Marti, 28.11.2017, ora 1400- Sedinta extraordinara a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. Iata ordinea de zi

November 27, 2017
732 Views

Potrivit Dispoziţiei nr. 4727 din 24.11.2017, se convoaca, in şedinţa extraordinara, Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, in ziua de marti, 28.11.2017, ora 14, in Sala de sticla de la sediul din Calea Moţilor nr. 3, cu urmatorul proiect al ordinii de zi:

 

 1. Proiect de hotarare privind conferirea titlului de cetatean de onoare al municipiului Cluj-Napoca scriitorului Horia Badescu.
 2. Proiect de hotarare privind conferirea titlului de cetatean de onoare al municipiului Cluj-Napoca scriitorului Ion Pop.
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 30.09.2017.
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca.
 5. Proiect de hotarare privind actualizarea Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru unitati de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, aprobat prin Hotararea nr. 606/2013.
 6. Proiect de hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Traian nr. 44-46, identificat prin nr. cad. 326186.
 7. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 449/2016 (aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Romul Ladea Sud, identificat prin nr. cad. 321401).
 8. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 450/2016 (aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate in municipiul Cluj-Napoca, identificate prin nr. cad. 272295 si 320777).
 9. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 451/2016 (aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 320536).
 10. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 452/2016 (aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate in municipiul Cluj-Napoca, identificate prin nr. cad. 320572 si 276586).
 11. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 453/2016 (aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 320448).
 12. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 454/2016 (aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Rasaritului nr. 49, identificat prin nr. cad. 321833).
 13. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 455/2016 (aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Cpt. Grigore Ignat nr. 25C, identificat prin nr. cad. 321470).
 14. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 480/2016 (aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 68, identificat prin nr. cad. 322070).
 15. Proiect de hotarare privind transmiterea unui teren din domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca, in domeniul public al Judetului Cluj.
 16. Proiect de hotarare privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil din proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, in proprietatea Episcopiei Romane Unita cu Roma, Greco-Catolica de Cluj-Gherla, si reglementarea juridica a unor imobile situate in municipiul Cluj-Napoca, Piata Timotei Cipariu nr. 2, in vederea realizarii obiectivului de investitii „Parking subteran”.
 17. Proiect de hotarare privind concesionarea, prin incredintare directa, a imobilului-teren situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Cap. Grigore Ignat, in suprafata de 36.136 mp., inscris in C.F. nr. 327226 Cluj-Napoca, cu nr. cad. 327226, in favoarea Companiei de Transport Public Cluj-Napoca.
 18. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 609/2000 (concesionarea unui teren).
 19. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de actualizare a datelor de carte funciara pentru imobilul cu nr. cadastral 313322-C2, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Constantin Daicoviciu nr. 15 si revocarea Hotararii nr. 681/2017.
 20. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei cadastrale de inscriere in cartea funciara a suprafetei imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Onisifor Ghibu (fosta str. Galati) nr. 5.
 21. Proiect de hotarare privind completarea Hotararii nr. 784/2017 (insusirea documentatiei cadastrale de alipire a imobilelor situate in municipiul Cluj-Napoca, str. I.C. Bratianu nr. 8).
 22. Proiect de hotarare privind insusirea raportului de evaluare a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Fericirii nr. 12 si aprobarea sistarii, cu sulta, a starii de indiviziune asupra imobilului.
 23. Proiect de hotarare privind vanzarea cotei de 79,46% din locuinta situata in municipiul Cluj-Napoca, str. Vasile Goldis nr. 1, ap. 3, in favoarea doamnei Poka Estera.
 24. Proiect de hotarare privind vanzarea cotei de 81,24% din locuinta situata in municipiul Cluj-Napoca, str. Petru Maior nr. 11, ap. 5, in favoarea doamnei Muresan Anica.
 25. Proiect de hotarare privind vanzarea cotei de 86,60% din locuinta situata in municipiul Cluj-Napoca, str. B.P. Hasdeu nr. 41-43, ap. 1, in favoarea doamnei Balea Maria.
 26. Proiect de hotarare privind vanzarea cotei de 91,60% din locuinta situata in municipiul Cluj-Napoca, str. Andrei saguna nr. 24, ap. 2, in favoarea domnului Czanka Romulus.
 27. Proiect de hotarare privind vanzarea cotei de 87,97% din locuinta situata in municipiul Cluj-Napoca, str. Pitesti nr. 14, ap. 6, in favoarea doamnei Molnar Maria-Magdolna.
 28. Proiect de hotarare privind vanzarea cotei de 87,47% din locuinta situata in municipiul Cluj-Napoca, str. Campul Painii nr. 20, ap. 5, corp II, in favoarea doamnei Toroczkai Ileana.
 29. Proiect de hotarare privind vanzarea unui spatiu cu alta destinatie decat cea de locuinta, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 34, ap. 2, in favoarea doamnei Merca Cosmina-Florina.
 30. Proiect de hotarare privind vanzarea unor locuinte construite din fondurile Agentiei Nationale pentru Locuinte.
 31. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire imobil mixt (spatiu comercial+locuinte), S+P+2E+R, str. Berariei nr. 5; beneficiara: S.C. Goikomin S.R.L.
 32. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire locuinta unifamiliala S+P+E, str. Eclipsei nr. 8; beneficiari: Moldovan Liviu si Moldovan Sanda Adriana.
 33. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire doua case unifamiliale – str. Fagului nr. 68 B provizoriu; beneficiar: Negru Dorin-Vasile.
 34. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire cabana, Colonia Faget nr. 10 R provizoriu; beneficiara: Rusu Anca Cosmina.
 35. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. extindere si etajare locuinta unifamiliala – str. Colonia Sopor nr. 8A provizoriu; beneficiari: Csiszer Vilmos si Csiszer Ilona.
 36. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire locuinta unifamiliala, P+M partial, str. Gen. Eremia Grigorescu nr. 96A; beneficiari: Pop-Curseu stefana si Pop-Curseu Ioan-Simion.
 37. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire locuinta semicolectiva D+P, str. Ionel Perlea nr. 14 provizoriu; beneficiari: Petric Andrei Catalin si Petric Bogdan Daniel.
 38. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire locuinta semicolectiva cu servicii P+E+Er – str. Trifoiului nr. 47; beneficiari: Forna Ioan si Forna Claudia-Ioana.
 39. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire hotel 4**** S+P+E+M, str. Napoca nr. 17-str. Fortaretei nr. 4; beneficiara: S.C. Napoca 15 S.R.L.
 40. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. de urbanizare, prelungire str. Luminii; beneficiari: Mesesan Vasile, Mesesan Cristina-Maria, Vanciu Gheorghe Ioan, Pantelimon Ioana Maria, Farcas stefan, S.C. Tiger Wood S.R.L. si Oprea Ioan.
 41. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. str. Iancu de Hunedoara-B-dul 1 Decembrie 1918; beneficiari: Iacob Ion si Iacob Speranta Maria.
 42. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. de regenerare urbana – etapa 1, str. Primaverii-Aleea Peana si P.U.D. pentru construire parking 2S+P+2E; beneficiar Municipiul Cluj-Napoca.
 43. Proiect de hotarare privind atribuirea denumirii unei strazi din municipiul Cluj-Napoca.
 44. Proiect de hotarare privind incetarea aplicarii, incepand cu data de 1.01.2018, a Hotararii nr. 694/2016 de majorare cu 500% a impozitului pe cladire, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 si 11, din cladirea situata in Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 50.
 45. Proiect de hotarare privind incetarea aplicarii, incepand cu data de 1.01.2018, a Hotararii nr. 709/2016 de majorare cu 500% a impozitului pe cladire, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 si 8, din cladirea situata in Cluj-Napoca, str. Baba Novac nr. 27.
 46. Proiect de hotarare privind incetarea aplicarii, incepand cu data de 1.01.2018, a Hotararii nr. 666/2016 de majorare cu 500% a impozitului pe cladire, pentru apartamentele nr. 1, 2 si 3, din cladirea situata in Cluj-Napoca, str. Virgil Fulicea nr. 13.
 47. Proiect de hotarare privind incetarea aplicarii, incepand cu data de 1.01.2018, a Hotararii nr. 663/2016 de majorare cu 500% a impozitului pe cladiri, pentru apartamentele nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 si 20, din cladirea situata in Cluj-Napoca, Piata Unirii nr. 27.
 48. Proiect de hotarare privind incetarea aplicarii, incepand cu data de 1.01.2018, a Hotararii nr. 671/2016 de majorare cu 500% a impozitului pe cladire, pentru apartamentele nr. 1, 1A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 si 9, din cladirea situata in Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 24.
 49. Proiect de hotarare privind incetarea aplicarii, incepand cu data de 1.01.2018, a Hotararii nr. 668/2016 de majorare cu 500% a impozitului pe cladire, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3 (cota de 1/2), 4A, 4B, 5, 6, 6A, 7, 8 si 9, din cladirea situata in Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 27.
 50. Proiect de hotarare privind incetarea aplicarii, incepand cu data de 1.01.2018, a Hotararii nr. 669/2016 de majorare cu 500% a impozitului pe cladire, pentru apartamentele nr. 1A, 1B, 2A, 2B, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B, 6A, 6B, 7, 7B, 9, 10 si 12, din cladirea situata in Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 29.
 51. Proiect de hotarare privind incetarea aplicarii, incepand cu data de 1.01.2018, a Hotararii nr. 699/2016 de majorare cu 500% a impozitului pe cladire, pentru apartamentele nr. 1, 2A, 2B, 3, 4, 5, 7A, 7B, 7C, 8, 10, 11, 11C, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20 si 21, din cladirea situata in Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 12.
 52. Proiect de hotarare privind incetarea aplicarii, incepand cu data de 1.01.2018, a Hotararii nr. 701/2016 de majorare cu 500% a impozitului pe cladire, pentru apartamentele nr. 1, 2A, 2B, 3A, 3B, 4, 5, 6, 6/2, 6/1A, 6/1B, 6/1C, 6/1D, 6/1E, 6/1F si 6/1G, din cladirea situata in Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 18.
 53. Proiect de hotarare privind numirea de administratori provizorii in Consiliul de administratie al S.C. Cluj Innovation Park S.A.
 54. Proiect de hotarare privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la Societatea Sala Polivalenta S.A., care va avea loc in sala de conferinte a Salii Polivalente, in data de 5.12.2017, ora 12 (prima convocare) si, respectiv, 6.12.2017, ora 12 (a doua convocare).
 55. Proiect de hotarare privind aprobarea preturilor si tarifelor practicate de Sala Polivalenta S.A.
 56. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 183/2017 (aprobarea Studiului de oportunitate si alegerea modalitatii de delegare a gestiunii Serviciului public de salubrizare stradala si deszapezire a municipiului Cluj-Napoca, sector I).
 57. Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fundamentare a deciziei de concesionare a lucrarilor pentru realizarea si exploatarea unor imobile cu functiuni complexe pe terenul aflat in proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 106.
 58. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 572/2017 (aprobarea preturilor pentru activitatea Centrului de gestionare a cainilor fara stapan din cadrul Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca [R.A.D.P.] Cluj-Napoca).
 59. Proiect de hotarare privind modificarea Anexei Hotararii nr. 489/2016, astfel cum a fost modificata prin Hotararile nr. 559/2016, nr. 591/2016, nr. 548/2017 si nr. 885/2017 (repartizarea si numirea reprezentantilor Consiliului local in Consiliile de administratie ale scolilor de stat si particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca).
 60. Proiect de hotarare privind acordarea unei „diplome de aur” si a cate unui premiu in suma neta de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2017, cuplurilor clujene care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta.
 61. Informare privind Plangerea prealabila formulata de Coroian Gheorghe, inregistrata sub nr. 488846/43 din 26.10.2017.
 62. Informare privind Plangerea prealabila formulata de Barabas Tamas, inregistrata sub nr. 488729/43 din 26.10.2017.
 63. Informare privind Plangerea prealabila formulata de Suciu Amalia si Crisan Rodica, inregistrata sub nr. 499469/3 din 1.11.2017.
 64. Informare privind Plangerea prealabila formulata de Trif Iuliu si Moldovan Andrea-Roxana, inregistrata sub nr. 492414/43 din 27.10.2017.
 65. Informare privind Plangerea prealabila formulata de Alb Maria si altii, inregistrata sub nr. 509406/43 din 7.11.2017.
 66. Informare privind organizarea in municipiul Cluj-Napoca, in parteneriat cu Inspectoratul scolar Judetean Cluj, a Olimpiadei Internationale de Matematica, in perioada 3-14 iulie 2018.

 

 

P R I M A R ,

EMIL BOC

 

Leave A Comment

%d bloggers like this: