Daniel Buda – Autoritățile române trebuie să lanseze de îndată măsura privind fondurile mutuale pentru a putea acorda compensațiile agricultorilor pentru pierderile economice

November 11, 2017
689 Views

Europarlamentarul Daniel Buda – Autoritățile române trebuie să lanseze de îndată măsura privind fondurile mutuale pentru a putea acorda compensațiile agricultorilor pentru pierderile economice

“Cu puțin timp în urmă, i-am sesizat Comisarului European pentru Agricultură, domnului Phil Hogan, problema asigurărilor insuficiente din domeniul agriculturii. Din păcate, România este printre ultimele țări din clasament în ceea ce privește asigurarea în domeniul agriculturii. Fermierii români consideră necesară crearea unui fond mutual care ar putea să le asigure primele de asigurare. Prin acest fond mutual ei ar reuși să își recupereze cel puțin 65% din pierderi. Fondul a fost creat în majoritatea statelor membre, din păcate nu și în România. Lipsa posibilității de despăgubire creează presiuni foarte mari asupra fermierilor, indiferent de mărimea fermelor deținute. Fermierii trebuie să aibă șansa de a-și recupera investițiile, mai ales atunci când pierderile au fost determinate de factori externi. Am solicitat să mi se comunice instrumentele avute la îndemână de către Comisie în vederea impunerii obligației statelor membre de a-și crea un fond mutual care să vină în ajutorul fermierilor.
În răspunsul primit din partea Comisarului European pentru Agricultură, domnul Phil Hogan, domnia sa mi-a adus la cunoştinţă faptul că România a inclus în programul său național de dezvoltare rurală 2014-2020 măsura 17.2 Fonduri mutuale care oferă sprijin fondurilor mutuale, dar cu toate acestea măsura nu a fost lansată de autoritățile române.

Vă redau mai jos răspunsul primit din partea comisarului Hogan:
“Cadrul legal pentru programele de dezvoltare rurală definește prioritățile politice comune și pune la dispoziție o serie de măsuri de sprijin. Autoritățile de management naționale sau regionale elaborează programele de dezvoltare rurală (PDR) pe baza principiilor gestionării comune, reflectând nevoile și opțiunile strategice ale statului membru respectiv sau regiunii respective. Aceste programe includ măsurile și alocările bugetare aferente cele mai adecvate pentru a atinge obiectivele preconizate. Punerea în aplicare a sistemelor de asigurare agricolă și a sprijinului pentru fondurile mutuale reprezintă una dintre măsurile pe care statele membre le pot include în programele lor de dezvoltare rurală.

România a inclus în programul său național de dezvoltare rurală 2014-2020 măsura 17.2 Fonduri mutuale (cheltuieli publice în valoare de 203 milioane EUR), care oferă sprijin fondurilor mutuale, atât pentru crearea acestora cât și pentru compensațiile plătite de fondurile mutuale agricultorilor pentru pierderi economice cauzate de fenomene climatice nefavorabile, de boli ale animalelor sau ale plantelor, de infestare cu dăunători sau de incidente de mediu. Cu toate acestea, până în prezent, măsura nu a fost încă lansată de autoritățile române.” arata euroalesul clujean

Leave A Comment

%d bloggers like this: