Ziua Justiţiei Militare

April 25, 2018
861 Views

An de an, la 25 aprilie, este sărbătorită Ziua Justiţiei Militare. Este data la care, în anul 1919, prin Decretul-lege nr. 1625, semnat de regele Ferdinand, a luat fiinţă Serviciul Contencios al Ministerului de Război, act ce a marcat înfiinţarea unei structuri specializate în asigurarea asistenţei juridice pentru armată.

Justiţia Militară a fost înfiinţată pentru soluţionarea numeroaselor solicitări din sfera contenciosului administrativ, pentru apărarea intereselor legale ale armatei, cât şi pentru elaborarea cadrului legislativ necesar sistemului militar şi a regulamentelor în domeniu.

Încă din anul 1912, se înfiinţase, prin Decretul-lege nr. 1682 din 21 martie, Serviciul Control, Contabilitate, Contencios şi Pensii, în cadrul căruia Secţia Contencios avea ca principale atribuţii apărarea intereselor Ministerului de Război în procesele civile, îndeplinirea actelor de procedură ale ministerului, corpurilor şi serviciilor armatei, acordarea de consultaţii juridice şi întocmirea proiectelor de legi pentru activitatea ministerului, se arată în ”Calendarul Tradiţiilor Militare” (2010).

Prin Decretul-lege nr. 1579 din 18 aprilie 1919, s-a constituit ”Serviciul Contencios”, un departament separat, inclus în rândul ”serviciilor generale pentru nevoile întregii armate”, pe baza căruia regele a semnat, la 25 aprilie 1919, Decretul-lege nr. 1625, referitor la organizarea şi funcţionarea acestuia. Acest decret-lege a fost ratificat prin Legea nr. 1151 din 26 martie 1924.

Leave A Comment

%d bloggers like this: