Maine 19 decembrie 2017 orele 14.00 Sedinta ordinara a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca iar la ora 15.30 Sedinta extraordinara a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

December 18, 2017
662 Views

19 decembrie 2017 orele 14.00 Sedinta ordinara a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Potrivit Dispozitiei nr. 4800 din 12 decembrie 2017, se convoaca, in sedinta ordinara, Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, in ziua de marti, 19 decembrie 2017, ora 14, in Sala de sticla de la sediul din Calea Motilor nr. 3, cu urmatorul proiect al ordinii de zi:

 

 1. Proiect de hotarare privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale pentru anul 2018.
 2. Proiect de hotarare privind stabilirea nivelului taxelor administrate de catre Serviciul Public de Interes Local pentru Administratea Parcarilor din municipiul Cluj-Napoca.
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca.
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de administrare a parcarilor publice cu plata orara din municipiul Cluj-Napoca.
 5. Proiect de hotarare privind incetarea aplicarii, incepand cu data de 1.01.2018, a Hotararii nr. 664/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3A, 3B, 4, 5, 6, 7, 8, 10A, 10B, 11, 12, 13, 14, 14 si 15 din cladirea situata in Cluj-Napoca, Piata Unirii nr. 12).
 6. Proiect de hotarare privind incetarea aplicarii, incepand cu data de 1.01.2018, a Hotararii nr. 700/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 si 7 din cladirea situata in Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 13).
 7. Proiect de hotarare privind aprobarea Listei de repartizare, in vederea atribuirii, pentru locuintele destinate inchirierii, construite din fonduri A.N.L.
 8. Proiect de hotarare privind aprobarea Listei finale de prioritati pentru anul 2018, in vederea repartizarii, prin inchiriere, a locuintelor sociale din fondul locativ de stat.
 9. Proiect de hotarare privind modificarea repartitiei domnului Peter Iosif.
 10. Proiect de hotarare privind aprobarea incetarii in parte a Contractului nr. 104749/1.03.2017, precum si a Hotararilor nr. 181/2017 si nr. 182/2017.
 11. Proiect de hotarare privind vanzarea spatiului cu alta destinatie decat cea de locuinta, situat in municipiul Cluj-Napoca, Piata Liebknecht nr. 7-8, parter, ap. 28, in favoarea doamnei Merca Adriana.
 12. Proiect de hotarare privind includerea imobilului cu nr. cadastral 326522, situat in municipiul Cluj-Napoca, zona Becas, in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca si inscrierea in cartea funciara a dreptului de proprietate a Municipiului Cluj-Napoca asupra cotei de 302953/472953 parte din imobil.
 13. Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarii de trecere a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 126, in domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca.
 14. Proiect de hotarare privind completarea Hotararii nr. 21/2016 (atribuirea in proprietate cu titlu gratuit a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 108, ap. 29A, in favoarea Asociatiei pentru Adevarul Revolutiei Cluj).
 15. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei topo-cadastrale de inscriere in cartea funciara a imobilului „strada Universitatii”.
 16. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei topo-cadastrale de inscriere in cartea funciara a imobilului „strada Napoca”.
 17. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei topo-cadastrale de inscriere in cartea funciara a imobilului „strada Petru Maior”.
 18. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei topo-cadastrale de inscriere in cartea funciara a imobilului „strada Tipografiei”.
 19. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei topo-cadastrale de inscriere in cartea funciara a imobilului „strada Republcii”.
 20. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei topo-cadastrale de inscriere in cartea funciara a imobilului „strada Mihail Kogalniceanu”.
 21. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei topo-cadastrale de inscriere in cartea funciara a imobilului „strada Regele Ferdinand”.
 22. Proiect de hotarare privind completarea Hotararii nr. 860/2017 (insusirea documentatiei cadastrale de alipire a imobilelor situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Ciresilor nr. 15).
 23. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire locuinta unifamiliala D+P+1E, str. Rarau nr. 28; beneficiar: Moldovan Petre.
 24. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire locuinta semicolectiva (cu doua unitati locative) P+E, str. Cometei nr. 38; beneficiar: Perde Aurel.
 25. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire imobil mixt S1+S2+P+6E, str. Fabricii nr. 68-70; beneficiara: S.C. Transietate Imobiliare S.R.L.
 26. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire locuinta unifamiliala – str. Dragos Voda nr. 30-30A; beneficiara: Costea Cristina-Codruta.
 27. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire locuinta unifamiliala S+P+E – str. Trifoiului nr. 21; beneficiari: Turdean Traian Voicu si Turdean Maria.
 28. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire locuinta unifamiliala P+E+M, str. Artarului nr. 37A; beneficiari: Barb Stelian-Petrica si sotia, Barb Lidia.
 29. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii „Alimentare cu energie electrica pentru evenimente publice – etapa I” – Platou Sala Sporturilor.
 30. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Modernizarea unui numar de sapte puncte termice situate in municipiul Cluj-Napoca si transformarea acestora in centrale termice de cvartal”, in cadrul obiectivului de investitii „Transformare puncte termice in centrale termice Zona Pata Marasti”.
 31. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Modernizarea sistemului de producere a energiei termice la Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca, str. Tabacarilor nr. 11”, in cadrul obiectivului de investitii „Alimentare cu energie termica clienti noi”.
 32. Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici aprobati prin Hotararea nr. 842/2017 pentru obiectivul de investitii „Pod peste Raul Somesul Mic, pe str. Giuseppe Garibaldi (Pod Garibaldi) in municipiul Cluj-Napoca”.
 33. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 843/2017 (aprobarea asigurarii finantarii de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanteaza prin Programul National de Dezvoltare Locala [P.N.D.L.] pentru obiectivul de investitii „Pod peste Raul Somesul Mic pe strada Giuseppe Garibaldi [Pod Garibaldi] in municipiul Cluj-Napoca”, cuprins la finantare in cadrul P.N.D.L. 2017-2020).
 34. Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici aprobati prin Hotararea nr. 844/2017 pentru obiectivul de investitii „Pod peste Raul Somesul Mic, situat pe str. Traian in municipiul Cluj-Napoca (Podul Traian)”.
 35. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 845/2017 pentru aprobarea asigurarii finantarii de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanteaza prin Programul National de Dezvoltare Locala (P.N.D.L.) pentru obiectivul de investitii „Pod peste Raul Somesul Mic situat pe strada Traian in municipiul Cluj-Napoca (Podul Traian)”, cuprins la finantare in cadrul P.N.D.L. 2017-2020.
 36. Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici aprobati prin Hotararea nr. 846/2017 pentru obiectivul de investitii „Pod peste Raul Somesul Mic, situat pe str. Portelanului in municipiul Cluj-Napoca (Podul Portelanului)”.
 37. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 847/2017 (aprobarea asigurarii finantarii de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanteaza prin Programul National de Dezvoltare Locala [P.N.D.L.] pentru obiectivul de investitii „Pod peste Raul Somesul Mic situat pe strada Portelanului in municipiul Cluj-Napoca [Podul Portelanului]”, cuprins la finantare in cadrul P.N.D.L. 2017-2020).
 38. Proiect de hotarare privind incheierea unui contract de concesiune in conformitate cu dispozitiile Sentintei civile nr. 777/2017 pronuntata de Tribunalul Cluj in Dosarul nr. 8445/211/2015*, definitiva prin Decizia civila nr. 3072/2017 a Curtii de Apel Cluj.
 39. Informare privind Plangerea prealabila formulata de S.C. Sport Complex Transilvania S.R.L., inregistrata sub nr. 527887/1 din 17.11.2017.
 40. Informare privind Plangerea prealabila formulata de Gabor Ioan Daniel si Gabor Corina, inregistrata sub nr. 531003/1 din 20.11.2017.
 41. Informare privind Plangerea prealabila formulata de Marcu Traian, inregistrata sub nr. 542882/3 din 23.11.2017.
 42. Diverse.

 

P R I M A R,

EMIL BOC

Orele 15.30 Sedinta extraordinara a Consiliului local Cluj-Napoca

otrivit Dispozitiei nr. 4866 din 15.12.2017, se convoaca, in sedinta extraordinara, Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, in ziua de marti, 19.12.2017, ora 15:30, in Sala de sticla de la sediul din Calea Motilor nr. 3, cu urmatorul proiect al ordinii de zi:

 

 

 1. Proiect de hotarare privind modificarea tarifelor pentru activitatea de salubrizare menajera pe raza municipiului Cluj-Napoca.
 2. Proiect de hotarare privind incheierea acordului-cadru cu S.C. Rosal Grup S.A., avand ca obiect gestiunea serviciului public de salubrizare stradala si deszapezire a municipiului Cluj-Napoca, sector I.
 3. Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca si din serviciile publice din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea cheltuielilor care reprezinta drepturile de asociere a imaginii Municipiului Cluj-Napoca cu ACES Europe pentru titlul „Cluj-Napoca, Oras European al Sportului – 2018”.
 5. Proiect de hotarare privind actualizarea Regulamentului de finantare nerambursabila din fonduri publice a structurilor sportive, a Cererii de finantare (tip) si a Contractului de finantare (tip), aprobate prin Hotararea nr. 521/2016.
 6. Proiect de hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Salcamului nr. 1-3, identificat prin nr. cad. 328204.
 7. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Anexei la Hotararea nr. 138/2017 (lista de repartizare, in vederea atribuirii, prin inchiriere, a locuintelor sociale din fondul locativ de stat, persoanelor aflate in lista de prioritati pe anul 2017).
 8. Proiect de hotarare privind modificarea Anexei 1 la Hotararea nr. 949/2017 (vanzarea unor locuinte construite din fondurile Agentiei Nationale pentru Locuinte).
 9. Proiect de hotarare privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Cluj Innovation Park S.A., convocata pentru data de 20 decembrie 2017, ora 10 (prima convocare) si, respectiv, 21 decembrie 2017, ora 10 (a doua convocare).
 10. Proiect de hotarare privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri incepand cu anul 2018, pentru cladirea situata in Cluj-Napoca, str. Brassai Samuel nr. 15, proprietatea Parohiei Unitariene nr. 1, ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita.
 11. Proiect de hotarare privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri incepand cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 si 9 din cladirea situata in Cluj-Napoca, str. Motilor nr. 34-36, proprietatea d-nei Ghita Cornelia, ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita.
 12. Proiect de hotarare privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri incepand cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3A, 3B si 4 din cladirea situata in Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 3, ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita.
 13. Proiect de hotarare privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri incepand cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3/1, 3/2 din cladirea situata in Cluj-Napoca, str. Motilor nr. 112, ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita.
 14. Proiect de hotarare privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri incepand cu anul 2018, pentru apartamentul nr. 16 din cladirea situata in Cluj-Napoca, str. Horea nr. 4, proprietatea d-nei Dallet Lorene Yvone Suzanne, ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita.
 15. Proiect de hotarare privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri incepand cu anul 2018, pentru cladirea situata in Cluj-Napoca, str. David Francisc nr. 4-str. Brassai Samuel nr. 5, proprietatea Asociatiei Culturale Minerva, ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita.
 16. Proiect de hotarare privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri incepand cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 si 25 din cladirea situata in Cluj-Napoca, str. David Francisc nr. 21, ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita.
 17. Proiect de hotarare privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri incepand cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9 din cladirea situata in Cluj-Napoca, str. Sextil Puscariu nr. 11, ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita.
 18. Proiect de hotarare privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri incepand cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13A, 14, 16, 17, 18, 19 din cladirea situata in Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 37, ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita.
 19. Proiect de hotarare privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri incepand cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10B, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 23A, 23B, 24, 27 din cladirea situata in Cluj-Napoca, str. Horea nr. 66, ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita.
 20. Proiect de hotarare privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri incepand cu anul 2018, pentru cladirea situata in Cluj-Napoca, str. Sextil Puscariu nr. 5, proprietatea d-nei Ilca Reghina, ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita.
 21. Proiect de hotarare privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri incepand cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12-13, 14, 15 din cladirea situata in Cluj-Napoca, str. Horea nr. 74, ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita.
 22. Proiect de hotarare privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri incepand cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 2 si 3 din cladirea situata in Cluj-Napoca, str. Constantin Daicoviciu nr. 5, ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita.
 23. Proiect de hotarare privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri incepand cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36A, 36B, 37, 38, 39 din cladirea situata in Cluj-Napoca, str. Horea nr. 83-87, ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita.
 24. Proiect de hotarare privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri incepand cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1A, 1C, 2, 4, 7, din cladirea situata in Cluj-Napoca, str. Tipografiei nr. 21, ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita.
 25. Proiect de hotarare privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri incepand cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1 (cota de ½ parte), 2, 3, 4, 5 din cladirea situata in Cluj-Napoca, str. Horea nr. 27, ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita.
 26. Proiect de hotarare privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri incepand cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 din cladirea situata in Cluj-Napoca, str. Virgil Fulicea nr. 2, ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita.
 27. Proiect de hotarare privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri incepand cu anul 2018, pentru cladirea situata in Cluj-Napoca, str. Tipografiei nr. 14, proprietatea d-lui Bunea Dragos si a d-nei Man Diana Paula, ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita.
 28. Proiect de hotarare privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri incepand cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 2A, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13/I, 13/II, 14 din cladirea situata in Cluj-Napoca, str. Horea nr. 19, ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita.
 29. Proiect de hotarare privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri incepand cu anul 2018, pentru cladirea situata in Cluj-Napoca, str. Brassai Samuel nr. 6, proprietatea Parohiei Unitariene nr. 1, ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita.
 30. Proiect de hotarare privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri incepand cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4/I, 4/II, 4/III, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 din cladirea situata in Cluj-Napoca, str. George Baritiu nr. 22, ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita.
 31. Proiect de hotarare privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri incepand cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1 si nr. 2 din cladirea situata in Cluj-Napoca, str. Fortaretei nr. 8, proprietatea d-lui Bugneriu Sebastian Ioan, ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita.
 32. Proiect de hotarare privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri incepand cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 28, 31, 32, 35 din cladirea situata in Cluj-Napoca, str. Horea nr. 35, ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita.
 33. Proiect de hotarare privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri incepand cu anul 2018, pentru cladirea situata in Cluj-Napoca, str. David Ferenc nr. 17, proprietatea Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania – Comunitatea Evreilor Cluj, ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita.
 34. Proiect de hotarare privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri incepand cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (cota de ½), 19, 20, 21, 22, 24, 25-26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36 din cladirea situata in Cluj-Napoca, str. Horea nr. 5, ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita.
 35. Proiect de hotarare privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri incepand cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 2, 3, 4, 5 din cladirea situata in Cluj-Napoca, str. Octavian Petrovici nr. 17, ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita.
 36. Proiect de hotarare privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri incepand cu anul 2018, pentru cladirea situata in Cluj-Napoca, str. George Clemenceau nr. 10, proprietatea d-nei Muresan Ileana si a d-nei Ratiu Mihaela, ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita.
 37. Proiect de hotarare privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri incepand cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 1A, 1B, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 si 14 din cladirea situata in Cluj-Napoca, str. Cuza Voda nr. 16, ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita.
 38. Proiect de hotarare privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri incepand cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 din cladirea situata in Cluj-Napoca, str. Motilor nr. 86, ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita.
 39. Proiect de hotarare privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri incepand cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 din cladirea situata in Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 13, ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita.
 40. Proiect de hotarare privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri incepand cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 5, 6 din cladirea situata in Cluj-Napoca, str. Constantin Daicoviciu nr. 1, ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita.
 41. Proiect de hotarare privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri incepand cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 14, 15, 16, 17 din cladirea situata in Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 32, ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita.
 42. Proiect de hotarare privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri incepand cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (cota de 3/16), 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21/1, 21/2, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42A, 43 din cladirea situata in Cluj-Napoca, str. Horea nr. 75, ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita.
 43. Proiect de hotarare privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri incepand cu anul 2018, pentru cladirea situata in Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinad nr. 33, proprietatea Companiei Nationale Posta Romana S.A., ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita.
 44. Proiect de hotarare privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri incepand cu anul 2018, pentru apartamentul nr. 2 din cladirea situata in Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 30, proprietatea S.C. Transilvania Management S.R.L., ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita.
 45. Proiect de hotarare privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri incepand cu anul 2018, pentru cladirea situata in Cluj-Napoca, str. Cardinal Iuliu Hossu nr. 20, proprietatea Parohiei Romano-Catolice „Sf. Mihail”, ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita.
 46. Proiect de hotarare privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri incepand cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-9, 10A, 10B, 10C, 10D din cladirea situata in Cluj-Napoca, P-ta Mihai Viteazu nr. 22-23, ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita.
 47. Proiect de hotarare privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri incepand cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 si 36 din cladirea situata in Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 16, ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita.
 48. Proiect de hotarare privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri incepand cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 1A, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 din cladirea situata in Cluj-Napoca, str. Horea nr. 50, ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita.
 49. Proiect de hotarare privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri incepand cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 4, 5, 6 din cladirea situata in Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 11, Corp I, ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita.
 50. Proiect de hotarare privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri incepand cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16 din cladirea situata in Cluj-Napoca, str. Horea nr. 1, ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita.
 51. Proiect de hotarare privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri incepand cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 din cladirea situata in Cluj-Napoca, str. Motilor nr. 120, proprietatea d-nei Popa Eva Magdalena si a d-lor Remisovszky Vladimir si Teleky Bela, ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita.
 52. Proiect de hotarare privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri incepand cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 3, 4, 5 si 6, Corp A si apartamentele nr. 6 si 9, Corp B din cladirea situata in Cluj-Napoca, str. Horea nr. 94, ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita.
 53. Proiect de hotarare privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri incepand cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6A, 7, 8, 9, 10, 10A, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20 din cladirea situata in Cluj-Napoca, str. Motilor nr. 20-22, ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita.
 54. Proiect de hotarare privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri incepand cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1/2, 1/2A si 2 din cladirea situata in Cluj-Napoca, str. Cotita nr. 4, ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita.
 55. Proiect de hotarare privind incetarea aplicarii, incepand cu data de 1.01.2018, a Hotararii nr. 672/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri, pentru apartamentele nr. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 si 22 din cladirea situata in Cluj-Napoca, str. Motilor nr. 31).
 56. Proiect de hotarare privind incetarea aplicarii, incepand cu data de 1.01.2018, a Hotararii nr. 676/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 din cladirea situata in Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 24).
 57. Proiect de hotarare privind incetarea aplicarii, incepand cu data de 1.01.2018, a Hotararii nr. 681/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri, pentru apartamentele nr. 2, 4, 5, 6, 8, 11 din cladirea situata in Cluj-Napoca, str. Episcop Ioan Bob nr. 11).
 58. Proiect de hotarare privind incetarea aplicarii, incepand cu data de 1.01.2018, a Hotararii nr. 702/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri, pentru apartamentele nr. 1, 2A, 2B, 2C, 2D, 3/A/1, 3/A/2, 3/B/1, 3/B/2, 4, 5, 6 din cladirea situata in Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 19).
 59. Proiect de hotarare privind incetarea aplicarii, incepand cu data de 1.01.2018, a Hotararii nr. 686/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri, pentru apartamentele nr. 2, 3, 4, 5, 6 din cladirea situata in Cluj-Napoca, str. Horea nr. 14).
 60. Proiect de hotarare privind incetarea aplicarii, incepand cu data de 1.01.2018, a Hotararii nr. 687/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri, pentru apartamentele nr. 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 din cladirea situata in Cluj-Napoca, str. Horea nr. 6).
 61. Proiect de hotarare privind incetarea aplicarii, incepand cu data de 1.01.2018, a Hotararii nr. 695/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri, pentru apartamentele nr. 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12 si 14 din cladirea situata in Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 51).

 

 

P R I M A R ,

EMIL BOC

Leave A Comment

%d bloggers like this: