Presedintele Klaus Iohannis, la Goteborg: Trebuie acordată o atenție sporită integrării pe piața muncii a unor grupuri deosebit de vulnerabile

November 18, 2017
649 Views

Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Președintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, că pentru creșterea ratei de ocupare a forței de muncă în rândul tinerilor ar trebui găsite stimulente pentru angajatori și a subliniat că trebuie acordată o atenție sporită integrării pe piața muncii a unor grupuri deosebit de vulnerabile, precum romii, persoanele cu handicap sau cele în vârstă.

“În ceea ce privește principalele provocări care trebuie abordate pentru a îmbunătăți accesul tuturor bărbaților și femeilor pe piața muncii, consider că educația — inclusiv învățarea continuă de-a lungul vieții — este esențială pentru ca cetățenii noștri să fie pregătiți să îndeplinească noile cerințe de pe piața muncii. De asemenea, este important să asigurăm oportunități egale, atât în ceea ce privește accesul la educație, cât și în crearea unui cadru educațional care să respecte principiile egalității de gen în educație, prin conținut și metode de predare. În același timp, ar trebui să ne concentrăm mai mult pe măsurile menite să asigure dobândirea de competențe transversale”, a afirmat Iohannis, la sesiunea privind accesul pe piața muncii a Summitului social de la Goteborg.

El a arătat că în ceea ce privește șomajul în rândul tinerilor politicile educaționale mai relevante ar contribui la reducerea ratei șomajului în rândul acestora.

“Ar trebui găsite stimulente pentru angajatori, în vederea creșterii ratei de ocupare a forței de muncă în rândul tinerilor“, a spus șeful statului.

Președintele Iohannis a menționat că pentru a se menține un echilibru între cerere și ofertă pe piața muncii este nevoie de inițiative durabile, precum Garanția pentru tineret, Cadrul european al calificărilor sau Cadrul european pentru programe de ucenicie.

“Trebuie să găsim, în continuare, modalități de a sprijini Uniunea Europeană în această privință, inclusiv în perioada post-2020”, a subliniat el.

Șeful statului a indicat că o preocupare aparte o reprezintă integrarea grupurilor vulnerabile pe piața muncii, arătând că identificarea vulnerabilităților este importantă, iar măsurile de diminuare sau eliminare a acestora ar trebui implementate în cel mai scurt timp.

“Trebuie acordată o atenție sporită integrării pe piața muncii a unor grupuri deosebit de vulnerabile, precum romii, persoanele cu handicap sau persoanele în vârstă”, a afirmat Iohannis.

Leave A Comment

%d bloggers like this: