Scandalul dintre Consiliul Judetean Cluj si Aeroportul Cluj , continua -ep 2

December 21, 2017
798 Views

 

Scandalul Consiliul Judetean Cluj si Aeroportul Cluj , continua -ep 2

Intr-un comunicat de presa  din 21 decembrie 2017 , Consiliul Judetean Cluj arat

Nou refuz al conducerii Aeroportului de a permite accesul comisiei de receptie pe amplasamentul pistei de 2100 de m.

     Joi, 21 decembrie 2017, comisia de receptie finala a obiectivului de investitii „Pista de decolare-aterizare de 3500m – Etapa I si suprafete de miscare aferente” s-a deplasat, din nou, la Aeroport pentru a vizita amplasamentul. 
     Scopul vizitei a fost, si de aceasta data, acela de a intreprinde verificarile la fata locului si celelalte demersuri necesare in vederea receptionarii pistei. De altfel, dincolo de calitatea de PROPRIETAR asupra obiectivului de investitii, calitate care ii confera Consiliului Judetean dreptul de a se asigura cu privire la conformitatea lucrarilor executate, acesta are obligatia legala de a urmari comportarea in timp, in exploatare, a constructiei.
     Ceea ce este insa cu adevarat important e faptul ca, potrivit prevederilor Legii  nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, „Receptia constructiilor constituie certificarea realizarii acestora pe baza examinarii lor nemijlocite, in conformitate cu documentatia de executie si cu documentele cuprinse in cartea tehnica a constructiei”. Or, in acest context, intrebarea care se ridica e: cum anume ar putea membrii comisiei de receptie, cei care raspund personal pentru modul de indeplinire a acestor atributii, sa certifice conformitatea unor lucrari si a unei investitii de cateva zeci de milioane de euro cata vreme li se refuza in mod repetat accesul la obiectivul ce ar trebui receptionat!?!
     Din pacate insa, conducerea Aeroportului a decis, din nou, sa nu permita accesul membrilor comisiei pe amplasamentul obiectivului de investitii, impiedicand astfel indeplinirea operatiunilor legale premergatoare receptionarii pistei si fara de care receptia nu poate avea loc. 
     Maine, vineri, 22 decembrie 2017, reprezentantii proprietarului, respectiv Presedintele Consiliului Judetean Cluj, consilierii judeteni si functionarii din cadrul aparatului de specialitate cu atributii in domeniu se vor deplasa din nou la Aeroport, intentia fiind de a se viziona si acea parte a obiectivului de investitii ce nu a putut fi vizitata cu prilejul deplasarii anterioare, din data de 21 noiembrie a.c.”

In replica , Aeroportul Cluj , transmite un comunicat referitor la cele sesizate de Consiliul Judetean

După cum s-a precizat în repetate rânduri, Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj asigură întreaga disponibilitate și cooperare pentru realizarea recepției finale la obiectivul de investiții  Pistă de decolare-aterizare 3500m – Etapa 1 și suprafețe de mișcare aferente”.

Conform precizărilor primite de la Consiliul Județean Cluj în data de 20.12.2017, data efectuării recepției finale a obiectivului de investiții nu a fost stabilită, aceasta urmând să fie comunicată la o dată ulterioară. Astfel, nefiind întrunite condițiile prevăzute la art. 33 din HG nr. 343/2017 „recepția se consideră a fi începută la data la care comisia de recepție se întrunește și își începe activitatea potrivit prezentului regulament”, orice acțiuni premergătoare datei de începere a recepției finale sunt în afara cadrului legal stabilit de  HCJ nr. 343/2017 pentru recepțiile finale la lucrările de construcții.

Având în vedere cele menționate, Aeroportul va susține toate demersurile Comisiei de recepție finală stabilită prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Cluj în măsura în care toate acțiunile acestei Comisii respectă cadrul legal în materie. Astfel, Aeroportul va asigura accesul la obiectivul de investiții de îndată ce vor fi îndeplinite condițiile legale privind recepția finală. Aceste aspecte au fost comunicate Consiliului Județean Cluj conform documentelor anexate prezentului comunicat de presă.

 

Leave A Comment

%d bloggers like this: