Punctul de vedere al Consiliului Judetean Cluj referitor la “Acuzele privind calitatea de urmărit penal a Arhitectului Sef al Judetului Cluj”

November 20, 2017
418 Views

Punctul de vedere al Consiliului Judetean Cluj referitor la “Acuzele privind calitatea de urmărit penal a Arhitectului Sef al Judetului Cluj”

Pentru corecta informare a opiniei publice cu privire la informatiile apărute în mass-media, referitoare la asa-zisa calitate de urmărit penal a Arhitectului Sef al Judetului Cluj, domnul Claudiu Salantă, Consiliul Judetean Cluj face următoarele precizări:

În momentul de fată, domnul Claudiu Salantă nu este urmărit penal în niciun dosar aflat pe rolul instantelor de judecată, domnia sa având simpla calitate de martor în procesul intentat de Aeroportul International „Avram Iancu” Cluj, ca urmare a plângerii penale formulate în data de 11.08.2015. De altfel, prin Ordonanta de clasare aferentă dosarului nr. 7045/P/2015, s-a constatat faptul că Arhitectul Sef al Judetului nu a realizat vreo infractiune de abuz în serviciu, asa cum a fost acuzat de Aeroportul clujean, prin plângerea formulată în acest sens de către domnul director general, respectiv de domnul director economic.

Astfel, conform materialului probator administrat în aceasta cauză, Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca a constat fără echivoc faptul că emiterea certificatului de urbanism, respectiv a autorizatiilor de construire pentru repararea căilor de rulare si a platformei de stationare aeronave reprezintă competenta materială exclusivă a Consiliului Judetean Cluj si nu a Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, cum eronat s-a afirmat de către cei care au formulat plângerea penală invocată anterior. În spiritul acestei afirmatii este incident inclusiv Ordinul ministrului dezvoltării regionale si locuintelor nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare al Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, unde se specifică extrem de clar faptul că, în ceea ce priveste autorizatiile de construire pentru lucrările care se execută pe terenuri ce depăsesc limita unei unităti administrativ-teritoriale, competenta de emitere apartine consiliilor judetene, în spetă Consiliul Judetean Cluj pentru avizarea lucrărilor la suprafetele de miscare ale Aeroportului clujean. Mai mult decât atât, din analiza tuturor actelor depuse la dosar, rezultă indubitabil faptul că emiterea actelor administrative în cauză s-a realizat în mod absolut legal, cu respectarea termenelor în vigoare, neexistând în acest sens inactiuni din partea functionarilor publici de natură a împiedica buna functionare a institutiei aeroportuare.

Având în vedere cele prezentate mai sus, dar si recentele acuze de imixtiune a Consiliului Judetean Cluj, în calitatea sa de proprietar si for tutelar al regiei aeroportuare, în activitatea acestei institutii subordonate, forul administrativ judetean constată existenta unei tentative clare de intimidare a angajatilor săi angrenati, prin prisma functiei detinute si a competentelor stabilite prin fisa postului, în relatia institutională dintre cele două entităti publice. În acest context, functionarii Consiliului Judetean Cluj vizati de astfel de acuze nefondate înteleg să se adreseze instantelor de judecată în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

Leave A Comment

%d bloggers like this: