Live si pe facebook . 30 octombrie 2017, ora 13.00-Sedinţa ordinara a Consiliului Judeţean Cluj. Iata ordinea de zi :

October 30, 2017
1,394 Views

PROIECTUL ORDINII DE ZI a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Cluj din data de 30 octombrie 2017, ora 13.00

1. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Cluj nr.143/2008 privind însusirea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public  al Judetului Cluj, cu modificările si completările ulterioare
Anexa 1        Anexa 2         Anexa 3           Anexa 4
Anexa 5        Anexa 6         Anexa 7           Anexa 8
Anexa 9

2. Proiect de hotarare privind aprobarea cumpărării imobilului-teren în suprafată de 782 mp, înscris în CF nr. 267349 Cluj-Napoca cu nr. top. 12843/1/7/1/3

3. Proiect de hotarare privind însusirea unei documentatii cadastrale de alipire pentru imobilele situate în Municipiul Cluj-Napoca, str. B.P. Hasdeu nr. 6 si str. Clinicilor nr. 3-5
Anexa

4. Proiect de hotarare privind însusirea unei documentatii cadastrale pentru imobilul situat în Municipiul Cluj-Napoca str. Motilornr.68
Anexa

5. Proiect de hotarare privind rectificarea  bugetului general propriu al Judetului Cluj pe anul 2017
Anexa 1         Anexa 2           Anexa 2a           Anexa 2b            Anexa 3        Anexa 4

6. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico -economici ai obiectivului de investitii “Sediul Centru Scolar pentru Educatie Incluzivă”

7. Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Judetean Cluj nr. 12 din 29 ianuarie 2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati ai lucrărilor de modernizare si reabilitare a unor drumuri judetene din Judetul Cluj, cu modificările si completările ulterioare
Anexe 1_12

8. Proiect de hotarare privind achizitia dotărilor aferente  unitătilor sanitare si  învătământ de sub autoritatea  Consiliului Judetean Cluj,  finantate prin Programului National de Dezvoltare Locală  în perioada 2017 -2020

9. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 70/2017 privind aprobarea  Programului de lucrări de modernizare şi reabilitare şi a Programului de lucrări de întreţinere curentă şi periodică a  unor drumuri judeţene din Judeţul Cluj pentru anul 2017, cu modificările ulterioare
Anexa

10. Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, în vederea exercitării drepturilor de acţionar

11. Proiect de hotarare privind încheierea unui protocol de colaborare având ca obiect promovarea turistică a Judetului Cluj
Anexa_protocol                Anexa 1 la protocol             Anexa 2 la protocol
Anexa 3 la protocol

12. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Cluj nr. 245/2016 privind validarea nominală a membrilor Autoritătii Teritoriale de Ordine Publică Cluj

13. Proiect de hotarare privind atribuirea licenţelor de traseu pentru  traseele cuprinse în Programul de transport public de persoane prin curse regulate în trafic judeţean pe anii 2014 – 2019, propuse de Comisia Paritară, în şedinţa din data de 16.10.2017
Anexa

14. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Cluj nr. 218/2011 privind constituirea Comisiei de verificare a dreptului de proprietate ori a altui drept real asupra imobilelor supuse exproprierii pentru obiectivul de utilitate publică „Aeroportul International Cluj-Napoca – Pista de decolare – aterizare 3.500 m”, situate pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Cluj-Napoca, cu modificările si completările ulterioare

15. Proiect de hotarare privind aprobarea  Structurii organizatorice, a  Organigramei, a Statului de functii  si a Regulamentului de organizare si functionare pentru Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca
Anexa 1          Anexa 2           Anexa 3          Anexa 4

16. Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii pentru societatea Drumuri si Poduri Judetene Cluj S.A.
Anexa 1       Anexa 2

17. Proiect de hotarare privind alocarea unui sprijin financiar, din fondul de rezervă al bugetului local a Judeţului Cluj, pentru eliminarea efectelor produse de calamităţi naturale

17A. SUPLIMENTARE Proiect de hotarare privind stabilirea unor măsuri referitoare la Consiliul de administratie al societătii Univers T S.A.

18. Informare privind aplicarea Programului pentru Scoli al României 2017-2023 (aprobat prin H.G. nr. 640/2017)

19. Diverse

 

Leave A Comment

%d bloggers like this: