Congres internațional dedicat istoriei literare la UBB

May 3, 2018
473 Views

Peste 50 de cercetători prestigioși din Franța, Elveția, Polonia și România se reunesc la Cluj-Napoca în perioada 10-12 mai, într-un congres internațional de istorie literară, organizat la Facultatea de Litere.

Facultatea de Litere a Universității Babeș-Bolyai (în colaborare cu Institutul de lingvistică și istorie literară „Sextil Pușcariu”) e onorată să anunțe organizarea, în 10-12 mai, a Congresului de istorie literară „Valori literare convertibile. Narațiuni internaționale ale istoriilor literare naționale”/ “Local Convertible Values: International Narratives of National Literary History”. Prilejuit de centenarul Marii Uniri, dar și de 130 de ani de la înființarea Facultății de Litere a Universității din Cluj, evenimentul inaugurează o platformă de dezbateri internaționale cu privire la dinamica istoriei literare în secolul XXI. Pe lângă cercetători din România afiliați centrelor universitare din Iași, București, Sibiu, Oradea sau Constanța, și-au anunțat prezența cercetători prestigioși din Franța, Elveția sau Polonia. Congresul oferă spațiu de manifestare și de dezbatere tinerilor cercetători doctoranzi, în cadrul a trei paneluri speciale.

Conferințele în plen abordează teme legate de modalitățile în care istoriografia literară răspunde provocărilor contemporane, prin posibilitatea de a elabora concepte menite să depășească înțelegerea teritorial-națională a câmpului de investigație (Patrick Suter, Universitatea din Berna), prin includerea politicului în sfera de interes a studiilor literare (Ion Simuț. Universitatea din Oradea) sau prin reevaluarea rolului anecdoticului în narațiunea istoriografică (Antonio Patraș, Universitatea Al. I. Cuza, Iași). Spiritul reconvertirii valorilor și al depășirii contextelor naționale, reprezentat în tradiția clujeană de istoricul literar D. Popovici, se regăsește în preocuparea invitaților de a evalua interferențele culturale în afara frontierelor marilor literaturi europene: receptarea literaturii române în spațiul polonez (Kazimierz Jurczak, Universitatea Jagiellonă, Cracovia), studierea comparatistă a interacțiunilor public-scenă în dramaturgia maghiară/română (Szabo Levente, Universitatea Babeș-Bolai, Cluj). Nu în ultimul rând, Congresul propune o sesiune de dezbateri cu privire la rolul și poziția istoriei literare în ansamblul studiilor umaniste.

Cele 20 de paneluri vor avea loc la Facultatea de Litere a Universității Babeș-Bolyai și la Institutul de Lingvistică și istorie literară „Sextil Pușcariu”. Vă așteptăm cu drag!

Leave A Comment

%d bloggers like this: