Transmisiuni LIVE

 


 
 

TETAROM


 

Ne gasiti pe Facebook.

183 milioane euro fonduri europene pentru cele 6 municipii din Regiunea Nord-Vest

Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest a organizat azi, 2 august, lansarea regională a cinci ghiduri de finanţare destinate municipiilor reşedinţă de judeţ, care fac parte din REGIO 2014-2020.

Cele cinci ghiduri aferente Programului Operaţional Regional sunt:

 • · POR/2017/4/4.1/1, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”
 • · POR/2017/4/4.2/1, Obiectivul specific 4.2 - Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din muncipiile reşedinţă de judeţ”
 • · POR/2017/4/4.3/1, Obiectiv specific 4.3 - Îmbunătățirea regenerarii fizice,   economice și sociale a comunităților marginalizate în municipiile reședință de județ din România
 • · POR/2017/4/4.4/4.4/1, Obiectivul Specific 4.4 - Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă
 • · POR/2017/4/4.4/4.5/1, Obiectivul Specific 4.5 - Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă 

Cea mai consistentă axă din REGIO 2014-2020 este Axa 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, care vizează rezolvarea problemelor în cinci domenii de intervenţie din reşedinţe de judeţ: mobilitate urbană, reabilitarea spaţiilor degradate pentru a creşte suprafaţa de spaţiu verde în oraşe, finanţarea incluziunii sociale în zonele marginalizate şi reabilitarea infrastructurii educaţionale.

Modalitatea de lucru pe axa 4 este una de pionierat, introducând documente strategice, proceduri şi autorităţi care permit municipiilor din regiune prioritizarea cât mai eficientă a proiectelor urbane.

Întră în vigoare un proces colaborativ şi asumat de lucru pentru municipiile eligibile pe Axa 4, acestea având posibilitatea să își stabilească domeniile pe care intenționează să le dezvolte, din cele cinci priorități de investiții aferente Axei prioritare 4, printr-un proces de negociere; per global se va păstra alocarea regională.

În acest moment, alocările în Regiunea noastră sunt repartizate astfel:

 

4.1

Mobilitate

urbană 

23,7135

19,3867

36,7017

29,3563

21,8327

17,6991

148,6900

4.2

Revitalizare

urbană 

2,6347

2,1539

4,0777

3,2616

2,4257

1,9664

16,5200

4.3

Regenerare

comunităţi

defavorizate 

1,2392

1,0131

1,9179

1,5341

1,1409

0,9249

7,7700

4.4 şi 4.5.

 Educaţie

1,6092

1,3156

2,4905

1,9921

1,4815

1,2010

10,0900

Total

 

29,1966

23,8693

45,1878

36,1441

26,8808

21,7915

183,0700

   

Baia Mare

Bistriţa

Cluj -

Napoca

Oradea

Satu Mare

Zalău

 

 

Strategia integrată de dezvoltare urbană (SIDU)constituie condiția de bază pentru acordarea finanţării prin intermediul Axei prioritare 4 a POR 2014-2020 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile; strategiile trebuie să răspundă la cinci tipuri de provocări: economice, sociale, climatice, demografice și de mediu.

Una dintre condițiile de bază pentru finanțarea proiectelor prin intermediul Priorității de investiții 4.1 – mobilitate urbană- o constituie fundamentarea investițiilor propuse în cadrul Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) dezvoltate la nivelul municipiilor reședință de județ sau la nivelul acestora și al zonelor funcționale urbane aferente, care sunt acum documente care fundamentează şi Planurile de Urbanism General.

Planul de mobilitate urbană este instrumentul de planificare strategică teritorială prin care sunt corelate dezvoltarea teritorială a localităţilor din zona periurbană / metropolitană cu nevoile de mobilitate şi transport ale persoanelor, bunurilor şi mărfurilor.

Autoritatea Urbană (AU) este creată în conformitate cu Reg. (UE) nr. 1301/2013, preia de la Autoritatea de Management pentru POR atribuții privind managementul și implementarea activităților specifice, va fi parte integrantă din sistemul de management și control al POR 2014-2020, îndeplinind rolul de Organism Intermediar secundar (de nivel II) .

AU va prioritiza proiecte prioritare finanțabile în cadrul Axei prioritare 4 a POR 2014-2020, inclusiv lista de rezervă, grupate pe priorități de investiții, precum şi proiectele prioritare finanțabile în cadrul altor axe prioritare POR 2014-2020 sau în cadrul altor programe operaționale.

Azi 2 august 2017 orele 14.00 LIVE pe Facebook -Sedinta Ordinara a Consiliului Local Cluj -Napoca ! Iata Ordinea de zi :

Potrivit Dispozitiei nr. 2770 din 27 iulie 2017, se convoaca, in sedinta ordinara, Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, in ziua de miercuri, 2 august 2017, ora 14, in Sala de sticla de la sediul din str. Motilor nr. 3, cu urmatorul proiect al ordinii de zi:

 

 

 1. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 760/2017 (stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca, precum si salariatilor serviciilor publice din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca).

 2. Proiect de hotarare privind aprobarea amplasarii de mobilier urban destinat expunerii produselor alimentare de tip legume-fructe pe raza municipiului Cluj-Napoca.

 3. Proiect de hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 325940.

 4. Proiect de hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate in municipiul Cluj-Napoca, identificate prin nr. cad. 325214 si 325078.

 5. Proiect de hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Colonia Borhanci nr. 25, identificat prin nr. cad. 325820.

 6. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 382/2015 (aprobarea solicitarii de trecere a terenului in suprafata de 53.457 mp, aferent „Parcul Feroviarilor”, situat in municipiul Cluj-Napoca, din domeniul public al Statului Roman, in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca), modificata si completata prin Hotararea nr. 408/2016.

 7. Proiect de hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 1A, teren aferent apartamentului nr. 7 din blocul 1C si a garajului G16.

 8. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei de dezlipire a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Ghimesului f.n.

 9. Proiect de hotarare privind modificarea Anexei 4 la Hotararea nr. 133/2005 (insusirea inventarului bunurilor din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca), cu modificarile si completarile ulterioare.

 10. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire locuinta unifamiliala D+P+R –str. Vanatorului nr. 15A-17; beneficiar: Boca Andrei-Cosmin.

 11. Proiect de hotarare privind aprobarea listei obiectivelor de investitii finantate din taxa speciala de apa in anul 2017.

 12. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii Reabilitare structural-arhitecturala a imobilului situat in „Ansamblul urban – Centrul Istoric al orasului Cluj-Napoca”, str. Horea nr. 66.

 13. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 638/2016 (solicitarea de transmitere a sectorului de drum cuprins intre Calea Turzii, intersectie cu str. Buna Ziua si str. Fagului intersectie cu str. Constantin Brancusi, din proprietatea publica a statului, administrarea Ministerului Transporturilor, in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca, administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca).

 14. Proiect de hotarare privind acordarea unei „diplome de aur” si a cate unui premiu in suma neta de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2017, cuplurilor clujene care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta.

 15. Informare privind organizarea in municipiul Cluj-Napoca, in parteneriat cu Televiziunea Romana, a Selectiei Nationale Eurovision 2018.

 16. Diverse.

 

P R I M A R,

EMIL BOC

 

Puncte propuse pentru suplimentarea ordinii de zi pentru ședința ordinară din data de 2.08.2017
 
16a –Proiect de hotărâre privind însușirea protocolului de colaborare și aprobarea cheltuielilor pentru participarea municipalității clujene la Târgul Internațional de Investiții și Imobiliare EXPO REAL, München, Germania, în perioda 4-6 octombrie 2017.

Pasarela peste Someș redată circulației pietonale

Pasarela peste Someș redată circulației pietonale

Pasarela pietonală de pe râul Someșul Mic din apropierea Parcului ”Iuliu Hațieganu”, care face legătura între cartierele Grigorescu și Plopilor, a fost deschisă circulației.

În urmă cu o lună de zile, pasarela a fost închisă pietonilor în vederea reabilitării. Lucrările la partea de suprastructură au fost finalizate vineri, 21 iulie 2017, iar pasarela a fost redată circulației. În prezent se lucrează la partea de infrastructură: executarea de lucrări de înlăturare a tablei striate erodate și corodate, acolo unde e cazul; verificarea stării de coroziune a profilelor și a îmbinărilor; înlocuirea elementelor degradate ș.a.

Lucrările, realizate de S.C. DIFERIT S.A., sunt în valoare de 432.692,48 lei și au ca termen de finalizare luna octombrie 2017.

 

5,5 milioane de lei pentru îmbunătățirea infrastructurii Liceului Tehnologic SAMUS

 Consiliul Județean Cluj a decis depunerea spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 a unui nou proiect, cel privind ”Creșterea eficienței energetice a clădirilor cantină și internat din cadrul Liceului Tehnologic Special Samus”.

Investiția, ce urmează a fi realizată în cadrul singurei școli din județul Cluj care profesionalizează elevi cu cerințe educative speciale (CES) a fost determinată de starea de degradare accentuată a celor două corpuri de clădire situate pe strada Ialomiței din municipiul Cluj-Napoca, acestea având, în prezent, costuri de mentenanță și întreținere foarte mari.

Astfel, în vederea îndeplinirii obiectivului acestui proiect, respectiv cel de creștere a eficienței energetice, vor fi realizate o serie de lucrări care vizează în special izolarea termică a fețelor exterioare ale anvelopei imobilelor cantină și internat, respectiv instalarea de panouri solare în vederea reducerii consumurilor de energie din surse convenționale și diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră. Urmare a acestor investiții, consumul anual specific de energie primară - încălzire, apă și iluminat este preconizat a scădea cu peste 40%, până la valori cuprinse între 150 și 200 kwh/mp2/an.

Ne-am dori ca această investiție să poată fi realizată cât mai curând, pentru a oferi astfel copiilor școlarizați la Samus condiții optime de învățare, respectiv de cazare și masă. Deprinderea unei meserii îi va ajuta, cu siguranță, în ceea ce privește integrarea în societate și reușita în viață” a declarat Președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tişe.

În ceea ce privește sursele de finanțare a investiției, al cărei deviz general este de 5.484.596,31 lei, acestea se constituie atât din asistența financiară nerambursabilă solicitată din Fondul European de Dezvoltare Regională, în sumă de 2.767.253,21 lei, cât și din contribuția proprie a Consiliului Județean Cluj în valoare de 2.717.343,10 lei, suma care va acoperi și cheltuielile neeligibile ale proiectului, precum costul lucrărilor de rezistență, arhitectură, respectiv instalații.

                Funcționând sub autoritatea Consiliului Județean Cluj, Liceul Tehnologic Special „Samus” este o instituție de învățământ special care școlarizează atât elevi cu nevoi educative speciale (CES) - deficienți de auz, deficienți mintali, elevi cu tulburări comportamentale, cât și elevi din învățământul de masă, unitatea fiind, de altfel, singura școală din județ care pregătește elevi din învățământul de stat pentru meseriile frizerie, coafură, manichiură, pedichiură și coafor stilist. În plus, Liceul „Samus” oferă o gamă mult mai largă de meserii, în funcție de dorințele, aptitudinile și particularitățile specifice fiecărui adolescent, precum constructori finisori, tâmplari mobilă artistică, lăcătuși mecanici, tinichigii-vopsitori auto, instalatori instalații tehnico-sanitare şi gaze, lucrători în domeniul horticol, confecționeri îmbrăcăminte, cofetari-patiseri, etc..

Despre UNTOLD numai de Bine!

Despre UNTOLD numai de Bine!

Nu intram in polemici , nu suntem de acord cu modul de organizare a evenimentului ( zile si nopti ) . Libertatea de miscare in spatiul public ( parc , strada ) e un obiectiv sacru pentru noi ! 

Asa ca ,..., despre UNTOLD , numai de BINE!