluj-Napoca”.
 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, extindere și modernizare Grădinița Căsuța Poveștilor din municipiul Cluj-Napoca”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional, Axa Prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectiv Specific 4.4.
 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea și îmbunătățirea spațiului pietonal în zona urbană: reabilitare și extindere zona pietonală Piața Lucian Blaga, strada Republicii (primul tronson), strada Napoca, strada Petru Maior și strada Emil Isac și amenajare piste de biciclete”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operațional Regional, Axa Prioritară 4, Obiectivul Specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.
 39. Proiect de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a S.C. Cluj Innovation Park S.A., convocată pentru data de 29 mai 2018, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 30 mai 2018, ora 10 (a doua convocare).
 40. Proiect de hotărâre privind numirea administratorilor în Consiliul de administrație al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca (R.A.D.P.).
 41. Proiect de hotărâre privind numirea administratorilor în Consiliul de administrație al Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca (R.A.T.).
 42. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 3 al Hotărârii nr. 499/2013 (aprobarea reorganizării Regiei Autonome de Transport Urban de Călători Cluj-Napoca [R.A.T.U.C.] prin transformarea acesteia în societate pe acţiuni sub numele de COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ S.A.), astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 64/2016 și nr. 597/2016.
 43. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor pentru organizarea în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Cluj, a programului multianual Liga Liceelor Clujene, pentru anul 2018.
 44. Proiect de hotărâre privind acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2018, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.
 45. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Puskás Ferenc și Puskás-Schullerus Tibor, înregistrată sub nr. 166534/3 din 30.03.2018.
 46. Informare privind raportul semestrial de administrare a Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca – anul 2017.
 47. Informare privind raportul semestrial de administrare a Consiliului de Administrație al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca – anul 2017.
 48. Informare privind raportul semestrial de administrare a Consiliului de Administrație al S.C. Cluj Innovation Park S.A. – anul 2017.
 49. Diverse.

 

 

P R I M A R,

EMIL BOC

 

 

Ordinea de zi suplimentară propusă pentru ședința ordinară din data de 14.05.2018:

 

49 a – Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului social „O masă caldă”.

 

49 b – Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 150/2014 (darea în folosinţă gratuită, Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală, a unui spaţiu din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul. 21 Decembrie 1989 nr. 108, ap. 25), astfel cu a fost modificată prin Hotărârea nr. 497/2016.

 

49 c – Proiect de hotărâre privind darea în administrare, Grădiniței cu Program Prelungit Parfum de Tei, a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Gării nr. 4.

49 d – Proiect de hotărâre privind propunerea de participare a municipiului Cluj-Napoca la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017-2019 și la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic 2017-2019, achiziționarea a trei autovehicule pur electrice noi și suportarea de la bugetul local a diferenței de preț.

 

49 e – Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de acordare a tichetelor sociale în cadrul Programului social „Alimente”.

 

49 f – Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de administrare a parcului industrial Cluj Innovation Park.

49 g – Proiect de hotărâre privind finanțarea nerambursabilă de la bugetul local în anul 2018 a cultelor religioase, în temeiul Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobat prin Hotărârea nr. 924/2017.

Leave A Comment

%d bloggers like this: