Azi -29 martie 2018 de la 11.00 -Sedinta extraordinara a Consiliului Local Cluj-Napoca . O ordine de zi cu 285 de puncte

March 29, 2018
1,079 Views

Potrivit Dispoziţiei nr. 1099 din 23.03.2018, se convoacă, în şedinţă extraordinară, Consiliul
local al municipiului Cluj-Napoca, în ziua de joi, 29.03.2018, ora 11, în Sala de sticlă de la sediul din
Calea Moţilor nr. 3, cu următorul proiect al ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei actelor administrative fiscale, actelor de
executare și altor acte emise de organul fiscal local prin mijloace electronice de transmitere
la distanță sau tipărite prin intermediul unui centru de imprimare masivă, valabile fără
semnătura persoanelor împuternicite și ștampila organului fiscal local, care vor purta
semnătura electronică extinsă bazată pe un certificat calificat al organului fiscal local și a
procedurii de comunicare a actelor administrative fiscale, a actelor de executare și altor acte
emise de organul fiscal local prin mijloace electronice de transmitere la distanță.
2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de stabilire a
criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul
municipiului Cluj-Napoca, în vederea aplicării prevederilor art. 489 alin. 5-8 din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal și pct. 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a formularelor tipizate
pentru aplicarea acestuia, aprobat prin Hotărârea nr. 343/2016, astfel cum a fost modificată
și completată prin Hotărârea nr. 389/2016, prin Hotărârea nr. 417/2016 și prin Hotărârea nr.
585/2017.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al
Cantinei de ajutor social și pensiune, aflată în subordinea Consiliului local al municipiului
Cluj-Napoca.
4. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în
municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 1A, teren aferent apartamentului nr. 6 din blocul
1A.
5. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în
municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 1A, teren aferent apartamentului nr. 1 din blocul
1D.
6. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației topo-cadastrale de înscriere în cartea
funciară a imobilului „Piața Unirii”.
7. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de înscriere în cartea funciară
a imobilului „Piața Lucian Blaga”.
8. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de alipire a imobilelor situate
în municipiul Cluj-Napoca, str. Alexandru Vlahuță nr. 12-14.
9. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de înscriere a suprafeței
imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. George Barițiu nr. 10-12.
10. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de înscriere în cartea funciară
a suprafeței imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Brassai Samuel nr. 25.
11. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei parcele de teren cu suprafața de 300 mp. din zona
Lomb, înscrisă în C.F. nr. 306351 Cluj-Napoca, nr. cadastral 306351, în favoarea numitei
Chilea Maria-Irina.
12. Proiect de hotărâre privind radierea parțială a dreptului de servitute de trecere instituit
asupra imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 76, înscris în C.F. nr.
256831 Cluj-Napoca, în favoarea imobilelor cu nr. topo 9454, 9452, 9477.
13. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 949/2017, modificată și
completată prin Hotărârile nr. 1033/2017, 10/2018 și 53/2018 (vânzarea unor locuințe
construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe).
14. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 1000/2017 (însușirea docum
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. extindere și mansardare locuință în vederea
realizării a două unități locative – str. René Descartes nr. 40; beneficiară: Pamfilie Rodica
Lanna.
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru construire locuință familială cu două
unități locative, str. Plevnei nr. 172; beneficiari: Silvășan Mihai Vlad și Silvășan Catinca
Ioana.
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire sediu firmă „Das Welt Auto”, Calea
Turzii nr. 223; beneficiară: S.C. Compexit Trading S.R.L.
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. extindere și mansardare casă existentă, str.
Partizanilor nr. 129B; beneficiari: Cuibus Marius Viorel și soția, Cuibus Iulia.
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință semicolectivă, S+P+E, str.
Cap. Grigore Ignat nr. 13-13A; beneficiari: Colceriu Vlad Doru și Colceriu Marius Emil.
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială, S+P+E+M,
str. Bujorului nr. 27; beneficiari: Laze Marinel și soția, Laze Monica Eugenia.
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. extindere locuință P+E – str. Prislop nr. 6;
beneficiari: Petruș Andrei-Ioan și Petruț-Mihaela Beatrice.
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire imobil P+E+Er cu două unități
locative cu birou la parter – str. Ecaterina Teodoroiu nr. 41; beneficiari: Popan Vasile și
Popan Maria Raveca.
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială P+E – str.
Fagului nr. 52; beneficiară: S.C. Pront Cons S.R.L.
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. etajare hală existentă cu schimbare de
destinație în clădire de birouri, str. Vlad Țepeș nr. 2; beneficiară: S.C. Secpral Pro Instalații
S.R.L.
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire ansamblu mixt, (S)+P+2E+R – str.
B.P. Hasdeu nr. 63; beneficiară: S.C. Boia Invest S.R.L.
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. amplasarea statuii Cardinalului Iuliu Hossu, Bdul
Eroilor (în zona Catedralei „Schimbarea la Față”).
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință semicolectivă, S+P+E+R –
str. Prof. Gh. Marinescu nr. 76A; beneficiară: Deji Annamaria-Elena.
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință semicolectivă, S+P+E+R –
str. Prof. Gh. Marinescu nr. 76B; beneficiară: Deji Annamaria-Elena.
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință individuală P+E, str. Ion
Buteanu nr. 12 provizoriu; beneficiară: Popovici Mirela-Liliana.
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. extindere și etajare locuință – str. Oașului
Fundătură nr. 6; beneficiari: Vaida Ioan Lucian și Vaida Mariana Adriana.
32. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. Parcelare și construire locuințe familiale – str.
Luncii nr. 61-63; beneficiari: Boldijar Iosif și Boldijar Maria, Butnar Radu-Adrian.
33. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. de urbanizare str. Speranței-str. Dimitrie Onciu;
beneficiar: Luca Alexandru.
34. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. de restructurare urbană, str. Scorțarilor, pentru
construire ansamblu cu funcțiuni mixte – locuințe colective, comerț, servicii; beneficiară:
S.C. Stemmer Development S.R.L.
35. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii unei piațete din municipiul Cluj-Napoca.
36. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de
investiții „Alimentare cu energie electrică pentru evenimente publice – etapa I” – Parcul
Central.
37. Proiect de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele
Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
Fotbal Club C.F.R. 1907 Cluj S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 29 martie
2018, ora 10 (prima convocare) și în data de 30 martie 2018, ora 10 (a doua convocare), și
în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Fotbal Club C.F.R. 1907 Cluj S.A., care
va avea loc la sediul societății, în data de 29 martie 2018, ora 11 (prima convocare) și în
data de 30 martie 2018, ora 11 (a doua convocare).
38. Proiect de hotărâre privind acordarea „diplomei de aur” și a unui premiu în valoare netă de
câte 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2018, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani
de căsătorie neîntreruptă.
39. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 500.000 de lei de la bugetul loc
stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca
pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma
în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin
Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj.
47. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 350.000 de lei de la bugetul local pe anul
2018 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind
stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca
pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma
în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin
Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru
Spitalul Clinic de Boli Infecțioase.
48. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 250.000 de lei de la bugetul local pe anul
2018 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind
stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca
pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma
în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin
Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru
Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca.
49. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 400.000 de lei de la bugetul local pe anul
2018 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind
stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca
pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma
în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin
Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru
Institutul Oncologic Prof. Dr. I. Chiricuță Cluj-Napoca.
50. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 7.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență
Socială și Medicală pe anul 2018, Asociației Solidaris, în vederea organizării Taberei de
vară pentru copii nevoiași.
51. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență
Socială și Medicală pe anul 2018, Asociației Filantropice Medical-Creștine Christiana –
Filiala Cluj, pentru proiectul Centrul Comunitar pentru Tineret.
52. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență
Socială și Medicală pe anul 2018, Societății de Medicină de Urgență și Catastrofă din
România – Filiala Cluj, în vederea organizării Congresului Interdisciplinar de Medicină de
Urgență.
53. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență
Socială și Medicală pe anul 2018, Asociației Lions Club Genesis, în vederea organizării
Festivalului Cultural Miraje, ediția a XI-a, 2018.
54. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență
Socială și Medicală pe anul 2018, Asociației Hndihope, pentru proiectul „Enklava.ro –
Primul magazin realizat exclusiv de persoane cu dizabilități”.
55. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență
Socială și Medicală pe anul 2018, Asociației Aga Down Sindrom Cluj, în vederea
organizării Taberei Internaționale de Judo adaptat persoanelor cu nevoi speciale.
56. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență
Socială și Medicală pe anul 2018, Asociației Alianța Romană de Prevenție a Suicidului,
pentru proiectul La un apel distanță de speranță!
57. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 100.000 lei de la bugetul Direcției de
Asistență Socială și Medicală pe anul 2018, Fundației caritabile „Familia Sfântă”, în
vederea decontării Cheltuielilor de întreținere și funcționare a Fundației „Familia Sfântă”,
Policlinica fără plată.
58. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 5.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență
Socială și Medicală pe anul 2018, Asociației AD-HOC, pentru proiectul „Zâmbet și
culoare”.
59. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 13.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență
Socială și Medicală pe anul 2018, Asociației Babilon Travel, pentru proiectul Studiu privind
Accesibilitatea Mijloacelor de Transport în Comun pentru Nevăzători.
60. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență
Socială și Medicală pe anul 2018, Societății Naționale de Cruce Roșie Filiala Cluj, pentru
proiectul Sanitarii pricepuți.
61. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 150.000 lei de la bugetul Direcției de
Asistență Socială și Medicală pe anul 2018, Asociației Sfântul Nectarie Cluj – Centrul de
Îngrijiri Paleative „Sfântul Nectarie” Cluj, pentru proiectul Numai împreună putem alina
suferința.
62. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 2.500.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Clubului Sportiv Universitatea, cu
sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
63. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 250.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Asociației Județene de B
77. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, în
vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Clubului Sportiv Poli Karate, cu
sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
78. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 120.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Clubului Sportiv Voința, cu sprijinul
Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
79. Proiect de hotărâre privind privind alocarea sumei de 100.000 lei de la bugetul local pe anul
2018, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Clubului Sportiv CFR Cluj, cu
sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
80. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 80.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, în
vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Clubului Sportiv Sănătatea-Servicii
Publice, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
81. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 135.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Clubului de Fotbal Feminin
„Olimpia-Universitatea Tehnică” Cluj-Napoca, cu sprijinul Consiliului local al municipiului
Cluj-Napoca.
82. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 60.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, în
vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Centrului și Clubului Sportiv Scoțian
Român al Handicapaților Lamont, cu sprijinul Consiliului local al municipiului ClujNapoca.
83. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 220.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Asociației Club Sportiv Runners
Club, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
84. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 55.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, în
vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Clubului de Fotbal Feminin Clujana,
cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
85. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, în
vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Asociației Clubul Sportiv ,,Prosquash’’
Cluj-Napoca, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
86. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, în
vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Clubului Sportiv Aqua 01 ClujNapoca,
cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
87. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, în
vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Clubului Sportiv Univers, cu sprijinul
Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
88. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, în
vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Clubului Sportiv TranSilva, cu sprijinul
Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
89. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, în
vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Clubului Sportiv Fotbal Tenis Răzvan,
cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
90. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 405.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Clubului Sportiv Motorhome
Napoca Rally Team, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
91. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, în
vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Asociației Clubul Sportiv de Fotbal
Juniorul Cluj, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
92. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, în
vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Clubului Sportiv Luceafărul ClujNapoca,
cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
93. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, în
vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Clubului Sportiv Lori Racing Team, cu
sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
94. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 65.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, în
vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Clubului Sportiv Clujul Pedalează, cu
sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
95. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, în
vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Asociației Club Sportiv D.S.A. ClujNapoca,
cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
96. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, în
vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Asociației Clubul Sportiv „Olimpic
Star” Cluj-Napoca, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
97. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, în
vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Clubului Sportiv „Fotbal Tenis NordVest”
Cluj-Napoca, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
98. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 5.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, în
vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Asociației Club Hipic Taraxacum, cu
sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
99. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, în
vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Clubului Sportiv Mănăștur ClujNapoca,
cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
100.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, în
vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Clubului Sportiv Dumi Fitness, cu
sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
101.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 2.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Asociației Sportive Fotbal Club
Universitatea Cluj, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
102.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 1.400.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Asociația Festivalul de Film Transilvania, în vederea realizării proiectului ,,Festivalul
Internațional de Film Transilvania – Ediția a XVII-a”.
103.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 400.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Asociația Culturală „Opera 2 You”, în vederea realizării proiectului ,,OPERA
APERTA 2018 @ CLUJ100”.
104.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 100.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Ordinul Arhitecților din România filiala Transilvania, în vederea realizării proiectului
,,Scena Urbană 2018 – Perspective pentru 100 de ani”.
105.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 180.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Asociația Student Plus, în vederea realizării proiectului ,,TIMAF – Transylvania
International Music and Artts Festival, ediție dedicată centenarului Marii Uniri”.
106.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 500.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Asociația Cultural-Artistică Vulturii Carpaților, în vederea realizării proiectului
,,Marea Unire”.
107.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 450.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Asociația Zilele Culturale Maghiare din Cluj, în vederea realizării proiectului ,,Zilele
Culturale Maghiare din Cluj, ediția a IX-a”.
108.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 240.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Federația Galeriilor și Artiștilor din Fabrica de Pensule, în vederea realizării
proiectului ,,Arta drept Centru de Interes”.
109.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 200.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Asociația Culturală Eikon, în vederea realizării proiectului ,,Festivalul Internațional
de Carte Transilvania, ediția a VI-a”.
110.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 450.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Fundația Corvineum, în vederea realizării proiectului ,,Festivalul Internațional de
Teatru. Interferențe, ediția VI- Memoriile Războiului”.
111.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 270.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Asociația Fapte, în vederea realizării proiectului ,,Jazz in the Park 2018 – secțiunea
gratuită”.
112.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 400.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Asociația Centrul Cultural Clujean, în vederea realizării proiectului ,,Cultură-
Comunitate-Impact”.
113.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 250.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Federația Fabrica de Pensule, în vederea realizării proiectului ,,Fabrica de Pensule –
Centru de Artă și Cultură Contemporană (2018)”.
114.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 150.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Consorțiul Studenților din România, în vederea realizării proiectului ,,Transylvania
Music Event ediția a X-a – TME”.
115.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 90.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Asociația Unusual Suspects Media, în vederea realizării proiectului ,,ALANDALA
2018”.
116.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 120.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Federația Tinerilor din Cluj, în vederea realizării proiectului ,,Tineret@Cluj-Napoca
2018”.
117.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 150.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Asociația Creative Ways, în vederea realizării proiectului ,,Festivalul Internațional
Comedy Cluj ediția a IX-a”.
118.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 80.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Asociația Alpha IT Events, în vederea realizării proiectului ,,Techsylvania. Cel mai
mare eveniment de tehnologie și inovație din Estul Europei”.
119.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 150.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Asociația Conexio, în vederea realizării proiectului ,,Întâlnirile internaționale de la
Cluj, ediția a VIII-a, Viziuni”.
120.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 100.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Filiala Transilvania a Asociației Române pentru Industria Electronică și de Software,
în vederea realizării proiectului ,,Clujul Digital, la 100 de ani de la Marea Unire”.
121.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 80.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Asociația Ansamblul Folcloric Mărțișorul, în vederea realizării proiectului
,,Mărțișorul în lume”.
122.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 90.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Asociația Amicii Operei Maghiare din Cluj, în vederea realizării proiectului ,,100 de
ani a muzicii maghiare clujene (1918-2018)”.
123.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 70.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Uniunea Scriitorilor din România, în vederea realizării proiectului ,,Scriitorul în
cetate”.
124.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Asociația Unusual Suspects Media, în vederea realizării proiectului ,,Mioritmic
2018”.
125.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 190.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Asociația Cultural-Artistică HARA, în vederea realizării proiectului ,,Cluj Symphony
Experience – ediția a II-a”.
126.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 90.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Asociația PhotoRomânia, în vederea realizării proiectului ,,PhotoRomânia Festival
2018”.
127.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 100.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Asociația de Futnet, în vederea realizării proiectului ,,Cluj-Napoca capitala tenisului
cu piciorul”.
128. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 90.000 lei de la bugetul local pe anul
2018, pentru Asociația Grupul Pont/Pont Csoport/Pont Group, în vederea realizării
proiectului ,,COM’ON Cluj-Napoca `18”.
129.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Fundația Arts of All, în vederea realizării proiectului ,,Music For All”.
130.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru ASC Cluj Raving Society, în vederea realizării proiectului ,,Festivalul de muzică
electronică Delahoya 2018”.
131.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 60.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Asociația Culturală „Opera 2 You”, în vederea realizării proiectului ,,LA OPERĂ
2018: Concert de prezentare ”.
132.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 60.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Asociația Culturală „Cetatea Albă” – Filiala Cluj, în vederea realizării proiectului
,,Transilvania Jazz Festival – TJF 2018” .
133.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Asociația Good Events, în vederea realizării proiectului ,,Septemberfest – ediție
aniversară 20 ani”.
134.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Fundația AltArt pentru Artă Alternativă, în vederea realizării proiectului ,,Creația
Conectează 2018. Inovare Socială în Parcul Feroviarilor”.
135.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Asociația Why Not Us, în vederea realizării proiectului ,,Cultură la Street Food
Festival 2018”.
136.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 100.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Asociația Tineri pentru Transilvania, în vederea realizării proiectului ,,Zilele
Studenților”.
137.Poiect de hotărâre privind alocarea sumei de 70.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru pentru Asociația PLAI – Laborator de Arhitectură, Inovație și Experiment, în vederea
realizării proiectului ,,ZAIN EXPO 2018@CLUJ100”.
138.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 80.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Asociația Artiștilor din Fabrica de Pensule, în vederea realizării proiectului ,,Made in
Cluj: Fabricanții de Artă”.
139.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 150.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Fundația Culturală Intact, în vederea realizării proiectului ,,Creația Tânără (JCE)
Europeană la Cluj-Napoca”.
140.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 100.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Federația Tinerilor din Cluj, în vederea realizării proiectului ,,Cluj Never Sleeps
2018”.
141. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 80.000 lei de la bugetul local pe anul
2018, pentru Fundația Armonia, în vederea realizării proiectului ,,Berăria culturală în
vremurile centenarului. Cluj 100”.
142.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 80.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Fundația Culturală Etnostar, în vederea realizării proiectului ,,Festivalul internațional
de folclor „Serbările Transilvane – Serbările Centenarului”.
143.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 60.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Asociația PLAI – Laborator de Arhitectură, Inovație și Experiment, în vederea
realizării proiectului ,,DAY 15 2018”.
144.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 80.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Asociația Urbannect, în vederea realizării proiectului „Orașul Acasă – 2018”.
145.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 80.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Asociația Centrul pentru Dialog European și Diplomație Culturală, în vederea
realizării proiectului ,,Transylvania History Days 2018”.
146.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 150.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Societatea Filarmonica Transilvania, în vederea realizării proiectului ,,Festivalul
Internațional „Toamna Muzicală Clujeană”, ediția a 52-a”.
147.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Asociația Uniunea Organizațiilor Studențești Maghiare din România, în vederea
realizării proiectului ,,Kwork și spațiul comunitar K+”.
148.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 90.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Asociația Fapte, în vederea realizării proiectului ,,Jazz in the Street 2018 – secțiunea
gratuită”.
149.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 100.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Asociația Young Famous, în vederea realizării proiectului ,,Stagiunea de concerte
Young Famous 2018 – Cluj 100”.
150.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Clubul Sportiv Boemdance, în vederea realizării proiectului ,,World of Dance –
Transylvania Dance Events 2018”.
151.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Fundația Diesel Events, în vederea realizării proiectului ,,Teatru de Club”.
152.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 80.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Consorțiul Studenților din România, în vederea realizării proiectului ,,FISCFestivalul
Internațional de Stand Up Comedy ediția a 6-a”.
153.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 80.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Asociația Specialiștilor de Autovehicule Rutiere și Transporturi, în vederea realizării
proiectului ,,Congresul Internațional „Automobiles, Mobility, Modeling and Alternative
solutions – AMMA 2018”.
154.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Federația Universitară Maghiară din Cluj-Napoca, în vederea realizării
proiectului ,,Tineri de succes- Oraș de succes: serie de evenimente pentru tineri talentați,
ediția a VI-a”.
155.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 25.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Asociația „Compania de Tango Cluj”, în vederea realizării proiectului ,,Tango Cazino
– ediția a VII-a”.
156.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Asociația Tinerilor Clujeni, în vederea realizării proiectului ,,Leader’s Academy
2018”.
157.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Fundația Română de Aikido Aikikai, în vederea realizării proiectului ,,Seminar
Internațional de Aikido de Copii”.
158.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Asociația MiniMASS, în vederea realizării proiectului ,,Someș Delivery 2018”.
159.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Asociația Sabot, în vederea realizării proiectului ,,Cluj After-School (După-Școala de
la Cluj)”.
160.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 100.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Uniunea Studențească Maghiară din Cluj, în vederea realizării proiectului ,,Zilele
Studenților ediția a XXV-a”.
161.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 60.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru ESUA – Asociație Culturală Româno-Germană, în vederea realizării
proiectului ,,Festivalul Stradal WonderPuck – Ediția a-II-a”.
162.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Clubul Sportiv Mixed Martial Arts Transilvania Cluj-Napoca, în vederea realizării
proiectului ,,Festivalul de tineret și sport ESFE – „Elite Sports & Fitness” ediția a II-a”.
163.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Asociația Club Sportiv Viitorul Cluj Chichi Renghe, în vederea realizării
proiectului ,,Turneul „Fotbal à la Cluj”, ediția 5”.
164.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Asociația Apuseni Transilvania, în vederea realizării proiectului ,,Bartolomeu Anania
în memoria contemporanilor”.
165.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Asociația Peisagiștilor din România- AsoP, Filiala Teritorială Nord-Vest, în vederea
realizării proiectului „Peisaj! Regenerări urbane în Cluj-Napoca”.
166.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 70.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Fundația AltArt pentru Artă Alternativă, în vederea realizării proiectului ,,Casa
Tinerilor 2018. Întâlniri interculturale Pata-Cluj”.
167.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Organizația Tinerilor Medici Cluj, în vederea realizării proiectului ,,3 zile de
SĂNĂTATE”.
168.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Federația Universitară Maghiară din Cluj-Napoca, în vederea realizării
proiectului ,,NAFA 2018 – Festivalul Internațional de Film Etnografic, ediția a 38-a”.
169.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Asociația Res Bibliothecaria, în vederea realizării proiectului ,,Credenționalul –
Cartea Marii Uniri”.
170.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Asociația de Chitară Transilvania, în vederea realizării proiectului ,,Festivalul
Internațional de Chitară Transilvania”.
171.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Asociația pentru Leadership, Comunicare și Profiling, în vederea realizării
proiectului ,,Cluj 100. Imaginile Centenarului. 1918 și 2018”.
172.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Grupul de Inițiativă Basarabeană din Cluj-Napoca, în vederea realizării
proiectului ,,Festivalul Basarabia ediția a XV- 100 de ani de la Marea Unire”.
173.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 70.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Asociația Daisler, în vederea realizării proiectului ,,LIGHTS ON”.
174.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Asociația Romanian IT Global Community în vederea realizării
proiectului ,,Romanian IT 3.0 – Cluj și Liderii IT din Europa”.
175.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Fundația Culturală și de Caritate pentru Protecția Patrimoniului Cultural Național
„Carpatica”, în vederea realizării proiectului ,,COMUNICAREA DINTRE GENERAȚII
Rolul Marii Uniri în conștiința românilor, 100 ani de edificare a României de azi”.
176.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Societatea Cultural-Patriotică „Avram Iancu”, în vederea realizării proiectului ,,Moții
și Marea Unire ”.
177.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Societatea Culturală Myrobiblion, în vederea realizării proiectului ,,Oameni care au
făcut Unirea în memoria documentelor”.
178.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 25.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru pentru Asociația Harmonia Cordis, în vederea realizării proiectului ,,Cursuri de
măiestrie de talie internațională și serie de concerte dedicate tinerelor talente”.
179.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Asociația „Organizația Studenților din Universitatea Tehnică” Cluj-Napoca, în
vederea realizării proiectului ,,ZUT-„Zilele Universității Tehnice ediția a XIII-a”.
180.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 60.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Asociația Clujul Cultural, în vederea realizării proiectului ,,CLUJ BLUES FEST
2018”.
181.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Asociația Reactor de Creație și Experiment, în vederea realizării
proiectului ,,Rezidențele Reactor 2018”.
182.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Asociația Culturală Cânt de Dragul Inimii Șimleu Silvaniei, în vederea realizării
proiectului ,,Vin Acasă de Crăciun”.
183.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Asociația Grupul Pont/Pont Csoport/Pont Group, în vederea realizării
proiectului ,,Tineri Inovatori Sociali”.
184.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Asociația Studenților Universității de Artă și Design Cluj-Napoca, în vederea
realizării proiectului ,,Arts Summer University 2018”.
185.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Asociația Folclorică Someșul Napoca, în vederea realizării proiectului ,,Activități
culturale în țară și străinătate pentru păstrarea identității naționale”.
186.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Asociația Daisler, în vederea realizării proiectului ,,Strada Potaissa”.
187.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 25.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Asociația 11 even, în vederea realizării proiectului ,,Bucurie în mișcare 2018”.
188.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 25.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Asociația Create.Act.Enjoy, în vederea realizării proiectului ,,Luna Creativă–ediția a
IV-a”.
189.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 60.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Fundația Culturală „Simona Noja”, în vederea realizării proiectului ,,Balet
Transilvania în anul Centenarului Marii Uniri”.
190.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Federația Tinerilor din Cluj, în vederea realizării proiectului ,,100 of youth in Cluj –
Cluj 100”.
191.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Fundația EL, în vederea realizării proiectului ,,ARHETIPURI – Expoziție de
sculptură”.
192.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 60.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Asociația Academiei de Muzică „Gheorghe Dima”, în vederea realizării
proiectului ,,Concursul Internațional de Muzică „Gheorghe Dima”, ediția XVII, secțiunea
DIRIJAT CORAL”.
193.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Organizația Studenților pentru Turismul Românesc, în vederea realizării
proiectului ,,Turist la Cluj”.
194.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 35.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Asociația pentru Dezvoltarea Comunicării Vizuale „Stories in Motion”, în vederea
realizării proiectului ,,City Virtual Tour”.
195.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 35.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Asociația Launloc, în vederea realizării proiectului ,,Changes has a Hundred Faces –
100 de personalități care au marcat istoria României”.
196.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Asociația Reactor de Creație și Experiment, în vederea realizării proiectului ,,100 de
ani de România. Istorii secundare”.
197.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Asociația Culturală Play, în vederea realizării proiectului ,,Classic Junior Festival”.
198.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Asociația Studenților din Facultatea de Agricultură, în vederea realizării
proiectului ,,Simpozionul Științific Studențesc ediția a-XVI-a”.
199.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Asociația Studenților și Absolvenților Fizioterapeuți din Cluj, în vederea realizării
proiectului ,,Congresul FizioPlus Cluj 2018”.
200.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 40.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Societatea Română Mozart Cluj-Napoca, în vederea realizării proiectului ,,Festivalul
Internațional Mozart, ediția a XXVIII-a”.
201.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Asociația Create.Act.Enjoy, în vederea realizării proiectului ,,Terapie prin artă –
ediția a VI-a”.
202.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Asociația Artiștilor Plastici Cluj, în vederea realizării proiectului ,,Satul,
203.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Asociațiunea Transilvană pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român.
ASTRA, în vederea realizării proiectului ,,Editarea revistei Astra clujeană și a două volume
dedicate Marii Uniri”.
204.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Asociația Tradiții, în vederea realizării proiectului ,,Promovarea identității culturale
și a patrimoniului cultural imaterial local”.
205.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 25.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Asociația Organizația Tinerilor Medici Cluj, în vederea realizării
proiectului ,,Congres Pluridisciplinar”.
206.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Asociația Argumentum Ad Populum, în vederea realizării proiectului ,,Grădiniță de
Vară 2018”.
207.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Asociația Creative Ways, în vederea realizării proiectului ,,TEDxEroilor – Mind the
Gap”.
208.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Asociația Cinemascop, în vederea realizării proiectului ,,Les Films de Cannes à ClujNapoca”.
209.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Asociația Örgdögtérgye, în vederea realizării proiectului ,,Festivalul de Muzică și
Dans Popular Maghiar, ediția a 15-a”.
210.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Asociația Etnocor. Centru de Studii Etnocoreologice, în vederea realizării proiectului
,,ALT+TAB+JOC. O altfel de tabără de joc”.
211.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Asociația Culturală Origo, în vederea realizării proiectului ,,Proiecte de tineret:
Șoimii 2018”.
212.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Organizația Studenților pentru Natură, în vederea realizării proiectului ,,SciFest ClujNapoca
– Știința lucrurilor The Science of things”.
213.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Asociația Reciproca, în vederea realizării proiectului ,,Focus Atelier Ediția #4 –
Cluj”.
214.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Asociația Studenților Economiști în Mediu și Agrobusiness, în vederea realizării
proiectului ,,Treasure Hunt – 100 de ani alături de Cluj”.
215.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Asociația Operettissimo Egyesulet, în vederea realizării proiectului ,,Concert la
Palat”.
216.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Fundația Sigismund Toduță, în vederea realizării proiectului ,,Festivalul Internațional
Sigismund Toduță, ediția a IV-a”.
217.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Fundația Culturală Echinox, în vederea realizării proiectului ,,Echinox 50”.
218.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru ESUA – Asociație Culturală Româno-Germană, în vederea realizării
proiectului ,,1918 Trăiască România dodoloață! – Marea Unire povestită copiilor”.
219.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Asociația „Prietenii lui Puck”, în vederea realizării proiectului ,,Întâlnirea Studenților
Păpușari – Festivalul Internațional al Teatrelor de Păpuși și Marionete”.
220.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Asociația Universitart, în vederea realizării proiectului ,,Platforma absolvenților
Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca”.
221.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Societatea Culturală Filarmonia, în vederea realizării proiectului ,,Concursul
Național de Interpretare Lauri – Ediție festivă dedicată Centenarului Unirii”.
222.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Institutul pentru Studii Transdisciplinare în Știință, Spiritualitate, Societate, în
vederea realizării proiectului ,,Conferința Internațională (T3) Transdisciplinară-
Transnațională-Transculturală ATLAS 2018”.
223.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Asociația Visszhang, în vederea realizării proiectului ,,Visszhang40 – VoCE2018”.
224.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Asociația Colegiului Național „Emil Racoviță”, în vederea realizării
proiectului ,,Colegiul Național „Emil Racoviță” – EXCELLO”.
225.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Fundația Civitas pentru Societatea Civilă – Filiala Cluj-Napoca, în vederea realizării
proiectului ,,Transformator. Colaborare și sustenabilitate în sectorul ONG și sectorul
cultural independent din Cluj-Napoca”.
226.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Asociația Vechiul Cluj, în vederea realizării proiectului ,,Traducerea lucrării „Istoria
Clujului” scrisă de Jakab Elek – ediția a II-a”.
227.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Asociația Vechiul Cluj, în vederea realizării proiectului ,,Povești despre Cluj – ediția
a V-a”.
228.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 17.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Asociația Dialógus Egyesület, în vederea realizării proiectului ,,Săptămâna culturală
evreiască în Cluj-Napoca ediția a 4-a”.
229.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Asociația Poți fi și tu campion, în vederea realizării proiectului ,,Campionatul
Național de Street Workout”.
230.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Organizația Studenților Economiști, în vederea realizării proiectului ,,Business Smart
School”.
231.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Asociația Culturală Românașul -Bum, în vederea realizării proiectului ,,Culturi și
Tradiții – Promovarea Folclorului Românesc în Europa”.
232.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Asociația Vechiul Cluj, în vederea realizării proiectului ,,Re-descoperim Clujul –
ediția a III-a”.
233.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 23.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Asociația Robert Schuman, în vederea realizării proiectului ,,Cluj-Napoca
100/Kolozsvár”.
234.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 23.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Asociația pentru Înfrumusețarea Clujului – Kolozsvári Városszépitő Egylet, în
vederea realizării proiectului ,,Clujul cu flori 2018”.
235.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Asociația Culturală Origo, în vederea realizării proiectului ,,NU EXISTĂ EXISTĂ –
Proiect de artă vizuală în cadrul programului Cluj Never Sleeps”.
236.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Fundația Agnus Media, în vederea realizării proiectului ,,Poezii cu suflet”.
237.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Asociația Folclorică Crăișorul, în vederea realizării proiectului ,,Păstrarea și
promovarea folclorului și a obiceiurilor tradiționale”.
238.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Asociația Filmtett, în vederea realizării proiectului ,,Filmtettfest – Zilele Filmului
Maghiar, ediția a 18-a”.
239.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Asociația Mario Atelier – Coregrafie, Teatru, Muzică, în vederea realizării
proiectului ,,Othello’s Touch (Atingerea lui Othello)”.
240.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Fundația Transsylvania Nostra, în vederea realizării proiectului ,,Patrimoniu cultural
de excepție: patrimoniul construit”.
241.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Asociația Clubul Media Corbul Alb, în vederea realizării proiectului ,,Itinerarii de
Centenar cu Biblioteca Româno-Maghiară Corbii Albi din Cluj”.
242.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Parohia Reformată Centrală I Cluj, în vederea realizării proiectului ,,Stagiunea de
Concerte de Vară la Biserica Reformată Centrală 2018”.
243.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Asociația Filmtett, în vederea realizării proiectului ,,Atelier interetnic de creație
cinematografică Transfilmania”.
244.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 7.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Asociația Culturală „Floare de Colț”, în vederea realizării proiectului ,„Flori de
Cântec Popular Clujean”.
245.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Fundația Culturală Terrarmonia, Filiala Cluj, în vederea realizării proiectului
„Restituiri Muzicale Tradiționale”.
246.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 17.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Filiala Interjudețeană Cluj-Bistrița a Uniunii Artiștilor Plastici, în vederea realizării
proiectului „Arta vizuală – Unitate și diversitate”.
247.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Asociația Casa Cărții de Știință, în vederea realizării proiectului „Valorile identitare
ale unei lumi: Clujul și Ardealul în epoca Marii Uniri”.
248.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Societatea Muzeului Ardelean, în vederea realizării proiectului „Conferințe
Științifice în Domeniul Tehnic”.
249.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Asociația Casa Cărții de Știință, în vederea realizării proiectului „Rădăcini românești
ale Clujului după Marea Unire”.
250.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru C.S. Interteam, în vederea realizării proiectului „O Sută de Kilometri cât un Veac de
Unire”.
251.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Fundația Agnus Media, în vederea realizării proiectului „Veto manipulării”.
252.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru C.S Clujul Pedalează, în vederea realizării proiectului „Micul Biciclist și Siguranța
Lui”.
253.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 12.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Asociația Culturală Helikon, în vederea realizării proiectului „Alternativa Helikon”.
254.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 8.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Asociația Media Index, în vederea realizării proiectului „Cultură la puterea Z
(Culturăz): preferințele culturale ale generației Z”.
255.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Societatea Carpatină Ardeleană, în vederea realizării proiectului „Zilele EKE-SCA”.
256.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 12.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Asociația Clubul Francofon de Afaceri Cluj, în vederea realizării proiectului „Ziua
Franței la Cluj, ediția 2018”.
257.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 8.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Asociația Tineretului Român Unit ASTRU Cluj, în vederea realizării proiectului
„Cluj Youth @ INTC 2018”.
258.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 8.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru „Báthory Szülői Szövetség„ – Asociația Părinților Báthory, în vederea realizării
proiectului „ IT 2018”.
259.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 8.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Asociația „Pro János Zsigmond”, în vederea realizării proiectului ‘Activitatea
educativă extrașcolară aprobată în CAEJ: Concursul Experimental de Științe „Körmöczi
János” organizat la Liceul Unitarian „János Zsigmond” în anul școlar 2017-2018’.
260.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 8.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Societatea Carpatină Ardeleană, în vederea realizării proiectului „Editarea revistei
Gyopárka (Floricica de colț) pentru copii”.
261.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 8.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Asociația Emerita Egyesület, în vederea realizării proiectului „Fenomenul Bullying:
Împreună stopăm hărțuirea în școli!”.
262.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Asociația Cabane de Creastă, în vederea realizării proiectului „Sporturi Montane
pentru copii”.
263.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 5.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Asociația Profesorilor de Limba Română „Ioana Em. Petrescu”, în vederea realizării
proiectului „Simpozion de didactică: Un secol de limbă și literatură română”.
264.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 8.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Asociația „Bogáncs-Zurboló Egyesület”, în vederea realizării proiectului „Ziua
Mondială a Dansului (ediția a XIV-a) – ZURBOLÓ 25”.
265.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 8.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Asociația pentru Adevărul Revoluției Cluj, în vederea realizării proiectului
„Comemorarea a 29 de ani de la revoluția Română din decembrie 1989”.
266.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 7.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Asociația Etnografică Kriza János, în vederea realizării proiectului „Bibliografia
rezultatelor științelor sociale referitoare la Cluj. Ediția a IV-a.”.
267.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 5.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Asociația Orban Balazs Akademia Egyesulet, în vederea realizării proiectului
„Simpozion cu ocazia centenarului, privind conviețuirea româno-maghiară în Transilvania”.
268.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 6.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Asociația Gutenberg – Organizația Studenților vorbitori de limba germană, în
vederea realizării proiectului „Întâlnirea elevilor vorbitori de limba germană”.
269.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 5.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Fundația pentru Cercetări Sociale „Max Weber”, în vederea realizării proiectului
„Schimbări socio-culturale în deceniile de după 1990 în revista „Erdélyi Társadalom /
Societatea Transilvăneană”.
270.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 5.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Societatea Ornitologică Română, în vederea realizării proiectului „Să ne
împrietenim cu păsările Clujului”.
271.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 2.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Asociația Schola Catholica, în vederea realizării proiectului „Jocuri de Cunoștințe
Biblice ediția a VII-a, 2018”.
272.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Asociația Audiovizuală Transilvană, în vederea realizării proiectului „Ziua Mondială
a Patrimoniului Audiovizual. 200 de ani de sport organizat la Cluj în imagini”.
273.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 25.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
pentru Organizația Studenților Mediciniști din Cluj, în vederea realizării proiectului „EMSA
Autumn Assembly 2018”.
274.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență
Socială și Medicală pe anul 2018, Asociației SAGAPO, pentru proiectul ATIPIC BEAUTY
2018 – Cluj-Napoca.
275. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția Comisiei locale pentru stabilirea
dreptului de proprietate asupra terenurilor Cluj-Napoca, a unor terenuri în suprafață de 500
mp., situate în municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb, în vederea soluționării cererilor
revoluționarilor și veteranilor de război.
276. Proiect de hotărâre privind modificarea obiectului Contractului de închiriere nr.
2394/18.07.2003, încheiat cu Consiliul Național al Audiovizualului.
277. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de înscriere în cartea
funciară a imobilului „Bulevardul 21 Decembrie 1989”.
278. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de amplasare și autorizare a
mijloacelor de publicitate pe raza municipiului Cluj-Napoca.
279. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. de urbanizare str. Eugen Ionesco –
latura estică; beneficiară: Stoica Alexandra-Vasilica.
280. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Kovacs Jozsef Attila,
înregistrată sub nr. 62459/43 din 8.02.2018.
281. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Săuca Iuliu Marian, înregistrată
sub nr. 114855/1 din 2.02.2018.
282. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de E Martech Euroline S.R.L.,
înregistrată sub nr. 121724/3 din 7.03.2018.
283. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Damian Cecilia Doina,
înregistrată sub nr. 142875/43 din 19.03.2018.
284. Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de către Autocom Impex
S.R.L. referitoare la revocarea Hotărârii nr. 1055/19.12.2017.
285. Diverse.
P R I M A R ,
EMIL BOC

Leave A Comment

%d bloggers like this: