Ora 13.00 Live pe facebook -Sedinta Ordinara a Consiliului Judetean Cluj . Iata ordinea de zi

January 31, 2018
821 Views

PROIECTUL ORDINII DE ZI a sedintei ordinare a Consiliului Judetean Cluj din data de 31 ianuarie 2018, ora 13.00

1. Proiect de hotarare privind aprobarea taxelor si tarifelor pentru anul fiscal 2018

2. Proiect de hotarare privind nominalizarea sumelor din impozitul pe venit pe unităti administrativ-teritoriale

3. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 15/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanţare nerambursabilă asociaţiilor, fundaţiilor, altor organizaţii neguvernamentale fără scop lucrativ, precum şi entităţilor publice care organizează programe şi proiecte în domeniul tineretului şi socio-educaţionale şi pot primi subvenţii sau sprijin financiar de la bugetul Judeţului Cluj

4. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 14/2015 privind aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanţare nerambursabilă, de la bugetul Judeţului Cluj, pentru structurile sportive din Judetul Cluj, cu modificările şi completările ulterioare

5. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 323/2014  pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanţare nerambursabilă, de la bugetul Judeţului Cluj, pentru programele, proiectele şi acţiunile organizate în domeniul cultural, cu modificările si completările ulterioare

6. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 322/2014 privind aprobarea Regulamentului privind acordarea sprijinului financiar, de la bugetul Judeţului Cluj, unităţilor de cult din Judeţul Cluj aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările si completările ulterioare

7. Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii a cincisprezece licente de traseu pentru servicii de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale

8. Proiect de hotarare privind reorganizarea unor unităti de învătământ special si pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Cluj nr. 77/2012 privind schimbarea denumirii unitătilor de învătământ special aflate sub autoritatea Consiliului Judetean Cluj, începând cu anul scolar 2012-2013, cu modificările si completările ulterioare

9. Proiect de hotarare privind aprobarea retelei scolare de învătământ special din Judetul Cluj în anul scolar 2018-2019

10. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Cluj în Comisia pentru solutionarea contestatiilor privind certificatele de orietare scolară si profesională

11. Proiect de hotarare privind stabilirea componentei Colegiului Director al Directiei Generale de Asistentă Socială si Protectia Copilului Cluj

12. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Cluj nr. 189/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea performantelor profesionale individuale ale conducătorilor institutiilor publice aflate în subordinea Consiliului Judetean Cluj

13. Proiect de hotarare privind unele măsuri referitoare la indemnizatia lunară fixă a administratorilor din consiliile de administratie ale întreprinderilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Judetean Cluj

14. Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judetului Cluj în Adunarea Generală a Actionarilor la Compania de Apă Somes S.A, în vederea exercitării drepturilor de actionar

15. Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judetului Cluj în Adunarea Generală a Actionarilor la TETAROM S.A, în vederea exercitării drepturilor de actionar

16. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Cluj nr. 195/2010 privind înfiintarea Societătii Comerciale „Pază si Protectie Cluj” S.R.L., ca urmare a reorganizării Directiei Judetene de Pază si Ordine Cluj, cu modificările si completările ulterioare

17. Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judetului Cluj în Adunarea Generală a Actionarilor la Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, în vederea exercitării drepturilor de actionar

18. Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judetului Cluj în Adunarea Generală a Actionarilor la Clujana S.A, în vederea exercitării drepturilor de actionar

19. Proiect de hotarare privind aprobarea unor măsuri referitoare la organizarea si functionarea societătii Univers T S.A.

20. Proiect de hotarare privind aprobarea măsuri referitoare la organizarea si functionarea societătii Drumuri si Poduri Judetene Cluj S.A.

21. Proiect de hotarare privind însusirea unei documentatii cadastrale pentru imobilul situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Motilor nr. 19, aflat în administrarea Spitalului Clinic de Urgentă pentru Copii Cluj-Napoca
Anexa

21A. SUPLIMENTARE Proiect de hotarare privind introducerea unor restrictii de circulatie pe drumul judetean DJ 108 C Gârbău – Leghia (DN 1), sectorul km 5+600-28+050

22. Informari

23. Diverse

Proiect de hotarare privind  modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Cluj nr. 328/2012 pentru aprobarea Programului de transport public de persoane prin curse regulate în trafic judetean  pe anii 2014-2019, cu modificările si completările ulterioare
Anexa              Anunt

Proiect de hotarare privind introducerea unor restrictii de circulatie pe drumul judetean DJ 107 R ( Făget – Sălicea – Ciurila – DJ 107L), sectorul de drum km 8+300 – 21+350.
Anunt

Leave A Comment

%d bloggers like this: