Ora 14.00 Live si pe facebook -Sedinţa ordinară a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. Iata ordinea de zi

February 12, 2018
1,212 Views

Potrivit Dispoziţiei nr. 462 din 6 februarie 2018, se convoacă, în şedinţă ordinară, Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, în ziua de luni, 12 februarie 2018, ora 14, în Sala de sticlă de la sediul din Calea Moţilor nr. 3, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2018, pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate.
 2. Proiect de hotărâre privind unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca.
 3. Proiect de hotărâre privind darea în administrare, Centrului Bugetar de Administrare Creșe, a corpurilor de clădire A, A’ și a terenului în suprafață de 2.016 mp. din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 56-58.
 4. Proiect de hotărâre privind încetarea la termen, fără posibilitate de prelungire, a Contractului de concesiune nr. 5833 din 22.02.1995, astfel cum acesta a fost modificat prin acte adiționale.
 5. Proiect de hotărâre privind încetarea la termen, fără posibilitate de prelungire, a Contractului de concesiune nr. 5834 din 22.02.1995, astfel cum acesta a fost modificat prin acte adiționale.
 6. Proiect de hotărâre privind vânzarea spațiului cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bolyai Janos nr. 4, ap. 4, în favoarea domnului Tokes Endre Gabor.
 7. Proiect de hotărâre privind vânzarea spațiului cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Patriciu Barbu nr. 48, ap. 3, în favoarea doamnei Szabo Enikó Réka.
 8. Proiect de hotărâre privind Acordul de închiriere prin licitație a unei suprafețe de 305,46 mp., parte din corpul de clădire C1 din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat, Liceul Teoretic „Avram Iancu”.
 9. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de alipire a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Războieni nr. 67.
 10. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru modificarea suprafeței, repoziționare și actualizarea adresei imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, cu nr. cad. 15842, înscris în C.F. nr. 283849 Cluj-Napoca.
 11. Proiect de hotărâre privind demolarea unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Fierului nr. 20, ap. 2.
 12. Proiect de hotărâre privind demolarea unor construcții situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Porumbeilor nr. 27.
 13. Proiect de hotărâre privind punerea în executare a Sentinței Civile nr. 8926/2016 a Judecătoriei Cluj-Napoca, pronunțată în Dosarul nr. 20012/211/2015.
 14. Proiect de hotărâre privind partajarea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Virgil Fulicea (fostă str. Petroșani) nr. 15, însușirea Raportului de evaluare și aprobarea sistării, cu sultă, a stării de indiviziune asupra imobilului.
 15. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 27 și aprobarea sistării, cu sultă, a stării de indiviziune asupra imobilului.
 16. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a unor imobile în care își desfășoară activitatea Consiliul local, Primăria municipiului Cluj-Napoca și serviciile publice și darea în administrare a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Emil Isac nr. 1, ap. 3.
 17. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 295/2012 (dezmembrarea, concesionarea prin încredinţare directă şi însuşirea documentaţiei topografice, a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Vişinilor nr. 1, în suprafaţă de 45 m.p., în vederea extinderii şi etajării garajului).
 18. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 215/2017 (însușirea Documentației cadastrale de înscriere a suprafeței imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Uliului nr. 7-9).
 19. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 949/2017, modificată și completată prin Hotărârile nr. 1033/2017 și nr. 10/2018 (vânzarea unor locuințe construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe).
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei solicitanților, rezultată în urma departajării, conform Criteriilor-cadru, care au acces la locuințele pentru tineri, destinate închirierii, în vederea repartizării locuințelor disponibile construite prin Agenția Națională pentru Locuințe.
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială D+P+M – str. Ady Endre nr. 23; beneficiari: Pop Iosif și Pop Ghedalia.
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire capelă și spații administrative, S+P+E, str. Avram Inacu nr. 26; beneficiară: Biserica Evanghelică Lutherană din România – Parohia Cluj.
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. extindere locuință în vederea realizării unei locuințe semicolective, str. Câmpului nr. 127; beneficiari: Boțoc Pavel Marin, Boțoc Rodica și Diacughiorgachis Andrada Flavia.
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru construire imobil mixt S+P+3E+R, str. Traian Vuia nr. 22; beneficiari: Kiss Gyozo, Kiss Viorica și S.C. Comanda Tâmplărie S.R.L.
 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire ansamblu mixt, (S)+P+2E+R – str. B.P. Hasdeu nr. 63; bneficiară: S.C. Boia Invest S.R.L.
 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. supraetajare imobil existent, Calea Mănăștur nr. 68A; beneficiari: Buduru Rareș și Buduru Smaranda Dana.
 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință semicolectivă, P+E+R(M) – str. Rahovei nr. 11; beneficiari: Pop-Buia Pavel și Pop-Buia Daniela Diana.
 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. extindere și supraetajare locuință unifamilială, S+P+E+Er – str. Vasile Cîrlova nr. 1A; beneficiar: Hopîrtean Doru-Sorin.
 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z., Calea Turzii – Est; beneficiari: Salahoru Marcel și soția, Salahoru Daniela-Elena și Vlas Ioana Liana.
 30. Proiect de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 27.02.2018, ora 12 (prima convocare) și, respectiv, 28.02.2018, ora 12 (a doua convocare).
 31. Proiect de hotărâre privind numirea administratorilor în Consiliul de administrație al S.C. Cluj Innovation Park S.A.
 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a noilor membri ai Consiliului de administrație al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca.
 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a noilor membri ai Consiliului de administrație al Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca.
 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor pentru organizarea în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Cluj, a Olimpiadei Internaționale de Matematică, în perioada 3-14 iulie 2018.
 35. Proiect de hotărâre privind acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2018, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.
 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local, pentru persoanele adulte apte de muncă, beneficiare ale prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social, pe anul 2018.
 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării ajutorului pentru plata chiriei persoanelor singure/familiilor marginalizate social sau aflate în risc de marginalizare și excluziune socială, rezidente pe raza municipiului Cluj-Napoca.
 38. Informare privind modul de îndeplinire a hotărârilor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, adoptate în perioada 18 iulie-19 decembrie 2017.
 39. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Bogdan Cristian Mihai, înregistrată sub nr. 529735/43 din 4.12.2017, completată cu Actul 577969/1 din 18.12.2017.
 40. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de S.C. Ticon S.R.L., înregistrată sub nr. 10720/43 din 9.01.2018.
 41. Informare cu privire la plângerea prealabilă împotriva Hotărârii nr. 1051/2017 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Virgil Fulicea nr. 2, colț cu str. Franklin Roosevelt ap. 8 și 9, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.
 42. Informare cu privire la plângerea prealabilă împotriva Hotărârii nr. 1051/2017 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Virgil Fulicea nr. 2, ap. 6, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.
 43. Informare cu privire la plângerea prealabilă împotriva Hotărârii nr. 1067/2017 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 75, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (cota de 3/16), 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21/1, 21/2, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42A, 43.
 44. Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de către Intra Muros Properties S.R.L. și Iridan Import Export S.R.L., referitoare la revocarea Hotărârii nr. 1043/2017 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13A, 14, 16, 17, 18, 19, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 37.
 45. Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de către Gedeon Richter Farmacia S.A., referitoare la revocarea Hotărârii nr. 1043/2017, Hotărârii nr. 983/2017 și Hotărârii nr. 343/2016.
 46. Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de către Gedeon Richter Farmacia S.A., referitoare la revocarea Hotărârii nr. 1048/2017, Hotărârii nr. 983/2017 și Hotărârii nr. 343/2016.
 47. Informare privind evaluarea activității Direcției Generale Poliția locală, pe anul 2017.
 48. Informare privind solicitările și situația doamnei Nonica Margareta.
 49. Raport privind acordarea serviciilor de asistență socială și utilizarea subvențiilor de către asociațiile și fundațiile române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială în municipiul Cluj-Napoca și care au primit subvenții de la Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca în anul 2017.
 50. Raport privind acordarea finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, prin Direcția de Asistență Socială și Medicală, pentru activități nonprofit de interes local din sfera serviciilor sociale, pentru anul 2017.
 51. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 950.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru organizarea evenimentului „Zilele Clujului”, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
 52. Diverse.

 

P R I M A R,

 

EMIL BOC

Ordinea de zi suplimentară propusă pentru ședința ordinară din data de 12.02.2018:

 

52 a – Proiect de hotărâre privind organizarea concursului de soluții finalizat prin negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare pentru „Revitalizarea și activarea Parcului Feroviarilor” și aprobarea cuantumului premiilor care urmează să fie acordate.

52 b – Proiect de hotărâre privind însușirea documentației topo-cadastrale de înscriere în cartea funciară a imobilului „strada Emmanuel de Martonne”.

 

52 c – Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de înscriere în cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, zona „La Terenuri”.

Leave A Comment

%d bloggers like this: