Transmisiuni LIVE

 


 
 

TETAROM


 

Ne gasiti pe Facebook.

Noi investiții ale Consiliului Județean la Spitalul pentru Copii

Plenul forului administrativ județean a adoptat miercuri, 26 iulie a.c., proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe, privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice la clădirile Secției Pediatrie II, Corpurile C1 și C2 din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca”, proiect ce urmează a fi depus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

Necesitatea derulării acestei investiții în cadrul secției Pediatrie II a Spitalului de copii este determinată de vechimea și starea de degradare accentuată a celor două corpuri de clădire situate pe strada Crișan din municipiul Cluj-Napoca, acestea având, în prezent, consumuri energetice respectiv încălzire, apă caldă și iluminat, foarte mari.

Prin reabilitarea termică a celor două imobile ale Spitalului de Urgență pentru Copii ne dorim, pe de o parte, să contribuim la creșterea confortului pacienților și al personalului medical, și, pe de altă parte, să scădem presiunea bugetară rezultată ca urmare a cheltuielilor mari avansate pentru plata utilităților”, a declarat domnul Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

În mod concret, în vederea îndeplinirii obiectivului acestui proiect, respectiv cel de creștere a eficienței energetice, vor fi realizate o serie de lucrări care vizează în special izolarea termică a pereților exteriori ai celor două clădiri, izolarea conductelor de încălzire și a celor de apă caldă, înlocuirea corpurilor de iluminat interior existente cu lămpi de tip LED care conferă o eficiență energetică ridicată și un consum redus de energie, instalarea de panouri fotovoltaice etc. Toate aceste noi investiții vor contribui la reducerea consumurilor de energie din surse convenționale și diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră, astfel încât consumul anual specific de energie primară - încălzire, apă și iluminat este preconizat a scădea cu minim 30%, până la valori cuprinse între 170 și 200 kwh/mp2/an.

În ceea ce privește sursele de finanțare ale acestei investiții în valoare totală de 2.339.354,64 lei, acestea se constituie atât din asistența financiară nerambursabilă solicitată din Fondul European de Dezvoltare Regională, în sumă de 1.892.701,69 lei, cât și din contribuția proprie a Consiliului Județean Cluj, în valoare de 446.652,95 lei.

Menționăm în acest context faptul că Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii este un spital universitar de prestigiu al medicinei românești care își desfășoară activitatea în opt locații diferite din municipiul Cluj-Napoca, fiind format din 15 secții care totalizează un număr de 506 de paturi. Aici se desfășoară atât activitate medicală specifică de îngrijire a copiilor bolnavi din județul Cluj și din alte peste 30 de județe ale țării cât și o intensă activitate didactică și științifică. În ceea ce privește Clinica Pediatrie II a Spitalului, în care se află cele două corpuri de clădire edificate acum mai bine de un secol, această unitate oferă servicii medicale nou-născuților, sugarilor, copiilor și adolescenților până la vârsta de 18 ani, într-o multitudine de domenii, care variază de la pediatrie generală la oncologie pediatrică.

EXERCITIU privind descoperirea unui bagaj suspect la Aeroportul Cluj

Astăzi, 27.07.2017, în intervalul 14:00 – 15:30, la Aeroportul Internaţional „Avram Iancu” Cluj s-a desfăşurat un exerciţiu care a avut ca obiective evaluarea procedurilor de lucru inter-instituţionale şi consolidarea reflexelor de cooperare într-o situaţie ipotetică privind descoperirea unui bagaj suspect. Exerciţiul nu a afectat traficul aerian şi nici activităţile curente desfăşurate în aeroport.

Consiliul Județean a amânat proiectul de consolidare a dealului pe care se află Parcul Tetarom

 

 

 

 

Consilierii județeni au amânat în cadrul ședinței de astăzi votul final asupra proiectului de consolidare a dealului pe care se află extinderea Parcului Industrial Tetarom, din zona Tăietura Turcului. Călin Tuluc a afirmat că suma estimată de către experții Universității Tehnice e prea mare.

Reprezentanții UT au afirmat, tot astăzi, că dealul se află într-o continuă deplasare, iar dacă nu se intervine rapid, orice investiție va fi compromisă acolo. 

În prezent lucrările de execuție cuprinse în proiectul de extinderea a parcului industrial sunt realizate în proporție de 89% diferența reprezentând parțial lucrări ce nu se pot executa din cauza unor alunecări de teren ce sunt active pe latura sudică a amplasamentului și parțial cantități de lucrări ce nu mai sunt necesare (cca. 7%). Lucrările care nu pot fi realizate din cauza alunecărilor de teren sunt, în principal la:

 • Obiectul 1 – deviere conductă de apă (realizat 35%)
 • Obiectul 9 – Extinderi drumuri și parcări (realizat 80%)
 • Obiectul 15 – Hală depozitare 2 (realizat 84%)
 • Obiectul 16 – Refacere spații verzi (realizat 15%)

Astfel, pentru finalizarea proiectului cofinanțat din fonduri europene nerambursabile este necesară realizarea lucrărilor de consolidare a terenului limitrof amplasamentului proiectului care, pe de o partea fac posibilă tehnic realizarea lucrărilor necesare pentru finalizarea proiectului și pe de o altă parte pun în siguranță stabilitatea clădirilor realizate prin proiect la baza versantului. Este de menționat, încă de la început faptul că prin realizarea consolidării versantului necesare ca urmare a încadrării terenului în zona cu risc mediu-ridicat de producere a alunecărilor de teren, amplasamentul supus lucrărilor poate fi exploatat superior prin realizarea de construcții, ceea ce în prezent nu este posibil tocmai datorită instabilității versantului Hoia, ceea ce poate să conducă la amortizarea integrală a cheltuielilor generate de realizarea lucrărilor de consolidare.

Profesorii universitari au arătat că este necesară stabilizarea versantului cu trei piloni principali, și doar apoi poate fi continuată extinderea. Din păcate lucrările de stabilizare efectuate deja sunt prea superficiale și cu toate că au încetinit alunecarea dealului, acest proces continuă să se desfășoare. 

Universitatea Tehnică a evaluat lucrările de stabilizare la 12.600.789 euro, sumă care poate să fie redusă în urma desfășurării licitației de execuție.

 

 

 

 

Dezbatere publică la Primărie pentru banda dedicată transportului în comun

Luni, 31 iulie 2017, ora 16.00, în Sala de Sticla a Primariei municipiului Cluj-Napoca, va avea loc dezbaterea publică privind crearea benzii dedicate pentru transportul în comun, pe Bulevardul 21 Decembrie 1918 și strada Memorandumului, axa Est-Vest, între intersecțiile cu strazile Petofi Sandor și Emil Isac.

 

Proiectul "out "UTI de la Aeroport, amanat de consilierii judeteni !

Proiectul nr 6 " Proiect de hotarare privind trecerea unor imobile din administrarea Consiliului Judeţean Cluj în administrarea RA Aeroportul International  Avram Iancu Cluj' aflat pe ordinea de zi a Sedintei Ordinare a Consiliului Judetean Cluj , a fost amanat!

Proiectul prevedea "OUT" UTI , adica rezilierea Contractului de concesiune dintre Consiliul Judetean Cluuj si firma UTI si transmiterea dreptului de administrare a imobilelor Aeroportului Cluj!

In sedinta ,

consilierul PNL Tuluc  a spus "“Am observat o adresă din partea concesionarului şi având în vedere discuţiile aprinse care au avut loc pe obiectul acestui proiect de hotărâre, aş propune să amânăm discutarea şi aprobarea acestui proiect de hotărâre pentru o şedinţă ulterioară, urmând ca executivul să fie mandatat să convoace toate părţile implicate la faţa locului şi să stabilească situaţia juridică a obiectului acestui contract şi abia după ce avem punctele de vedere clare din partea fiecărei părţi să rediscutăm proiectul pe care îl avem în faţa noastră”, 

iar consilierea PSD Laura  Chiorean-Pop afirma "“Propun să încercăm o mediere pentru că aşa cum au fost încheiate contractele şi procesele verbale există nişte discuţii cu privire la riscurile pe care ni le asumăm în condiţiile în care ajungem în instanţă. Se impune această amânare dar în acelaşi timp să demarăm procedura medierii să vedem dacă nu am fi mai câştigaţi”

Cu 32 voturi PENTRU iar doi consilieri n-au votat -PROIECTUL A FOST AMANAT:

Iata Proiectul

 

REFERAT DE APROBARE

la Proiectul de hotărâre privind trecerea unor imobile din administrarea Consiliului Judeţean Cluj în administrarea RA Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj

I.Motivul adoptării proiectului de hotărâre:

Prin actul adițional nr. 1 la la Contractul de concesiune de lucrări publice nr. 29/17.08.2010 încheiat între Judeţul Cluj -Consiliul Judeţean Cluj şi S.C. UTI PARKING & HOTEL MANAGEMENT S.R.L., aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 269/2011, au fost suspendate obligațiile concesionarului de construire a parking-ului auto etajat și a hotelului până la data predării amplasamentului necesar construirii acestora.

Motivul aprobării hotărârii susmenționate l-a constituit faptul că prin adresa nr. 9202/28.09.2011 înregistrată la Consiliul Județean Cluj sub nr. 13436/29.09.2011, R.A. Aeroportul Internațional a comunicat faptul că ”pe amplasamentul aferent construirii parcării auto supraetajate sunt edificate clădirile Aeroportului Cluj - Napoca inventariate sub denumirea de Pavilion A,B,D,E...si, în plus, precizează faptul că... terenul aferent pentru calea de acces din perimetrul aeroportului este în litigiu cu S.C. Aviatrans SRL, iar în lipsa căii de acces libere de sarcini, amplasamentul nu poate fi predat pentru edificarea construcției hotelului”. Totodată, menționează faptul că imobilele anterior menționate sunt ocupate de angajați ai vămii, M.A.I. - Unitatea Specială de Aviație, iar alte birouri sunt închiriate societăților comerciale care desfășoară activități conexe aviației. Întrucât aceste imobile erau generatoare de venituri pentru Aeroport, apreciază că sunt utile acestuia pe următorii 5 ani de exploatare, prin închiriere, respectiv până în anul 2016.

Cu privire la motivul de suspendare a obligaţiei de construire a hotelului de 4 stele, preciza faptul că există un litigiu între Judeţul Cluj şi S.C. AVIATRANS S.R.L pe rolul Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, asupra terenului pe care urma să se facă accesul la hotel.

PrinHotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 183/2016, imobilele (teren și construcții), proprietate publică a Județului Cluj, identificate în cărțile funciare nr. 279128, 279129, 279130 și 269188 Cluj-Napoca au fost trecute din administrarea Regiei Autonome Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj, în administrarea Consiliului Județean Cluj, pentru a se preda amplasamentul necesar construirii parking-ului auto etajat și a hotelului către S.C. UTI PARKING & HOTEL MANAGEMENT S.R.L., în temeiul Contractului de concesiune de lucrări publice nr. 29/17.08.2010.

Consiliul Județean Cluj a efectuat demersurile efectuate în vederea relocării entităților care își desfășurau activitatea în clădirile existente pe amplasamentul necesar pentru construirea parking-ului auto etajat.

Prin Procesele verbale de predare – primire nr. 1696/699/20.01.2017, nr. 3769/1502/14.02.2017 și nr. 5389/2090/28.02.2017 încheiate între Județul Cluj și Regia Autonomă Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj au fost preluate imobilele (teren și clădiri), care au făcut obiectul Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 183/2016.

Ulterior, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 25/2017 a fost aprobat Actul adiţional nr. 2 la Contractul de concesiune de lucrări publice nr. 29/17.08.2010 încheiat între Judeţul Cluj -Consiliul Judeţean Cluj şi S.C. UTI PARKING & HOTEL MANAGEMENT S.R.L. și a unor măsuri necesare implementării acestuia.

Astfel, prin adresa Consiliului Județean Cluj nr. 5970/06.03.2017 s-a comunicat concesionarului actul adițional nr. 2 la Contractul de concesiune în vederea însușirii, ulterior urmând a fi încheiat procesul – verbal de predare – primire a amplasamentului necesar construirii parking-ului.

Deoarece concesionarul nu și-a însușit actul adițional, prin adresa nr. 5970/19.05.2017 s-a revenit la adresa susmenționată, solicitându-i acestuia să ne comunice un exemplar semnat al actului adițional.

Nici de această dată concesionarul nu și-a îndeplinit obligația, deși prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Cluj cu nr. 20401/31.09.2016 acesta solicitase expres predarea amplasamentului necesar construirii parking-ului auto etajat și a hotelului.

În aceste condiții, prin adresa nr. 15933/06.06.2017, în temeiul prevederilor art. 10, art. 13, art. 99 și art. 100 din Contractul de concesiune, am formulat notificarea de încălcare a prevederilor contractuale solicitându-i concesionarului ca în termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii notificării să procedeze la îndeplinirea obligațiilor asumate, respectiv de a semna actul adițional nr. 2 și implicit de a prelua terenul necesar construirii parking-ului.

Precizăm faptul că termenul susmenționat se împlinește în data de 21.07.2017.

Conform prevederilor art. 99, lit. b) din Contractul de concesiune, Concedentul va avea dreptul să rezilieze prezentul Contract în conformitate cu cele de mai jos, corelativ cu obligația Concesionarului la plata de despăgubiri, în momentul în care survine oricare dintre următoarele evenimente:

.......................

 1. Încalcarea de către Concesionar a oricăreia dintre confirmările, garanțiile și angajamentele sale asumate în baza prezentului Contract;”

 

Totodată, art. 10. din contract prevede că: “Dupa semnarea procesului verbal mentionat la Art. 9, Concedentul si respectiv Concesionarul se obliga sa transfere, respectiv sa preia parcelele de teren, facilitatile existente si bunurile aferente in temeiul unui Protocol de predare – primire, care va deveni anexa la Contract, cu achitarea tuturor costurilor aferente predarii si indeplinirii formalitatilor aferente acestui transfer de catre Concesionar, daca este cazul; terenul, facilitatile existente si bunurile aferente vor fi predate in starea in care acestea se vor afla la data respectiva si fara nici o garantie in privinta posibilitatii de a fi utilizate; transferul se va realiza si va fi supravegheat de o comisie formata din reprezentantii Partilor, numita special in acest scop.”

În aceste condiții, concesionarului i se va notifica rezilierea contractului în temeiul prevederilor art. 114 conform căruia “Nerespectarea tuturor obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre Concesionar, in mod culpabil si repetat, da dreptul partii lezate, Concedentul, de a considera contractul pe deplin reziliat, clauza inteleasa de parti ca si pact comisoriu de grad IV, precum si de a pretinde plata de daune-interese.”

În aceste condiții, pentru o utilizare eficientă a imobilelor (teren și construcții), proprietate publică a Județului Cluj, identificate în cărțile funciare nr. 279128, 279130 și 269188 Cluj-Napoca este necesară trecerea acestora din administrarea Consiliului Județean Cluj în administrarea Regiei Autonome Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj.

 

Precizăm faptul că în situaţia acestui proiect de hotărâre sunt incidente următoarele prevederi, în a căror implementare şi aplicare a fost elaborat acest proiect, după cum urmează:

 • art. 10 şi art. 91 alin. (1) lit. c), alin. (4) lit. a), art. 123 alin (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 • art. 858 - 870 din Legea privind Codul civil nr. 287/2009, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 • art. 3 alin. (1) și (3) din Legea privind bunurile proprietate publică nr. 213/1998, cu modificările şi completările ulterioare;

II. Impactul socio-economic : nu este cazul.

III.Impactul financiar asupra bugetului judeţului : nu este cazul

IV.Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare: Prin adoptarea prezentei hotărâri, va fi modificată Anexa nr. 1 și 28 la Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 143/2008 privind însuşirea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului public al Judeţului Cluj, cu modificările şi completările ulterioare.

V. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului de hotărâre: nu este cazul.

VI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre: nu este cazul.

VII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi funcţionale preconizate : După adoptarea hotărârii în cauză, aceasta va fi comunicată direcțiilor din aparatul de specialitate și celorlalte entități menționate în proiectul de hotărâre. Ulterior se va proceda la întocmirea proceselor verbale de predare preluare.

VIII. Concluzii, constatări şi propuneri: Ţinând cont de argumentele prezentate mai sus, considerăm necesar şi oportun proiectul de hotărâre privind trecerea unor imobile din administrarea Consiliului Judeţean Cluj în administrarea RA Aeroportul Internaţional Avram Iancu Clujcare este ataşat prezentului referat, prin Direcția Juridică, persoana de contact fiind domnul Iliescu Ștefan – director executiv.

Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, conform procedurilor prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Cluj, în vederea supunerii lui sprea probare, în prima şedinţă ordinară a ConsiliuluiJudeţeanCluj.

 

 

 

VICEPREŞEDINTE

MARIUS MÎNZAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director executiv: Ştefan Iliescu

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT DE H O T Ă R Â R E

privind trecerea unor imobile din administrarea Consiliului Judeţean Cluj în administrarea RA Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj

Consiliul Judeţean Cluj, întrunit în şedinţă ordinară;

Având în vedere Referatul de aprobare cu nr. 20891/2017 la Proiectul de hotărâre privind trecerea unor imobile din administrarea RA Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj în administrarea Consiliului Judeţean Cluj, propus de Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Marius Mînzat, însoţit de Rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj cu nr20891/2017şi Raportul Comisiei de specialitate nr…………..;

În conformitate cu prevederile:

 • art. 10 şi art. 91 alin. (1) lit. c), alin. (4) lit. a), art. 123 alin (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 • art. 858 - 870 din Legea privind Codul civil nr. 287/2009, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 • art. 3 alin. (1) și (3) din Legea privind bunurile proprietate publică nr. 213/1998, cu modificările şi completările ulterioare;

Fiind îndeplinite prevederile cuprinse la art. 94-98, corobarate cu cele ale art. 44-46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul drepturilor conferite prin art. 97 alin. (1) şi prin art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

hotărăşte:

Art.1. (1) Se aprobă trecerea imobilelor, proprietate publică a Județului Cluj, situate în municipiul Cluj-Napoca str. T.Vuia nr. 149, identificate în cărțile funciare 279128, 279130 și 269188 Cluj-Napoca din administrarea Consiliului Județean Cluj, în administrarea Regiei Autonome Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj.

(2) În termen de maxim 15 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se va încheia procesul verbal de predare preluare a imobilelor.

(3) Anexele nr. 1 și nr. 28 la Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 143/2008 privind însuşirea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului public al Judeţului Cluj, cu modificările şi completările ulterioare se modifică corespunzător.

Art.2. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, prin Direcţia Generală Buget-Finanţe, Resurse Umane,Direcţia de Administrare a Domeniului Public şi Privat a Judeţului Cluj, Direcția Juridică și Regia Autonomă Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului judeţului, în termenul prevăzut de lege, Direcţiei Generale Buget-Finanţe, Resurse Umane, Direcţiei de Administrare a Domeniului Public şi Privat a Judeţului Cluj, Direcţiei Juridice, Regiei Autonome Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj, precum şi Prefectului Judeţului Cluj şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Judeţean Cluj şi postare pe pagina de internet „www.cjcluj.ro".

Contrasemnează:

PREŞEDINTE, SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Alin Tișe Simona Gaci

 

Nr……. din …………iulie 2017

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi, astfel: … voturi “pentru”, … voturi “contra”, ….” abţineri” şi …. nu au votat

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL JUDEŢEAN

Direcţia Juridică

Serviciul Juridic, Contencios Administrativ

Nr. 20891/2017

 

 

 

 

 

 

RAPORT

al Proiectului de hotărâre privind trecerea unor imobile din administrarea Consiliului Judeţean Cluj în administrarea RA Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj

 

 

 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Direcţia Juridică, în calitatea sa de compartiment de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj, a analizat Proiectul de hotărâre privind trecerea unor imobile din administrarea Consiliului Judeţean Cluj în administrarea RA Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj, propus de către domnul Marius Mînzat - vicepreşedinte al Consiliul Judeţean Cluj - şi a constatat că acesta îndeplineşte condiţiile de legalitate.

Pentru aceste motive propunem analizarea şi supunerea spre aprobare a proiectului de hotărâre amintit în prima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Cluj, conform procedurilor prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Cluj.

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV

ŞTEFAN ILIESCU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL JUDEŢEAN

Direcţia Generală Buget Finanţe, Resurse Umane

Nr. 20891/2017

 

 

 

 

 

 

RAPORT

al Proiectului de hotărâre privind trecerea unor imobile din administrarea Consiliului Judeţean Cluj în administrarea RA Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj

 

 

 

 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Direcţia Generală Buget Finanţe, Resurse Umane, în calitatea sa de compartiment de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj, a analizat Proiectul de hotărâre privind trecerea unor imobile din administrarea Consiliului Judeţean Cluj în administrarea RA Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj, propus de către domnul Marius Mînzat - vicepreşedinte al Consiliul Judeţean Cluj - şi a constatat că acesta îndeplineşte condiţiile de oportunitate şi necesitate.

Pentru aceste motive propunem analizarea şi supunerea spre aprobare a proiectului de hotărâre amintit în prima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Cluj, conform procedurilor prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Cluj.

 

 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL

CRISTINA ŞCHIOP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL JUDEŢEAN

Direcţia Dezvoltare și Investiție

Nr. 20891/2017

 

 

 

 

 

 

RAPORT

al Proiectului de hotărâre privind trecerea unor imobile din administrarea Consiliului Judeţean Cluj în administrarea RA Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj

 

 

 

 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Direcţia Dezvoltare și Investiții, în calitatea sa de compartiment de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj, a analizat Proiectul de hotărâre privind trecerea unor imobile din administrarea Consiliului Judeţean Cluj în administrarea RA Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj, propus de către domnul Marius Mînzat - vicepreşedinte al Consiliul Judeţean Cluj - şi a constatat că acesta îndeplineşte condiţiile de oportunitate şi necesitate.

Pentru aceste motive propunem analizarea şi supunerea spre aprobare a proiectului de hotărâre amintit în prima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Cluj, conform procedurilor prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Cluj.

 

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV

MARIANA RAȚIU