AZI , miercuri, 28.02.2018, ora 14 live pe facebook , Sedinţă extraordinară a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca . Iata ordinea de zi

February 28, 2018
778 Views

Potrivit Dispoziţiei nr. 673 din 23.02.2018, se convoacă, în şedinţă extraordinară, Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, în ziua de miercuri, 28.02.2018, ora 14, în Sala de sticlă de la sediul din Calea Moţilor nr. 3, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Companiei de Transport Public Cluj-Napoca.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Cluj Innovation Park S.A.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse aferent semestrului II al anului școlar 2017-2018, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat.
 5. Proiect de hotărâre privind reglementarea locațiunii contractului de închiriere, având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Arinilor nr. 11, ap. 42.
 6. Proiect de hotărâre privind încetarea la termen, fără posibilitate de prelungire, a Contractului de concesiune nr. 16097 din 23.05.1995, astfel cum acesta a fost modificat prin acte adiționale.
 7. Proiect de hotărâre privind încetarea la termen, fără posibilitate de prelungire, a Contractului de concesiune nr. 5835 din 22.02.1995, astfel cum acesta a fost modificat prin acte adiționale.
 8. Proiect de hotărâre privind încetarea la termen, fără posibilitate de prelungire, a Contractului de concesiune nr. 5837 din 22.02.1995, astfel cum acesta a fost modificat prin acte adiționale.
 9. Proiect de hotărâre privind încetarea la termen, fără posibilitate de prelungire, a Contractului de concesiune nr. 5838 din 22.02.1995, astfel cum acesta a fost modificat prin acte adiționale.
 10. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 1A, teren aferent apartamentului nr. 8 din blocul 1A.
 11. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului unor contracte având ca obiect spații cu altă destinație decât cea de locuință.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de închiriere prin licitație a trei spații din imobilul în care funcționează unitatea de învățământ preuniversitar de stat, Liceul Teoretic „Lucian Blaga”.
 13. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației topo-cadastrale de înscriere în cartea funciară a imobilului „strada Clinicilor”.
 14. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației topo-cadastrale de înscriere în cartea funciară a imobilului „strada Victor Babeș”.
 15. Proiect de hotărâre privind lista de repartizare, în vederea atribuirii, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat, persoanelor aflate în lista de priorități pe anul 2018, aprobată prin Hotărârea nr. 990/2017.
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru anul 2018, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor de serviciu.
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință semicolectivă P+E – str. Mateiu Caragiale nr. 13; beneficiar: Matyas Dan-Florin.
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire imobil cu funcțiunea de hotel de apartamente, S+P+5E+R, str. Edgar Quinet nr. 5; beneficiară: Societatea Bentiana S.R.L.
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire imobil cu funcțiune mixtă, S+P+3E, str. Oașului nr. 42; beneficiară: S.C. Modena Prodcom S.R.L.
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. etajare și extindere locuință în vederea realizării a două unități locative, P+E – str. Roșiori nr. 25; beneficiari: Sukosd Karoly și Sukosd Annamaria.
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire casă unifamilială, P+E+M, str. Iasomiei nr. 1A; beneficiară: Nicolae Iuliana.
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire două case unifamiliale, P+E – str. Fagului nr. 68C; beneficiară: Negru Daniela.
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială, P+E – str. Minerilor nr. 35; beneficiari: Negru Aurel, Negru Maria și Negru Camelia-Simona.
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. de urbanizare – dezvoltare zonă locuințe unifamiliale, str. Petre Dulfu; beneficiari: Botezan Marius și Botezan Ruxandra.
 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Programului Multianual pentru realizarea lucărilor de intervenție asupra clădirilor situate în „Ansamblul Urban – Centrul Istoric al orașului Cluj-Napoca”.
 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Ansamblul Urban – Centrul Istoric al orașului Cluj-Napoca, imobil str. Regele Ferdinand nr. 37”.
 27. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 684/2005, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 753/2007, Hotărârea nr. 352/2013, Hotărârea nr. 520/2016 și prin Hotărârea nr. 266/2017.
 28. Proiect de hotărâre privind acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2018, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.
 29. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 2.107.370 lei din bugetul pe anul 2018 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, pentru acordarea de subvenții, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială.
 30. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 43.000 lei de la bugetul pe anul 2018 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, în vederea achiziționării de pachete cu produse alimentare (dulciuri) și acordarea acestora cu ocazia sărbătorilor de Paște și Crăciun 2018.
 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor pentru organizarea în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Federația Română de Tenis, a meciului de tenis România-Maroc, contând pentru turul II al Grupei Zonale II Europa/Africa a Cupei Davis și a meciului de tenis România-Elveția, contând pentru turul II al Grupei Mondiale II a Fed Cup, aprilie 2018.
 32. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Sima Minodora, înregistrată sub nr. 86475/3 din 15.02.2018.
 33. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Pedestru Marinela și alți șapte proprietari, înregistrată sub nr. 89738/43 din 16.02.2018.
 34. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca, înregistrată sub nr. 57890/43 din 6.02.2018.
 35. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Abrudan Ioan, înregistrată sub nr. 56329/1 din 6.02.2018.
 36. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Sima Diana, înregistrată sub nr. 47269/1 din 31.01.2018 și 52086/3 din 2.02.2018.
 37. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Copaciu Radu, înregistrată sub nr. 33344/3 din 22.01.2018.
 38. Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de către petenta Asociația de proprietari str. Horea nr. 74, referitoare la revocarea Hotărârii nr. 1046/2017 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12-13, 14, 15, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 74.
 39. Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de către petentele S.C. Jeunesse Salon de Cosmetică S.R.L., S.C. Melux Conf S.R.L. și S.C. Platinum S.R.L., referitoare la revocarea Hotărârii nr. 1037/2017 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3A, 3B și 4, din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 3.
 40. Informare cu privire la plângerea prealabilă împotriva Hotărârii nr. 1075/2017 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pentru apartamentele nr. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16.
 41. Informare cu privire la plângerea prealabilă împotriva Hotărârii nr. 1072/2017 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 16, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.
 42. Informare cu privire la plângerea prealabilă împotriva Hotărârii nr. 1070/2017 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Cardinal Iuliu Hossu nr. 20, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.
 43. Informare cu privire la plângerea prealabilă împotriva Hotărârii nr. 1040/2017 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. David Francisc nr. 4-str. Brassai Samuel nr. 5, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.
 44. Informare cu privire la plângerea prealabilă împotriva Hotărârii nr. 1066/2017 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Eroilor nr. 32, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.
 45. Informare cu privire la plângerea prealabilă împotriva Hotărârii nr. 1077/2017 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 94, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.
 46. Informare privind cererile unor proprietari ai imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 1, înregistrate sub nr. 54726/5.02.2018, nr. 54731/5.02.2018, nr. 57514/6.02.2018, nr. 57529/6.02.2018 și nr. 57633/6.02.2018.
 47. Proiect de hotărâre privind aprobarea suportării din bugetul pe anul 2018 al Direcției de Asistență Socială și Medicală a sumei de 75.339 lei (inclusiv T.V.A.), reprezentând cheltuieli pentru asigurarea hranei copiilor beneficiari ai serviciilor socio-educative acordate în zona comunităților din Pata-Rât, respectiv „Dallas” și zona rampei de gunoi.
 48. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire imobil mixt (1-2)S+P+5E+R, str. Cosașilor nr. 3-7; beneficiară: S.C. GPA Real Estate Invest S.R.L.
 49. Proiect de hotărâre privind unele modificări ale Anexei 1 la Hotărârea nr. 70/2018 (aprobarea cordării ajutorului pentru plata chiriei persoanelor singure/familiilor marginalizate social sau aflate în risc de marginalizare și excluziune socială, rezidente pe raza municipiului Cluj-Napoca).
 50. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. restructurare unitate economică str. Fabricii de Zahăr-str. Plevnei; beneficiară: Societatea Comercială de Costrucții Napoca S.A.
 51. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. imobil mixt de locuințe colective, spații de birouri, spații comerciale și parking subteran cu regim de înălțime 2S+P+5E+R+Et, str. Henri Barbusse nr. 44-46; beneficiară: S.C. Felinvest S.A.
 52. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. restructurare urbană, str. Sobarilor, pentru construire imobil de locuințe și servicii (hotel de apartamente); beneficiară: CH Transbeton Construcții S.R.L.

 

 

Leave A Comment

%d bloggers like this: