Transmisiuni LIVE

 


 
 

TETAROM


 

Ne gasiti pe Facebook.

Restricții de circulație la Cluj-Napoca pentru pregătirile UNTOLD

Pentru desfășurarea în condiții de siguranță a operațiunii de îndepărtare a logisticii necesare concertului trupei Depeche Mode,  până marți, 25 iulie 2017, va fi restricţionată secvenţial şi parţial circulația rutieră (în cazul în care situaţia o impune) pe Splaiul Independenţei, de la podul Garibaldi până la intersecţia cu strada George Coşbuc.

 

Începând de marți, 25 iulie 2017, au fost instituite următoarele restricții de circulație, cu ocazia organizării Festivalului Untold:

 

 • restricţionarea secvenţială şi parţială a circulației rutiere (în cazul în care situaţia o impune) pe Splaiul Independenţei, de la podul Garibaldi până la intersecţia cu strada George Coşbuc din data de 25 iulie a.c. Ora 00:00, până în 1 august ora 00:00 a.c. și din 8 august ora 04:30 până în 9 august ora 04:30 (cu excepţia Tramvaielor CTP, în datele de 27, 28 29, 30, 31, iulie şi 8 august);

 • închiderea circulaţiei rutiere pe Aleea Stadion, din data de 29 iulie a.c., ora 00.00, până în data de 9 august a.c., ora 23.00;

 • restricţionarea circulaţiei rutiere pe strada George Coşbuc, de la Splaiul Independenţei până la intersecţia cu strada Cardinal Iuliu Hossu, din data de 1 august a.c., ora 00.00, până în data de 8 august a.c., ora 04.30;

 • închiderea circulaţiei rutiere pe Splaiul Independenţei de la podul Garibaldi până la intersecţia cu Pod Napoca, din data de 1 august a.c., ora 00.00, până în data de 8 august a.c., ora 04.30;

 • din 1 august a.c., ora 00.00, până în 7 august a.c., ora 20.00, pentru siguranţa participanţilor şi buna desfăşurare a manifestării, se restricționează accesului pietonilor în zona Sălii Polivalente, a stadionului Cluj Arena și în Parcul Central „Simion Bărnuţiu”, extremităţile restricţionării accesului, fiind str. Uzinei Electrice, Aleea Stadion, str. George Coşbuc, de la intersecție cu str. Cardinal Iuliu Hossu, până la intersecția cu Splaiul Independenței, str. Cardinal Iuliu Hossu, Splaiul Independenţei, de la Pod Garibaldi până la Pod Napoca (cu permiterea accesului la restaurantul „Fragment”), str. Cişmigiu şi str. Arany Janos de la numărul 17, până la numărul 21.

Primarul Horia Sulea -Am eliberat CERTIFICATUL DE URBANISM PENTRU SPITALUL REGIONAL DE URGENTA FLORESTI/CLUJ

Primarul comunei Floresti Horia Sulea -Am eliberat CERTIFICATUL DE URBANISM PENTRU SPITALUL REGIONAL DE URGENTA FLORESTI/CLUJ

"AM ELIBERAT CERTIFICATUL DE URBANISM PENTRU SPITALUL REGIONAL DE URGENTA FLORESTI/CLUJ. O investitie de aproape 200 milioane euro (constructii, dotari, conexe), fonduri de la Banca Mondiala si Banca Europeana pentru investitii.

Vesti extrem de bune legate de infrastructura. Rutiera. Si raportat la
Spitalul Regional de Urgenta Floresti-SRU. Acesta din urma, cu 800 de paturi si 37
de sectii medicale, se va construi in Floresti. Va fi primul realizat la
nivel national, inaintea celor din Iasi si Craiova. Opinez ca va fi finalizat prin 2020.
Momentul este unul extrem de oportun pt ca, printr-o colaborare tripartita
– Primaria Floresti, Primaria Cluj Napoca, Consiliul Judetean / deja discutata si agreata – sa realizam lobby, plus studiile si documentatia pt o infrastrucura conexa
SRU, realizata din fonduri guvernamentale si locale, care in final sa duca la
1. Tunel de acces la SRU dinspre Cluj pe DN1 (aspect prevazut deja in proiectul SRU)
2. Largire DN1 pe tronsoanele Nod N Manastur - SRU si Nod Autostrada-
Giratie Luna de Sus la 3 benzi pe sens.
3. Realizare viaduct peste V Garbaului cu nod Autostrada Metropolitana
Cluj sector N-S, si creare debuseu flux auto zona Bucium (pe langa Drum de
Ocolire Sud care va face jonctiunea cu municipiul in Drumul Sf Ioan).
4. Mici modificari de proiect la Drum Ocolire Sud pt realizarea acestuia
pe 4 benzi (chiar o largire ulterioara)
5. Realizare Centura Metropolitana Nod Autostrada – Zona Cora pe lunca
Somesului cu preluare trafic Floresti Sud in giratii zona Baraj si zona
str Somesului.
6. Realizare drum preponderent pietonal plus biciclete SRU-Vivo
7. Prelungire Drum Ocolire Sud pana la Nod Autostrada cu punct preluare
trafic Floresti Sud in zona Eroilor ANL"


Se revine la NORMAL !!UTI nu mai face Parking si Hotel la Aeroport ! Aeroportul va primi TERENUL si IMOBILELE in administrare !

Cand ajungean in parcarea de la Aeroportul Cluj , ma intrebam cum de stationarea-parcarea  e asa scumpa ?. Puneam gand rau Aeroportului Cluj. Apoi dupa ce am scos  ticketul din aparatul de taxare vedeam ca de fapt , parcarea e a firmei UTI! O firma privata !

Acum se revine la Normalitate !

In Sedinta Ordinara a Consiliului Judetean Cluj din 26 iulie 2017  se trece administrarea terenului si a imobileleor aferente de la Consiliului Judeţean Cluj în administrarea RA Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj

Iata Proiectul de Hotarare : 

6. Proiect de hotarare privind trecerea unor imobile din administrarea Consiliului Judeţean Cluj în administrarea RA Aeroportul International  Avram Iancu Cluj 

 

REFERAT DE APROBARE

 

la Proiectul de hotărâre privind trecerea unor imobile din administrarea Consiliului Judeţean Cluj în administrarea RA Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj

   

I.Motivul adoptării proiectului de hotărâre:

 

Prin actul adițional nr. 1 la la Contractul de concesiune de lucrări publice nr. 29/17.08.2010 încheiat între Judeţul Cluj -Consiliul Judeţean Cluj şi S.C. UTI PARKING & HOTEL MANAGEMENT S.R.L., aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 269/2011, au fost suspendate obligațiile concesionarului de construire a parking-ului auto etajat și a hotelului până la data predării amplasamentului necesar construirii acestora.

 

Motivul aprobării hotărârii susmenționate l-a constituit faptul că prin adresa nr. 9202/28.09.2011 înregistrată la Consiliul Județean Cluj sub nr. 13436/29.09.2011, R.A. Aeroportul Internațional a comunicat faptul că ”pe amplasamentul aferent construirii parcării auto supraetajate sunt edificate clădirile Aeroportului Cluj - Napoca inventariate sub denumirea de Pavilion A,B,D,E...si, în plus, precizează faptul că... terenul aferent pentru calea de acces din perimetrul aeroportului este în litigiu cu S.C. Aviatrans SRL, iar în lipsa căii de acces libere de sarcini, amplasamentul nu poate fi predat pentru edificarea construcției hotelului”. Totodată, menționează faptul că imobilele anterior menționate sunt ocupate de angajați ai vămii, M.A.I. - Unitatea Specială de Aviație, iar alte birouri sunt închiriate societăților comerciale care desfășoară activități conexe aviației. Întrucât aceste imobile erau generatoare de venituri pentru Aeroport, apreciază că sunt utile acestuia pe următorii 5 ani de exploatare, prin închiriere, respectiv până în anul 2016.

 

Cu privire la motivul de suspendare a obligaţiei de construire a hotelului de 4 stele, preciza faptul că există un litigiu între Judeţul Cluj şi S.C. AVIATRANS S.R.L pe rolul Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, asupra terenului pe care urma să se facă accesul la hotel.

 

PrinHotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 183/2016, imobilele (teren și construcții), proprietate publică a Județului Cluj, identificate în cărțile funciare nr. 279128, 279129, 279130 și 269188 Cluj-Napoca au fost trecute din administrarea Regiei Autonome Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj, în administrarea Consiliului Județean Cluj, pentru a se preda amplasamentul necesar construirii parking-ului auto etajat și a hotelului către S.C. UTI PARKING & HOTEL MANAGEMENT S.R.L., în temeiul Contractului de concesiune de lucrări publice nr. 29/17.08.2010.

 

Consiliul Județean Cluj a efectuat demersurile efectuate în vederea relocării entităților care își desfășurau activitatea în clădirile existente pe amplasamentul necesar pentru construirea parking-ului auto etajat.

 

Prin Procesele verbale de predare – primire nr. 1696/699/20.01.2017, nr. 3769/1502/14.02.2017 și nr. 5389/2090/28.02.2017 încheiate între Județul Cluj și Regia Autonomă Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj au fost preluate imobilele (teren și clădiri), care au făcut obiectul Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 183/2016.

 

Ulterior, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 25/2017 a fost aprobat Actul adiţional nr. 2 la Contractul de concesiune de lucrări publice nr. 29/17.08.2010 încheiat între Judeţul Cluj -Consiliul Judeţean Cluj şi S.C. UTI PARKING & HOTEL MANAGEMENT S.R.L. și a unor măsuri necesare implementării acestuia.

 

Astfel, prin adresa Consiliului Județean Cluj nr. 5970/06.03.2017 s-a comunicat concesionarului actul adițional nr. 2 la Contractul de concesiune în vederea însușirii, ulterior urmând a fi încheiat procesul – verbal de predare – primire a amplasamentului necesar construirii parking-ului.

 

Deoarece concesionarul nu și-a însușit actul adițional, prin adresa nr. 5970/19.05.2017 s-a revenit la adresa susmenționată, solicitându-i acestuia să ne comunice un exemplar semnat al actului adițional.

 

Nici de această dată concesionarul nu și-a îndeplinit obligația, deși prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Cluj cu nr. 20401/31.09.2016 acesta solicitase expres predarea amplasamentului necesar construirii parking-ului auto etajat și a hotelului.

 

În aceste condiții, prin adresa nr. 15933/06.06.2017, în temeiul prevederilor art. 10, art. 13, art. 99 și art. 100 din Contractul de concesiune, am formulat notificarea de încălcare a prevederilor contractuale solicitându-i concesionarului ca în termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii notificării să procedeze la îndeplinirea obligațiilor asumate, respectiv de a semna actul adițional nr. 2 și implicit de a prelua terenul necesar construirii parking-ului.

 

Precizăm faptul că termenul susmenționat se împlinește în data de 21.07.2017.

 

Conform prevederilor art. 99, lit. b) din Contractul de concesiune, Concedentul va avea dreptul să rezilieze prezentul Contract în conformitate cu cele de mai jos, corelativ cu obligația Concesionarului la plata de despăgubiri, în momentul în care survine oricare dintre următoarele evenimente:

 

.......................

 

 1. Încalcarea de către Concesionar a oricăreia dintre confirmările, garanțiile și angajamentele sale asumate în baza prezentului Contract;”

 

 

 

Totodată, art. 10. din contract prevede că: “Dupa semnarea procesului verbal mentionat la Art. 9, Concedentul si respectiv Concesionarul se obliga sa transfere, respectiv sa preia parcelele de teren, facilitatile existente si bunurile aferente in temeiul unui Protocol de predare – primire, care va deveni anexa la Contract, cu achitarea tuturor costurilor aferente predarii si indeplinirii formalitatilor aferente acestui transfer de catre Concesionar, daca este cazul; terenul, facilitatile existente si bunurile aferente vor fi predate in starea in care acestea se vor afla la data respectiva si fara nici o garantie in privinta posibilitatii de a fi utilizate; transferul se va realiza si va fi supravegheat de o comisie formata din reprezentantii Partilor, numita special in acest scop.”

 

În aceste condiții, concesionarului i se va notifica rezilierea contractului în temeiul prevederilor art. 114 conform căruia “Nerespectarea tuturor obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre Concesionar, in mod culpabil si repetat, da dreptul partii lezate, Concedentul, de a considera contractul pe deplin reziliat, clauza inteleasa de parti ca si pact comisoriu de grad IV, precum si de a pretinde plata de daune-interese.”

 

În aceste condiții, pentru o utilizare eficientă a imobilelor (teren și construcții), proprietate publică a Județului Cluj, identificate în cărțile funciare nr. 279128, 279130 și 269188 Cluj-Napoca este necesară trecerea acestora din administrarea Consiliului Județean Cluj în administrarea Regiei Autonome Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj.

 

 

 

Precizăm faptul că în situaţia acestui proiect de hotărâre sunt incidente următoarele prevederi, în a căror implementare şi aplicare a fost elaborat acest proiect, după cum urmează:

 

 • art. 10 şi art. 91 alin. (1) lit. c), alin. (4) lit. a), art. 123 alin (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 • art. 858 - 870 din Legea privind Codul civil nr. 287/2009, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 • art. 3 alin. (1) și (3) din Legea privind bunurile proprietate publică nr. 213/1998, cu modificările şi completările ulterioare;

 

II. Impactul socio-economic : nu este cazul.

 

III.Impactul financiar asupra bugetului judeţului : nu este cazul

 

IV.Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare: Prin adoptarea prezentei hotărâri, va fi modificată Anexa nr. 1 și 28 la Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 143/2008 privind însuşirea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului public al Judeţului Cluj, cu modificările şi completările ulterioare.

 

V. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului de hotărâre: nu este cazul.

 

VI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre: nu este cazul.

 

VII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi funcţionale preconizate : După adoptarea hotărârii în cauză, aceasta va fi comunicată direcțiilor din aparatul de specialitate și celorlalte entități menționate în proiectul de hotărâre. Ulterior se va proceda la întocmirea proceselor verbale de predare preluare.

 

VIII. Concluzii, constatări şi propuneri: Ţinând cont de argumentele prezentate mai sus, considerăm necesar şi oportun proiectul de hotărâre privind trecerea unor imobile din administrarea Consiliului Judeţean Cluj în administrarea RA Aeroportul Internaţional Avram Iancu Clujcare este ataşat prezentului referat, prin Direcția Juridică, persoana de contact fiind domnul Iliescu Ștefan – director executiv.

 

Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, conform procedurilor prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Cluj, în vederea supunerii lui sprea probare, în prima şedinţă ordinară a ConsiliuluiJudeţeanCluj.

 

 

 

 

 

 

 

VICEPREŞEDINTE

 

MARIUS MÎNZAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director executiv: Ştefan Iliescu

 

ROMÂNIA

 

JUDEŢUL CLUJ

 

CONSILIUL JUDEŢEAN

 

PROIECT DE H O T Ă R Â R E

 

privind trecerea unor imobile din administrarea Consiliului Judeţean Cluj în administrarea RA Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj

 

Consiliul Judeţean Cluj, întrunit în şedinţă ordinară;

 

Având în vedere Referatul de aprobare cu nr. 20891/2017 la Proiectul de hotărâre privind trecerea unor imobile din administrarea RA Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj în administrarea Consiliului Judeţean Cluj, propus de Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Marius Mînzat, însoţit de Rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj cu nr20891/2017şi Raportul Comisiei de specialitate nr…………..;

 

În conformitate cu prevederile:

 

 • art. 10 şi art. 91 alin. (1) lit. c), alin. (4) lit. a), art. 123 alin (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 • art. 858 - 870 din Legea privind Codul civil nr. 287/2009, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 • art. 3 alin. (1) și (3) din Legea privind bunurile proprietate publică nr. 213/1998, cu modificările şi completările ulterioare;

 

Fiind îndeplinite prevederile cuprinse la art. 94-98, corobarate cu cele ale art. 44-46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În temeiul drepturilor conferite prin art. 97 alin. (1) şi prin art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

hotărăşte:

 

Art.1. (1) Se aprobă trecerea imobilelor, proprietate publică a Județului Cluj, situate în municipiul Cluj-Napoca str. T.Vuia nr. 149, identificate în cărțile funciare 279128, 279130 și 269188 Cluj-Napoca din administrarea Consiliului Județean Cluj, în administrarea Regiei Autonome Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj.

 

(2) În termen de maxim 15 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se va încheia procesul verbal de predare preluare a imobilelor.

 

(3) Anexele nr. 1 și nr. 28 la Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 143/2008 privind însuşirea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului public al Judeţului Cluj, cu modificările şi completările ulterioare se modifică corespunzător.

 

Art.2. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, prin Direcţia Generală Buget-Finanţe, Resurse Umane,Direcţia de Administrare a Domeniului Public şi Privat a Judeţului Cluj, Direcția Juridică și Regia Autonomă Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj.

 

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului judeţului, în termenul prevăzut de lege, Direcţiei Generale Buget-Finanţe, Resurse Umane, Direcţiei de Administrare a Domeniului Public şi Privat a Judeţului Cluj, Direcţiei Juridice, Regiei Autonome Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj, precum şi Prefectului Judeţului Cluj şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Judeţean Cluj şi postare pe pagina de internet „www.cjcluj.ro".

 

Contrasemnează:

 

PREŞEDINTE, SECRETAR AL JUDEŢULUI,

 

Alin Tișe Simona Gaci

 

 

 

Nr……. din …………iulie 2017

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi, astfel: … voturi “pentru”, … voturi “contra”, ….” abţineri” şi …. nu au votat

 

 

 

ROMÂNIA

 

JUDEŢUL CLUJ

 

CONSILIUL JUDEŢEAN

 

Direcţia Juridică

 

Serviciul Juridic, Contencios Administrativ

 

Nr. 20891/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPORT

 

al Proiectului de hotărâre privind trecerea unor imobile din administrarea Consiliului Judeţean Cluj în administrarea RA Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Direcţia Juridică, în calitatea sa de compartiment de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj, a analizat Proiectul de hotărâre privind trecerea unor imobile din administrarea Consiliului Judeţean Cluj în administrarea RA Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj, propus de către domnul Marius Mînzat - vicepreşedinte al Consiliul Judeţean Cluj - şi a constatat că acesta îndeplineşte condiţiile de legalitate.

 

Pentru aceste motive propunem analizarea şi supunerea spre aprobare a proiectului de hotărâre amintit în prima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Cluj, conform procedurilor prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Cluj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV

 

ŞTEFAN ILIESCU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA

 

JUDEŢUL CLUJ

 

CONSILIUL JUDEŢEAN

 

Direcţia Generală Buget Finanţe, Resurse Umane

 

Nr. 20891/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPORT

 

al Proiectului de hotărâre privind trecerea unor imobile din administrarea Consiliului Judeţean Cluj în administrarea RA Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Direcţia Generală Buget Finanţe, Resurse Umane, în calitatea sa de compartiment de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj, a analizat Proiectul de hotărâre privind trecerea unor imobile din administrarea Consiliului Judeţean Cluj în administrarea RA Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj, propus de către domnul Marius Mînzat - vicepreşedinte al Consiliul Judeţean Cluj - şi a constatat că acesta îndeplineşte condiţiile de oportunitate şi necesitate.

 

Pentru aceste motive propunem analizarea şi supunerea spre aprobare a proiectului de hotărâre amintit în prima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Cluj, conform procedurilor prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Cluj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL

 

CRISTINA ŞCHIOP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA

 

JUDEŢUL CLUJ

 

CONSILIUL JUDEŢEAN

 

Direcţia Dezvoltare și Investiție

 

Nr. 20891/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPORT

 

al Proiectului de hotărâre privind trecerea unor imobile din administrarea Consiliului Judeţean Cluj în administrarea RA Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Direcţia Dezvoltare și Investiții, în calitatea sa de compartiment de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj, a analizat Proiectul de hotărâre privind trecerea unor imobile din administrarea Consiliului Judeţean Cluj în administrarea RA Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj, propus de către domnul Marius Mînzat - vicepreşedinte al Consiliul Judeţean Cluj - şi a constatat că acesta îndeplineşte condiţiile de oportunitate şi necesitate.

 

Pentru aceste motive propunem analizarea şi supunerea spre aprobare a proiectului de hotărâre amintit în prima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Cluj, conform procedurilor prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Cluj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV

 

MARIANA RAȚIU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constructia de ANVEOLE pe Drumul National Cluj-Oradea e GRESITA ! Vezi cum arata alveolele -video exclusiv


Aflat vineri la Oradea, directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Ștefan Ioniță, a recunoscut că proiectul construcției de alveole produce disconfort participanților la trafic chiar dacă acesta trebuie să atenueze și nu să creeze probleme.

Conducerea CNAIR a decis să stopeze proiectul și a comandat un audit de siguranță rutieră, care susține că trebuie făcute anumite modificări. Pentru contractele unde lucrările nu au început, acestea vor fi sistate, iar la cele care sunt în derulare vor fi emise dispoziții de șantier, astfel încât să se corecteze toate aceste insule”, a declarat directorul CNAIR, Ştefan Ioniţă.

 

Astfel de insule de calmare a traficului se regăsesc și pe DN 1, Oradea – Cluj, dar și pe DN 79, Oradea – Arad. Totodată, Ioniță a mai precizat că alveolele trebuie să fie doar pe sensul de intrare în localități.

Iata video exclusiv -23 iulie 2017

Asa arata Drumul National Cluj-Feleac Valcele Tureni , cu "alveolele de rigoarea"

 

Si Drumul Cluj-Gilau -Paniceni

 

Consiliul Județean a inițiat demersurile de licitare a contractelor pentru furnizarea de mere în școli

Consiliul Județean a inițiat demersurile de licitare a contractelor pentru furnizarea de mere în școli

Consiliul Județean Cluj a inițiat demersurile necesare în vederea încheierii acordului cadru de achiziție publică pentru furnizarea, începând cu anul școlar 2017-2018, a merelor pentru elevii din clasa pregătitoare și din clasele I-VIII din învățământul de stat și privat autorizat/acreditat din județul Cluj, precum și pentru preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore din învățământul de stat și privat.

            „Motivul pentru care am dispus demararea din timp a acestor proceduri îl reprezintă dorința ca, încă din prima zi de școală, copiii să poată beneficia de acest program. E extrem de important ca aceștia să își formeze încă de mici obiceiuri alimentare sănătoase” a declarat Președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe.

 

            Merele furnizate celor aproximativ 57.132 de copii vor avea o greutate minimă de 100 de grame și se vor încadra în categoria „Extra” şi/sau categoria I, conform Standardului de comercializare pentru mere. Pentru anul școlar 2017-2018, costurile totale estimate ale acestui program sunt de 1.709.389,44 lei fără TVA, costul per unitate fiind evaluat la 0,34 lei fără TVA/măr. Fructele vor fi distribuite pe o perioadă de 88 de zile lucrătoare ale anului școlar, începând din momentul semnării contractului dintre firma câștigătoare și Consiliul Judetean Cluj.

 

Întrucât teritoriul județului Cluj a fost împărțit în trei zone, achiziția publică va fi făcută pe trei loturi corespunzătoare celor trei zone, după cum urmează:

 

Zona Cluj-Napoca - Huedin și comunele arondate – Lotul 1 (35.202 copii)

 

Zona Turda – Câmpia Turzii și comunele arondate – Lotul 2 (10.314 copii)

 

Zona Dej – Gherla și comunele arondate – Lotul 3 (11.616 copii).

 

Reamintim faptul că programul de distribuire gratuită a fructelor (merelor) în unitățile de învățământ este un program european menit să încurajeze consumul de fructe în școli și să promoveze formarea de obiceiuri alimentare sănătoase și prevenirea diferitelor afecțiuni de sănătate precum diabet, boli cardiovasculare și obezitate infantilă, mediatizând avantajele cu caracter nutrițional și fiziologic privind aportul de vitamine și minerale prin consumul de fructe și legume în stare proaspătă.