Consiliul Județean dorește construirea unui Centru Școlar pentru Educație Incluzivă

February 20, 2018
1,762 Views

Pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu Județean de azi se află un proiect de hotărâre prin care se alocă suma de 16.108.302,73, reprezentând contribuția CJC. Valorea totală a proiectului fiind de 21.548.602,75 lei.

Până în prezent Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă a avut sediul în Municipiul Cluj-Napoca, str. Moților unde a funcționat până în anul 2015, când prin hotărârea Consiliului Județean Cluj i s-a atribuit sediul de pe str. Aviator Bădescu 3-5. Clădirile din această incintă nu asigură desfășurarea activității specifice instituției de învățământ, pe de o parte datorită faptului că nu au fost construite cu această destinație, iar pe de altă parte, datorită vechimii acestora (au fost construite o parte la sfârșitul secolului XIX), ridică probleme complexe si costuri mari pentru modernizare.

Având în vedere starea acestor clădiri au fost alocate sume pentru elaborarea unui studiu de fezabilitate care să stabilească modalitatea optimă de realizare a unor intervenții asupra acestora. Din bugetul Județului Cluj au fost alocate sume pentru elaborarea unei documentații tehnice care să stabilească modalitatea optimă de reabilitare și modernizare a clădirilor. Urmare a întocmirii documentației tehnico-economice și a devizului general a fost estimată o valoare totală a proiectului de 21.548.602,75 lei (inclusiv TVA).

Proiectul propus constă în realizarea și amenajarea pe amplasament a unui ansamblu alcătuit dintr-un corp de clădire nou și modernizarea corpului existent C1, fiind structurat pe patru obiecte:

  • Obiectul 1 – desființarea corpurilor existente (C2-C5, P1)
  • Obiectul 2 – modernizarea și adaptarea corpului existent C1
  • Obiectul 3 – realizarea corpului nou de construcție
  • Obiectul 4 – amenajarea exterioară.

 

Corpul C1 este compus din 3 birouri și o magazie, iar prin modernizare se vor amenaja funcțiuni de terapie ocupațională și activități de preprofesionalizare, suprafața utilă amenajată urmând să aibă 85,64 mp (hol, grup sanitar, 3 camere).

 

Corpul nou de clădire este propus a se realiza astfel încât să asigure funcționarea școlii în condiții optime adaptate cerințelor actuale (S+P+3E). Corpul nou este structurat pe trei zone de  funcțiuni distincte: zona 1- spațiile administrative și medicale, zona 2- sălile de clasă, spațiile adiacente acestora, grupurile sanitare, zona 3- blocul alimentar format din bucătărie și sală de mese, spații pentru activități sportive și de tratament.

 

Amenajarea  spațiului exterior constă în amenajarea locurilor de parcare (14 locuri), zone de acces (pietonal și două auto), plantări și înnierbări.

Sursele de finanţare a investiţiei se constituie în conformitate  cu legislaţia în vigoare, respectiv finanțare 98% din Programul Operațional Regional 2014 – 2020 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, respectiv 2% și cheltuielile neeligibile din bugetul Județului Cluj. Maxim 85 % din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă rata de cofinanțare acordată prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), 13% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă rata de cofinanțare din bugetul de stat (BS) și 2% valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă rata de cofinanțare din bugetul proriu al Județului Cluj.

 

Conform prevedrilor Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte nr. POR/10/2017/10/10.1b/7regiuni, ”la stabilirea valorii maxime eligibile a proiectului se va avea în vedere încadrarea în paritatea 7.700,00 euro per participant direct la procesul educaţional, respectiv elevi încadraţi în unitatea de infrastructură educaţională subiect al cererii de finanţare, calculată la cursul infoeuro din luna depunerii”. Astfel, valoarea maximă eligibilă în cadrul proiectului “Construirea sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă” este în cuantum de 5.551.326,55 lei  (TVA inclus), reprezentând produsul dintre numărul de copii înscriși la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă conform Sistemului Informatic Integrat al Învăţământului din România, respectiv 155 elevi, si valoarea de 7.700 euro/elev.

Leave A Comment

%d bloggers like this: