Peste 16.000 de burse oferite de Primăria Cluj-Napoca elevilor clujeni

February 28, 2018
597 Views

În ședința de consiliu local de azi s-a aprobat un număr de 16.494 de burse, pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza municipiului Cluj-Napoca, aferent semestrului II al anului şcolar 2017-2018, după cum urmează:

  1. burse de merit – 13.291
  2. burse de performanţă – 181;
  3. burse de studiu –  717;
  4. burse de ajutor social   –     2.305

 

În conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat cuprinde finanţarea de bază, finanţarea complementară şi finanţarea suplimentară.

Finanţarea complementară asigură cheltuieli de capital, cheltuieli sociale, burse şi alte cheltuieli asociate procesului de învăţământ preuniversitar de stat.

Elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat pot beneficia de: burse de merit, burse de performanţă, burse de studiu şi burse de ajutor social. Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, sunt stabilite de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului prin Ordinul nr. 5576/07.10.2011.qw

Bursele se acordă din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, potrivit prevederilor art. 105 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare. Bursele se acordă în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie.

Bursele se acordă pe perioada cursurilor şcolare, inclusiv pe timpul susţinerii evaluărilor naţionale, iar bursele de ajutor social se acordă şi pe perioada vacanţelor şcolare în anumite condiţii.

Leave A Comment

%d bloggers like this: