Vineri 3 noiembrie 2017, ora 13 00 -Sedinţa ordinara a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. Iata ordinea de zi

November 2, 2017
738 Views

Potrivit Dispoziţiei nr. 4394 din 27 octombrie 2017, se convoaca, in şedinţa ordinara, Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, in ziua de vineri, 3 noiembrie 2017, ora 13, in Sala de sticla de la sediul din Calea Moţilor nr. 3, cu urmatorul proiect al ordinii de zi:

 

 1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2017, pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate.
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea numarului de burse aferent semestrului I al anului scolar 2017-2018, pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat.
 3. Proiect de hotarare privind stabilirea componentei Comisiei de solutionare a contestatiilor formulate la lista provizorie de prioritati pentru anul 2018, in vederea repartizarii, prin inchiriere, a locuintelor sociale din fondul locativ de stat, aprobate prin Hotararea nr. 868/2017.
 4. Proiect de hotarare privind vanzarea unor locuinte din fondul locativ de stat.
 5. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 142/2005 (vanzarea unor spatii cu alta destinatie in baza Legii nr. 550/2002).
 6. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 456/2016 (acceptarea ofertelor de donatie a imobilelor situate in municipiul Cluj-Napoca, identificate prin nr. cad. 318156 si 272310).
 7. Proiect de hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Caisului nr. 19 (fosta Ciresilor nr. 53), inscris in C.F. nr. 310109 Cluj-Napoca, cu nr. topo. 1027/1/1/7 (nr. C.F. vechi 140328).
 8. Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarii de schimbare a destinatiei unor spatii situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Poet Grigore Alexandrescu nr. 16, in incinta scolii „Iuliu Hatieganu”.
 9. Proiect de hotarare privind retragerea dreptului de folosinta gratuita a Companiei Nationale de Investitii „C.N.I. S.A.” asupra imobilului cu nr. cadastral 255104, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Alexandru Vaida Voevod f.n.
 10. Proiect de hotarare privind solicitarea de transmitere din domeniul public al Statului Roman, administrarea Ministerului Transporturilor, in domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca, a suprafetelor de teren identificate cu numerele cadastrale 299621, 299254, 299250 (acestea fiind in proprietatea Statului Roman, in administrarea Ministerului Transporturilor).
 11. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Parking, str. Mogosoaia nr. 9-str. Ion Mester nr. 10”.
 12. Proiect de hotarare privind completarea domeniului de activitate al R.A.D.P. Cluj-Napoca.
 13. Proiect de hotarare privind numirea unui administrator in Consiliul de Administratie al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca.
 14. Proiect de hotarare privind modernizarea unui numar de sapte puncte termice situate in municipiul Cluj-Napoca, si transformarea acestora in centrale termice de cvartal.
 15. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din municipiul Cluj-Napoca, Grup 7”.
 16. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din municipiul Cluj-Napoca, Grup 8”.
 17. Proiect de hotarare privind stabilirea limitei maxime de consum lunar de carburanti pentru autoutilitarele Centrului Bugetar de Administrare Crese.
 18. Diverse.

 

P R I M A R,

EMIL BOC

 

Puncte propuse pentru suplimentarea ordinii de zi pentru ședința ordinară din data de 3.11.2017

 

 

18 a – Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Hurgoiu Dan și alții, înregistrată sub nr. 449910/43 din 3.10.2017.

18 b – Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Văduva Călin Marin și alții, înregistrată sub nr. 452118/3 din 4.10.2017 și Nágel Ildikó, înregistrată sub nr. 448845/43 din 3.10.2017.

18 c – Informare referitoare la Plângerea prealabilă formulată de David L. Radu-Andrei privind abrogarea în tot a Hotărârii nr. 767/2004 (normele de conduită ale personalului R.A.T.U.C. şi ale publicului călător în mijloacele de transport în comun).

18 d – Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 782/2017 (însușirea documentației cadastrale de dezmembrare a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Moților nr. 72).

 

18 e – Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de Resurse pentru Părinți și Copii în structura Serviciului Protecția Copilului și Familiei din cadrul Direcției de Asistență Socială și Medicală, organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 

18 f – Informare privind organizarea în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Federația Română de Tenis, a meciului de tenis contând pentru primul tur al Grupei Mondiale II a Fed Cup, februarie 2018.

Leave A Comment

%d bloggers like this: