Ziua internaţională a fetelor şi femeilor cu activităţi în domeniul ştiinţei

February 11, 2018
345 Views

La 11 februarie 2018 se marchează în întreaga lume, Ziua internaţională a fetelor şi femeilor cu activităţi în domeniul ştiinţei. Adunarea Generală a ONU a adoptat la 22 decembrie 2015 o rezoluţie privind stabilirii unei zile internaţionale dedicată recunoaşterii rolului important al fetelor şi femeilor în domeniile ştiinţei şi tehnologiei.

Adunarea Generală a ONU a decis să proclame ziua de 11 februarie Ziua internaţională a fetelor şi femeilor cu activităţi în domeniul ştiinţei, venind astfel în întâmpinarea eforturilor Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO), Departamentului ONU pentru Egalitatea de Gen şi Emanciparea Femeilor (UN-Women), Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (UIT) şi a altor organizaţii pentru a încuraja şi sprijini accesul şi participarea fetelor şi femeilor la educaţia în ştiinţe, tehnologie, inginerie şi matematică, la activităţi de formare şi cercetare la toate nivelurile.

Totodată, Organizaţia Naţiunilor Unite a invitat toate statele membre, inclusiv mediul academic, persoanele şi societatea în general să acorde o atenţie deosebită Zilei internaţionale a fetelor şi femeilor cu activităţi în domeniul ştiinţei şi să susţină participarea totală şi egală a acestora în procesele de educaţie, formare, ocuparea forţei de muncă şi de luare a deciziilor în domeniul ştiinţelor.

La 20 decembrie 2013, Adunarea Generală a ONU a adoptat o rezoluţie privind ştiinţa, tehnologia şi inovarea pentru dezvoltare, în care a recunoscut că accesul deplin şi egal şi participarea în domeniile ştiinţei, tehnologiei şi inovaţiei pentru femei şi fete este imperios necesar pentru desăvârşire egalităţii de gen şi emanciparea femeilor şi fetelor.

Ideea instituirii acestei zile a fost generată în cadrul primului Forum mondial la nivel înalt privind Dezvoltarea şi Sănătatea Femeilor, organizat de Trustul Internaţional Academia Regală de Ştiinţe (Royal Academy of Science International Trust – RASIT), care a avut loc la 11 februarie 2015, la sediul central al ONU de la New York, potrivit womeninscienceday.org.

Leave A Comment

%d bloggers like this: