Maine 19 decembrie 2017, ora 13.00-Sedinta Ordinara a Consiliului Judetean Cluj . Iata ordinea de zi

December 18, 2017
955 Views

PROIECTUL ORDINII DE ZI a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Cluj din data de 19 decembrie 2017, ora 13.00

1. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Relocarea utilitătilor între centrala termică si clădirea post TRAFO” la Spitalul Clinic de Recuperare Cluj – Napoca

2. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Reabilitarea structurală si reamenajare arhitecturală pentru clădirea de ateliere la Scoala Gimnazială Specială pentru Deficienti de Auz ”Kozmutza Flóra”

3. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Modificări interioare în vederea amenajării unui spatiu pentru amplasare echipamente RMN si CT în interiorul laboratorului de sterilizare si spălătorie – Pavilion C2” la Spitalul Clinic de Urgentă pentru Copii Cluj-Napoca

4. Proiect de hotarare privind aprobarea pretului de cumpărare al imobilului-teren, înscris în CF nr. 267349 Cluj-Napoca cu nr. top. 12843/1/7/1/3, stabilit în urma negocierii

5. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general propriu al Judetului Cluj pe anul 2017
Anexa 1                     Anexa 2                         Anexa 2a                               Anexa 2b
Anexa 3                     Anexa 4

6. Proiect de hotarare pentru aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017, rectificat al societătii Univers T S.A.
Nota

Anexa

7. Proiect de hotarare privind aprobarea criteriilor, procedurii pentru numirea si eliberarea din functie, precum si a atributiilor specifice functiei de administrator public din cadrul Consiliului Judetean Cluj

8. Proiect de hotarare privind  avizarea taxelor şi tarifelor pentru servicii prestate utilizatorilor de către Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga”Cluj, pentru anul fiscal 2018

9. Proiect de hotarare privind stabilirea preţurilor medii la principalele produse agricole pe baza cărora vor fi stabilite veniturile din arendă în anul 2018

10. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Cluj nr. 78 din 31.03.2017 pentru aprobarea  Structurii organizatorice, a Organigramei, a Statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare pentru Spitalul Clinic de Urgentă pentru Copii Cluj-Napoca
Anexa 1_partea 1        Anexa 1_partea 2         Anexa 2

11. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Cluj nr. 77/2012 privind schimbarea denumirii unitătilor de învătământ special aflate sub autoritatea Consiliului Judetean Cluj, începând cu anul scolar 2012-2013, cu modificările si completările ulterioare

12. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Cluj nr. 250 din 30.10.2017 pentru aprobarea Structurii organizatorice, a Organigramei, a Statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare pentru Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca
Anexa 1                            Anexa 2

13. Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei, a Statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare pentru Muzeul Etnografic al Transilvaniei
Anexa 1       Anexa 2         Anexa 3

14. Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii pentru Biblioteca Judeteană „Octavian Goga” Cluj
Anexa 1                      Anexa 2

15. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Cluj nr. 2/2017 privind  aprobarea taxelor si tarifelor pentru anul fiscal 2017

16. Diverse

Proiect de hotarare privind introducerea unor restrictii de circulatie pe drumul judetean
DJ 107 R ( Făget – Sălicea – Ciurila – DJ 107L), sectorul de drum km 8+300 – 21+350.
Anunt

Proiect de hotarare privind introducerea unor restricţii de circulatie pe drumul judeţean DJ 108 C Gârbău – Leghia (DN 1), sectorul km 5+600-28+050
ANUNT

Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 322/2014 privind aprobarea Regulamentului privind acordarea sprijinului financiar, de la bugetul Judeţului Cluj, unităţilor de cult din Judeţul Cluj aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările si completările ulterioare
ANUNT

Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 14/2015 privind aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanţare nerambursabilă, de la bugetul Judeţului Cluj, pentru structurile sportive din Judetul Cluj, cu modificările şi completările ulterioare
ANUNT

Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 323/2014  pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanţare nerambursabilă, de la bugetul Judeţului Cluj, pentru programele, proiectele şi acţiunile organizate în domeniul cultural, cu modificările si completările ulterioare
ANUNT

Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanţare nerambursabilă asociaţiilor, fundaţiilor, altor organizaţii neguvernamentale fără scop lucrativ, precum şi entităţilor publice care organizează programe şi proiecte în domeniul tineretului şi socio-educaţionale şi pot primi subvenţii sau sprijin financiar de la bugetul Judeţului Cluj
ANUNT

Proiect de hotarare  privind  aprobarea taxelor şi tarifelor pentru anul fiscal 2018
ANUNT

Leave A Comment

%d bloggers like this: