Luni, 12 martie 2018, ora 14.00- Sedinta Ordinara a Consiliului Local Cluj-Napoca . Iata ordinea de zi

March 7, 2018
536 Views

Potrivit Dispoziţiei nr. 927 din 6 martie 2018, se convoacă, în şedinţă ordinară, Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, în ziua de luni, 12 martie 2018, ora 14, în Sala de sticlă de la sediul din Calea Moţilor nr. 3, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Anexei 1 din Hotărârea nr. 850/2017 (aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca și din serviciile publice subordonate Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru anul 2018).
 3. Proiect de hotărâre privind prelungirea dreptului de folosință gratuită acordat Asociației Hans Spalinger, Filiala Cluj-Napoca, asupra unor spații situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Albac nr. 21.
 4. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației topo-cadastrale de înscriere în cartea funciară a imobilului „strada Gaal Gabor”.
 5. Proiect de hotărâre privind însușirea documentațiilor topo-cadastrale de înscriere în cartea funciară a imobilului „strada Baba Novac”.
 6. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației topo-cadastrale de înscriere în cartea funciară a imobilului „strada Cișmigiu”.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii chiriilor lunare pentru folosința locuințelor A.N.L., situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41, Calea Florești nr. 58B și str. Taberei nr. 2-Tășnad nr. 10, începând cu data de 1.01.2018.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei finale pentru anul 2018, pentru tinerii care au acces la locuințe construite prin A.N.L., destinate închirierii.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Alimentare cu energie electrică pentru evenimente publice – etapa I” – str. Potaissa.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Alimentare cu energie electrică pentru evenimente publice – etapa I” – str. Emmanuel de Martonne.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Alimentare cu energie electrică pentru evenimente publice – etapa I” – B-dul Eroilor nr. 1.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Alimentare cu energie electrică pentru evenimente publice – etapa I” – str. Mihail Kogălniceanu nr. 9.
 13. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 3 din Metodologia de acordare a serviciilor de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice aprobată prin Hotărârea nr. 473/2016.
 14. Informare cu privire la plângerea prealabilă împotriva Hotărârii nr. 1044/2017 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 66, ap. 16, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.
 15. Informare cu privire la plângerile prealabile referitoare la revocarea Hotărârii nr. 1044/2017 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10B, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 23A, 23B, 24, 27, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 66.
 16. Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de către Ilca Reghina, referitoare la revocarea Hotărârii nr. 1045/2017 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Sextil Pușcariu nr. 5.
 17. Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de către Chiș Emilia, referitoare la revocarea Hotărârii nr. 1049/2017 privind majorarea impozitului pe clădiri cu 500% .
 18. Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de către S.C. Colaborare S.R.L., referitoare la revocarea Hotărârii nr. 1049/2017 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1A, 1C, 2, 4, 7, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Tipografiei nr. 21.
 19. Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de către Rus Sorin Iovu, referitoare la revocarea în parte a Hotărârii nr. 1048/2017.
 20. Diverse.

 

P R I M A R,

EMIL BOC

Leave A Comment

%d bloggers like this: