“CON-FRONT EAST” / Painting from Cluj-Napoca

November 4, 2017
743 Views

Institutul Cultural Român din New York în parteneriat cu Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca și cu Gallery RIVAA, are plăcerea de a vă invita la expoziția de grup:

 

“CON-FRONT EAST” / Painting from Cluj-Napoca

Expun artiștii:

Ioan Sbârciu
Kudor Duka István
Olimpia Bera
Anca Bodea
Andrei Ciurdărescu
Ioana Olăhuț
Cristian Lăpușan

Curator: Olimpia Bera

4-26 noiembrie 2017

Vernisaj: sâmbătă, 4 noiembrie 2017, orele 18.00-21.00

Gallery RIVAA
527 Main St., Roosevelt Island – New York, NY 10044
Orarul galeriei: miercuri și vineri 18.00-21.00, sâmbătă și duminică 11.00-17.00
Telefon: (212) 308–6630
www.rivaa.com

 

ICR New York organizează un nou proiect major în domeniul artelor vizuale, expoziția “CON-FRONT EAST/ Painting from Cluj-Napoca” în colaborare cu Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca(UAD)  (http://www.uad.ro/) și cu Gallery RIVAA, din Roosevelt Island, New York  (http://rivaa.com/). Expoziția va fi deschisă la Gallery RIVAA, timp de trei săptămâni, în perioada 4-26 noiembrie 2017, iar vernisajul va avea loc sâmbătă, 4 noiembrie 2017, orele 18.00-21.00.

 

Cluj-Napoca, municipiu recunoscut ca fiind unul dintre cele mai importante centre culturale ale Transilvaniei, a devenit, începând cu anii 2000, un nucleu dinamic și cu adevărat vizibil, atât în România, cât și pe plan internațional, în ceea ce privește formarea unor puternice generații de artiști din domeniul artelor vizuale.

 

Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca (UAD) este instituția de prestigiu care a contribuit în mod activ la crearea unui context favorabil pentru susținerea demersurilor creative ale studenților și cadrelor sale didactice, atât printr-un program academic care îmbină rigurozitatea tehnică și libertatea creativă, cât și printr-o deschidere extraordinară spre internaționalizare (politică managerială strategică la nivel instituțional, inițiată, la începutul anilor 2000, de rectorul de atunci al instituției clujene, pictorul Ioan Sbârciu). În acest sens, proiectele de calitate generate într-un ritm susținut în cadrul specializării Pictură și resursele pe care această instituție le oferă au conturat un important reper în formarea a generații succesive de artiști, care s-au remarcat puternic pe plan internațional, fiind recunoscuți și asociați sintagmei Școala de pictură de la Cluj. Notorietatea care s-a creat în jurul acestui nucleu este un fenomen de importantă actualitate, fiind o repercusiune a angajamentului și a energiei debordante venite din partea artistului și profesorului Ioan Sbârciu, formator al mai multor generații de artiști, dintre care Adrian Ghenie, Victor Man, Marius Bercea, Mircea Suciu, Șerban Savu, Bencze Laszlo sunt, poate, numele cele mai cunoscute și apreciate la nivel internațional.

 

În acest cadru, expoziția “CON-FRONT EAST / Painting from Cluj-Napoca” vine să problematizeze o aparentă ambivalență: disjuncția dintre Est și Vest, pe de o parte, și aportul Estului la Vest, pe de altă parte, în condițiile funcționării sistemice a celor două perimetre artistice din spațiul internațional. Expoziția își propune, prin asocierea inedită a volumului de producție artistică promovată în mediul academic cu realitatea contemporană complexă din punct de vedere cultural și socio-politic, să evidențieze în spațiul new-yorkez o conexiune strânsă, care s-a format de-a lungul câtorva generații succesive, între o personalitate artistică marcantă și cei pe care i-a îndrumat pe un traseu al cunoașterii, al aprecierilor și al experiențelor comune, în urma împărtășirii unor concepte care, în timp, au reușit să aducă împreună atitudini artistice din cele mai diverse. Ideea de „front comun” încearcă să coaguleze în numele unui status al picturii contemporane românești artiști din generații / grupări diferite, animați de aceleași obiective, având capacitatea de a atrage atenția internațională, de a genera discursuri, de a provoca reacții și de a crea, în mod autonom, o mișcare extrem de amplă în mediile artistice contemporane.

 

Astfel, expoziția prezintă lucrările maestrului-profesor Ioan Sbârciu, alături de lucrările celor mai tineri colegi-artiști ai “noului val” al “Școlii de pictură de la Cluj”: Kudor Duka István, Anca Bodea, Olimpia Bera, Andrei Ciurdărescu, Ioana Olăhuț și Cristian Lăpușan.

 

Proiectul reflectă, în mod simbolic, ideea că Transilvania a reprezentat de-a lungul istoriei un spațiu de frontieră, dar și de confluență, între civilizația occidentală și cea orientală, o ultimă „redută”, în care coexistă diverse comunități etnice, confesionale și ideologice, lucru ce conferă întregului habitat un caracter regional unic din punctul de vedere al bagajului cultural. Lucrările artiștilor din expoziție sunt puternic individualizate, iar din această perspectivă se poate vorbi de un contrast între idei, tehnici, maniere de lucru, dar și despre continuități stilistice și compatibilități estetice, ce se pot realiza la nivelul juxtapunerilor fragmentare. Nu în ultimul rând, atât decalajele între generațiile celor reprezentați, cât și diversitatea ideilor și a discursurilor artistice constituie elemente-surpriză în unitatea expozițională.

 

Leave A Comment

%d bloggers like this: