Consiliul Judetean Cluj SALVEAZA S.C. Drumuri si Poduri Judetene S.A. , printr-o marire de capital social de 8.000 lei ( optmilioane lei) intr-o sedinta extraordinara. Ultima marire de capital social la DPJ a avut loc in 2013

February 22, 2018
1,264 Views

Consiliul Judetean Cluj , SALVEAZA, Societatea Comerciala Drumuri si Poduri Judetene SA –DPJ– , printr-o marire de capital social de 8.000 lei ( opt milioane lei ) , convocand pentru 23 februarie 2018 o Sedinta EXTRAORDINARA .

Aratam ca :

“In 2013 a mai avut loc o marire de capital social la aceasta societate 

Hotararea nr. 137 – 28 mai 2014 privind aprobarea majorării capitalului social al Societăţii Drumuri şi Poduri Judeţene Cluj S.A. prin aportul în natură al unor bunuri 
Anexa 1                Anexa 2            Anexa 3   

Acum se vine cu o marire de 8.000 lei , numai dupa parcurgerea procedurilor de la Consiliul Concurentei referitoare la Ajutorul de Stat

“Având în vedere cele de mai sus, considerăm necesară reglementarea următoarelor aspecte:

– aprobarea majorării capitalului social al  Societății Drumuri și Poduri Județene Cluj S.A. cu suma de 8.000 mii lei.

– Suma prevăzută va fi alocată și transferată după parcurgerea procedurilor în domeniul ajutorului de stat.” se arata in referatul de aprobare

 

Iata PROIECTUL ORDINII  DE ZI a sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Cluj din data de 23 februarie 2018, ora 10.00

 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea unor măsuri în vederea majorării capitalului social al Societătii Drumuri si Poduri Judetene Cluj S.A.

2. Proiect de hotarare privind aprobarea unui protocol de asociere în vederea realizării Spitalului Clinic Regional de Urgentă Cluj

3. Proiect de hotarare privind atribuirea licentei de traseu pentru  traseul cuprins în Programul de transport public de persoane prin curse regulate în trafic judetean pe anii 2014 – 2019, propus de Comisia Paritară, în sedinta din data de 21.02.2018

Iata proiectul DPJ -ului

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL JUDEŢEAN

 

 

PROIECT  DE  H O T Ă R Â R E

privind aprobarea unor măsuri în vederea majorării capitalului social al  Societății Drumuri și Poduri Județene Cluj S.A.

 

 

Consiliul Judeţean Cluj, întrunit în şedinţă ordinară;

Având în vedere Referatul de aprobare cu nr. 5907/2018 la Proiectul de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în vederea majorării capitalului social al  Societății Drumuri și Poduri Județene Cluj S.A., propus de Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Alin Tișe, însoţit de Rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj cu nr. 5907/2018 ;

Ținând cont de adresa societății Drumuri și Poduri Județene Cluj S.A. nr. 1517/14.02.2018, înregistrată la Consiliul Județean Cluj cu nr. 4889/14.02.2018;

În conformitate cu prevederile:

  • 5 alin. 2, art. 9, art. 17, 91 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) lit. d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
  • 210 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legii privind finanţele publice locale 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legii concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea <LLNK 11996 21 11 211   0 29>Legii concurenţei nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare

 

Fiind îndeplinite prevederile cuprinse la art. 94-98, coroborate cu cele ale art. 44-46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul drepturilor conferite prin art. 97 alin. (1) şi prin art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

hotărăşte:

 

Art. 1. (1) Se aprobă majorarea capitalului social al  Societății Drumuri și Poduri Județene Cluj S.A. cu suma de 8.000 mii lei.

  (2) Suma prevăzută la alin. 1 va fi alocată și transferată după parcurgerea procedurilor în domeniul ajutorului de stat.

 

Art. 2. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, prin Direcţia Generală Buget-Finanţe, Resurse Umane;  Direcția Juridică, precum și Societatea Drumuri și Poduri Județene Cluj S.A.

 

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului judeţului, în termenul prevăzut de lege, Direcţiei Generale Buget-Finanţe, Resurse Umane; Direcţiei Juridice; Societății Drumuri și Poduri Județene Cluj S.A, precum şi Prefectului Judeţului Cluj şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Judeţean Cluj şi postare pe pagina de internet „www.cjcluj.ro”.

 

 

  Contrasemnează:

PREŞEDINTE                                                                 SECRETAR AL JUDEŢULUI,

                       Alin Tișe                                                                                      Simona Gaci

 

 

 

 

1 Comments

  1. MONA G said: "De cand a venit Platon s-a dus dracului DPJ-ul Ei cu UIOREANU au inceput dezastru la drumuri si poduri in 2013 doreau sa preia administrarea drumurilor dar in 28 mai 2014 l-au arestat pe Uiorica si asa s-a lasat cu prima gaura de 3,3 mmilioane lei Ia , domnilor ziaristi cereti va rog sumele pe care le-a platit DPS la PRIVATI PRIETENI IN 2014 , 2015 ,2016 pentru masinile inchiriate vara si iarna iar noi angajatii eram trimisi in concediu fara plata Astept sa vad daca cereti acest lucru , daca sunteti barbati si nu va e frica".

Leave A Comment

%d bloggers like this: