Executivul a aprobat noul nomenclator al domeniilor si programelor de studii universitare

March 30, 2018
351 Views

Guvernul a adoptat, în şedinţa de joi, prin hotărâre, Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi al structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2018 – 2019.
Potrivit unui comunicat de presă al MEN, aprobarea actului normativ implică modificarea unor specializări, conform rapoartelor Agenţiei Române pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS), introducerea de noi specializări evaluate de ARACIS şi actualizarea unor structuri ale instituţiilor de învăţământ superior, la cererile acestora, depuse în perioada 28 iulie 2017 – 28 ianuarie 2018.
În urma adoptării acestei Hotărâri de Guvern este introdusă o nouă specializare/un nou program de studii universitare de licenţă – Management şi audit de mediu în domeniul de licenţă Ştiinţa mediului.
Acul normativ certifică şi înfiinţarea a opt programe noi pentru studii de licenţă, iar pentru 105 specializări/programe de studii universitare de licenţă din 40 de instituţii de învăţământ superior au fost operate modificări ale capacităţii de şcolarizare, conform rapoartelor ARACIS.

Leave A Comment

%d bloggers like this: