Live pe facebook-Azi , 29 martie 2018 orele 13.00 -Sedinta Ordinara a Consiliului Judetean Cluj . Iata ordinea de zi

March 29, 2018
1,236 Views

PROIECTUL ORDINII DE ZI a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Cluj din data de 29 martie 2018, ora 13.00

1. Proiect de hotarare privind validarea unui nou mandat de consilier judetean în locul devenit vacant potrivit Hotărârii Consiliului Judetean Cluj nr. 1 din 31 ianuarie 2017

2. Proiect de hotarare privind includerea în domeniul public al Judetului Cluj a unor elemente de infrastructură pentru alimentarea cu apă si canalizare din mun. Cluj-Napoca  si concesionarea acestora Companiei de Apă Somes S.A.
Anexa

3. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului ”Dotarea Unitătii de Primire Urgente din cadrul Spitalului Clinic de Urgentă pentru Copii Cluj-Napoca”  si a cheltuielilor legate de proiect

4. Proiect de hotarare privind aprobarea  tarifelor  pentru spectacolele sustinute de către Teatrul de Păpusi „PUCK”, pentru anul fiscal 2018

5. Proiect de hotarare privind reglementarea unor măsuri în vederea creării cadrului organizatoric de functionare în anul 2018 a Asociatiei ”Clusterul Agro–Food–Ind Napoca”

6. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe anul 2017
Anexa 1            Anexa 2             Anexa 3               Anexa 4                Anexa 5
Anexa 6            Anexa 7             Anexa 8               Anexa 9                Anexa 10
Anexa 11          Anexa 12           Anexa 13             Anexa 14              Anexa 15
Anexa 16          Anexa 17           Anexa 18             Anexa 19              Anexa 20

7. Proiect de hotarare privind reglementarea situatiei juridice a imobilelor – centre de salvare montană – situate în localitătile Belis, Doda Pilii si Rogojel

8. Proiect de hotarare privind  aprobarea atribuirii a doisprezece licente de traseu pentru servicii de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale

9. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Cluj nr. 180 din 30 iulie 2008 privind înfiintarea Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap a Judetului Cluj, cu modificările si completările ulterioare

10. Proiect de hotarare privind prelungirea mandatului administratorilor provizorii la UNIVERS T S.A.

11. Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judetului Cluj în Adunarea Generală a Actionarilor la Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. în vederea exercitării drepturilor de actionar

12. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Cluj nr. 250 din 30.10.2017 pentru aprobarea Structurii organizatorice, a Organigramei, a Statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare pentru Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca, cu modificările ulterioare
Anexa 1        Anexa 2

13. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Bibliotecii Judetene ”Octavian Goga”
Anexa

14. Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii pentru Muzeul de Artă
Anexa 1         Anexa 2

15. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Cluj nr. 288 din 19.12.2017 privind aprobarea aprobarea Organigramei, a Statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare pentru Muzeul Etnografic al Transilvaniei
Anexa 1           Anexa 2

16. Proiect de hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Cluj nr. 188/2017 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Serviciului Public Judetean Salvamont-Salvaspeo Cluj

17. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Cluj

18. Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionării de servicii juridice de consultantă, de asistentă si de reprezentare a Judetului Cluj,  în fata Curtii de Arbitraj International de pe lângă Camera Internatională de Comert Paris

19. Proiect de hotarare privind nominalizarea pe beneficiari, a sumei de 300,00 mii lei aprobată prin Hotărârea Consiliului Judetean Cluj nr. 22/2018 la Capitolul nr. 67.02 Centenarul Marii Uniri din 1918

20. Proiect de hotarare privind nominalizarea pe unităti de cult apartinând cultelor religioase recunoscute din România, a sumei de 2.000,00 mii lei aprobată prin Hotărârea Consiliului Judetean Cluj nr. 22/2018 la Capitolul nr. 67.02 Religie – Alte Culte

21. Proiect de hotarare privind nominalizarea pe beneficiari, a sumei de 500,00 mii lei aprobată prin Hotărârea Consiliului Judetean Cluj nr. 22/2018 la Capitolul nr. 67.02 Recreere – Tineret

22. Proiect de hotarare privind nominalizarea pe beneficiari, a sumei de 1200,00 mii lei aprobată prin Hotărârea Consiliului Judetean Cluj nr. 22/2018 la Capitolul nr. 67.02 Recreere – Activităti sportive

23. Proiect de hotarare privind nominalizarea pe beneficiari, a sumei de 500,00 mii lei aprobată prin Hotărârea Consiliului Judetean Cluj nr. 22/2018 la Capitolul nr. 67.02 Recreere – Alte Actiuni de Cultură

24. Informare privind nivelul de asigurare a securităţii şi a siguranţei civice pe cele  12  luni ale anului 2017

25. Planul Strategic cuprinzând principalele obiective ce trebuie îndeplinite de unităţile de poliţie şi indicatorii de performanţă minimali pentru anul 2018

26. Diverse

Leave A Comment

%d bloggers like this: