Miercuri 29 noiembrie 2017, ora 13.00 -Sedinta Ordinara a Consiliului Judetean Cluj -Iata ordinea de zi

November 27, 2017
959 Views

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Cluj din data de 29 noiembrie 2017, ora 13.00

1. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Cluj nr. 77/2012 privind schimbarea denumirii unitătilor de învătământ special aflate sub autoritatea Consiliului Judetean Cluj, începând cu anul scolar 2012-2013

2. Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judetului Cluj în adunarea generală a actionarilor la Compania de Apă Somes S.A., în vederea exercitării drepturilor de actionar

3. Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judetului Cluj în Adunarea Generală a Actionarilor la Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, în vederea exercitării drepturilor de actionar

4. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Cluj nr.143/2008 privind însusirea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public  al Judetului Cluj, cu modificările si completările ulterioare

5. Proiect de hotarare privind însusirea unor documentatii cadastrale pentru imobilele situate în Municipiul Cluj-Napoca, str. L.Pasteur nr. 5, str. A. Einstein nr. 14 si B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 138

6. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului general propriu al Judetului Cluj la 30 septembrie 2017
Anexa 1               Anexa 1a              Anexa 1b
Anexa 2               Anexa 2a              Anexa 2b
Anexa 3               Anexa 3a              Anexa 3b
Anexa 4               Anexa 4a              Anexa 4b
Anexa 5               Anexa 6                Anexa 7

7. Proiect de hotarare privind rectificarea  bugetului general propriu al Judetului Cluj pe anul 2017

8. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Cluj nr. 92 din 28.04.2017 pentru aprobarea proiectului „Îmbunătătirea infrastructurii rutiere de importantă regională -Traseu Regional Transilvania Nord, Drumul Apuseni, prin modernizarea DJ 108K (limita jud. Bihor – Baraj Drăgan) de la km. 26+455 la km. 29+495 si DJ 764B (Baraj Drăgan – intersectie DN1) de la km. 0+000 la km. 22+164,500” si a cheltuielilor legate de proiect

9. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Cluj nr. 102 din 26.05.2017 pentru aprobarea proiectului „Îmbunătătirea infrastructurii rutiere de importantă regională – Traseu Regional Transilvania Nord, Drumul Bistritei, prin modernizarea si reabilitarea DJ 109 (intersectie DN1C – limita judet Sălaj) de la Km 0+000  la Km 31+976”  si a cheltuielilor legate de proiect

10. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Cluj nr. 151 din 29.06.2017 pentru aprobarea proiectului „Îmbunătătirea infrastructurii rutiere de importantă regională -Traseu Regional Transilvania Nord, Drumul Bistritei, prin modernizarea DJ 172A (km 33+000 – km 39+452),  DJ 161G (km 0+000 – km 19+406) si DJ 161 -intersectia DN 16 – Gădălin – Bontida – DN 1C (km 0+000 – km 16+933,100)”  si a cheltuielilor legate de proiect

11. Proiect de hotarare pentru aprobarea Actului aditional nr. 1 la Acordul de parteneriat încheiat între Judetul Cluj, Comuna Pălatca si Comuna Taga, având ca obiect realizarea proiectului „Îmbunătătirea infrastructurii rutiere de importantă regională – Traseu Regional Transilvania Nord, Drumul Bistritei, prin modernizarea DJ 172A (km 33+000 – km 39+452),  DJ 161G (km 0+000 la km 19+406) si DJ 161 (intersectia DN 16)- Gădălin – Bontida – DN 1C (km 0+000 – km 16+933,100)”

12. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Cluj nr. 70/2017 privind aprobarea  Programului de lucrări de modernizare si reabilitare si a Programului de lucrări de întretinere curentă si periodică a  unor drumuri judetene din Judetul Cluj pentru anul 2017, cu modificările ulterioare

13. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Cluj nr. 243/2017 privind achizitia dotărilor aferente unitătilor sanitare si unitătilor de învătământ de sub autoritatea Consiliului Judetean Cluj, finantate prin Programul National de Dezvoltare Locală în perioada 2017-2020

14. Proiect de hotarare privind aprobarea unor măsuri în vederea achizitionării serviciilor juridice de consultantă, de asistentă si/sau de reprezentare

15. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Cluj nr. 71/2017 privind aprobarea unor măsuri în vederea sustinerii activitătii Societătii Nationale de Cruce Rosie din România-Filiala Cluj-

16. Proiect de hotarare privind nominalizarea pe unităti administrativ-teritoriale a cotei de 20% din impozitul pe venit si din sume defalcate din TVA

17. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Cluj nr. 245/2016 privind validarea nominală a membrilor Autoritătii Teritoriale de Ordine Publică Cluj, cu modificările ulterioare

18. Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii a paisprezece licente de traseu pentru servicii de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale

19. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Cluj si unitătile subordonate pentru anul 2018
Anexa 1         Anexa 2          Anexa 3             Anexa 4

20. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Cluj nr. 41/2014 privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii pentru Directia Judeteană de Evidentă a Persoanelor Cluj, cu modificările ulterioare
Anexa

21. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Cluj nr. 73/2012 privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii pentru Scoala Populară de Arte “Tudor Jarda”

22. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Directiei Judetene de Evidentă a Persoanelor Cluj
Anexa

23. Diverse

Leave A Comment

%d bloggers like this: