Transmisiuni LIVE

 
27 IUNIE 2017
Ora 18.00-Psihologie si Viata cu Psihologul Cerasela Libeg -Invitat Conf. Univ..Dr. Adrian Rosan, de la UBB

trandafiri

Ne gasiti pe Facebook.

FOTO: Emil Boc a premiat cuplurile clujene care au împlinit 50 de ani de căsnicie

Ieri, într-un cadru festiv, la Clădirea Casino din Parcul Central al orașului, edilul Emil Boc a premiat câteva cuplșuri clujene care au împlinit 50 de ani căsnicie neîntreruptă. Gestul lui Emil Boc e un mesaj către societate de a aprecia valoarea familiei, dar și pe seniorii urbei.

La Cluj-Napoca, toate cuplurile care împlinesc 50 de ani de căsnicie neîntreruptă sunt premiate de municipalitate. Este o tradiție deja la Cluj, un gest simbolic prin care comunitatea noastră își arată respectul și aprecierea pentru acești seniori, care au contribuit o viata la ceea ce este astăzi orașul nostru și care, iată, sunt un exemplu pentru fiecare dintre noi! La multi ani!, a declarat Emil Boc.

<img src="/images/Social/cupluri

Ora 10.00 Transmisiune LIVE pe Cluj-AM si TVCluj-AM.ro-Sedinta Ordinara a Consiliului Judetean Cluj

    Consiliul Judeţean Cluj vă invită să participaţi la şedinţa ordinară a deliberativului judeţean, eveniment ce va avea loc vineri, 29 aprilie 2016, ora 10.00, în Sala de şedinţe a instituţiei.
     Conform legislaţiei în vigoare, şedinţa este publică, presa având posibilitatea să consulte proiectele de hotărâre supuse dezbaterii şi ordinea de zi pe site-ul Consiliului Judeţean Cluj la adresa
www.cjcluj.ro.

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Cluj din data de 29 aprilie 2016, ora 10.00

 

1. Proiect de hotarare privind stabilirea unor măsuri în vederea reglementării dreptului de administrare a obiectivelor de investitie realizate în cadrul Proiectului „Dezvoltare Parc Industrial Tetarom I – Edificare Clădiri, Extindere şi Modernizare Infrastructură”

 

2. Proiect de hotarare privind darea în folosinţă gratuită Serviciului Public Judeţean Salvamont – Salvaspeo Cluj, a unor spaţii din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Al. Vaida Voevod nr. 53-55, proprietate publică a Judeţului Cluj

 

3. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Judeţului Cluj a unor mijloace fixe concesionate Companiei de Apă Someş S.A.
Anexa

 

4. Proiect de hotarare emiterea acordului Judeţului Cluj pentru obiectivul de investitii “Centru misionar social Sfântul Apostol Andrei, grădiniţă, împrejmuire proprietate, amenajare incintă, racorduri şi branşamente pe terenul situat în Municipiul Cluj-Napoca Calea Turzii, nr. 2 - 14

 

5. Proiect de hotarare privind însuşirea documentaţiei cadastrale pentru apartamentarea unui imobil, proprietate a Judeţului Cluj, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. G.Alexandrescu, nr. 5

 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionării unui spaţiu cu destinaţia de cabinet medical stomatologic, situat în municipiul Cluj-Napoca, strada Padin nr. 20, în regim de tură/contratură

 

7. Proiect de hotarare privind stabilirea spaţiilor de folosinţă comună pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca str. Horea nr. 40 şi a modului de utilizare a acestora

 

8. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 246 din 29 iulie 2013 privind stabilirea unor măsuri pentru vânzarea cabinetelor medicale, cu modificările şi completările ulterioare

 

9. Proiect de hotarare privind aprobarea Procedurii de închiriere a bunurilor mobile aflate în proprietatea Judeţului Cluj şi administrarea Consiliului Judeţean Cluj şi a Contractului cadru de închiriere a acestora

0. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 68 din 26 februarie 2016 privind aprobarea Programului de lucrări de modernizare şi reabilitare şi a Programului de lucrări de întretinere curentă si periodică a unor drumuri judeţene din Judeţul Cluj pentru anul 2016

 Anexa

 

11. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 328/2012 privind aprobarea Programului de transport public de persoane prin curse regulate în trafic judeţean pe anii 2014-2019, cu modificările şi completările ulterioare
Anexa

12. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 83/2016 privind aprobarea atribuirii  a cincisprezece licenţe de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale  

13. Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii a şapte licenţe de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

14. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 195/2010 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale „Pază şi Protecţie Cluj” S.R.L., ca urmare a reorganizării Direcţiei Judeţene de Pază şi Ordine Cluj, cu modificările şi completările ulterioare

15. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 71/2016 privind aprobarea unor măsuri organizatorice pentru desfăsurarea activitătii la Institutul Regional pentru Cercetare, Educaţie şi Transfer Tehnologic S.A

16. Proiect de hotarare privind aprobarea achiziţionării unor servicii de consultanţă financiară

17. Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului general propriu al Judeţului Cluj pe anul 2016
Anexa 1             Anexa 2             Anexa 2a            Anexa 2b
Anexa 3             Anexa 4             Anexa 5

18. Proiect de hotarare privind alocarea din fondul de rezervă al bugetului local al Judeţului Cluj, a sumelor necesare eliminării efectelor produse de incendiul de la depozitul neconform Pata Rât

19. Proiect de hotarare privind aprobarea situaţiilor financiare la data de 31.12.2015 ale Regiei Autonome pentru Adminsitrarea Patrimoniului Public si Privat al Judetului Cluj
NOTA

20. Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la Clujana S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar
NOTA

21. Proiect de hotarare privind aprobarea situaţiilor financiare la data de 31.12.2015 ale societăţii Drumuri şi Poduri Judeţene Cluj S.A.
NOTA

22. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Cluj nr.42/2016 privind nominalizarea pe unităţi sanitare a sumei de 10.029,50 mii lei aprobată la Capitolul 66.02 “Sănătate” prin Hotarârea Consiliului Judeţean nr. 14/2016 
Anexa

23. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr.44 din 26.02.2016 privind nominalizarea sumei de 35.793 mii lei constituită din cota de 20% din impozitul pe venit şi din sumele defalcate din TVA, pe unităţi administrativ-teritoriale, pentru achitarea arieratelor, rambursarea  ratelor la împrumuturile contractate, pentru susţinerea programelor de dezvolatre locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, cu modificările si completările ulterioare

24. Proiect de hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 133 din 28 mai 2012 privind actualizarea componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi  Urbanism a Judeţului Cluj şi a regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare

25. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 67/2014 privind înfiinţarea societăţii Drumuri şi Poduri Judeţene Cluj S.A., ca urmare a reorganizării Regiei Autonome a Drumurilor Judeţene Cluj

26. Proiect de hotarare privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 la TETAROM S.A.

27. Proiect de hotarare privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 la Aeroportul International Avram Iancu RA

28. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 201/2012 privind constituirea Comisiei de selecţie a candidaţilor în consiliile de administraţie ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale aflate în coordonarea, subordonarea sau sub autoritatea Consiliului Judeţean Cluj, cu modificările si completările ulterioare

29. Proiect de hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 269 din 10.12.2015 privind aprobarea Planului de ocupare pe anul 2016 a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj şi unităţile subordonate  
Anexa 1           Anexa 2

30. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Muzeului Etnografic al Transilvaniei
Anexa

31. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Judetean Salvamont-Salvaspeo Cluj
Anexa  

32. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Revistei “Muvelodes” 
Anexa

33. Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Muzeul de Artă
Anexa 1           Anexa 2

34. Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii pentru Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.
Anexa 1         Anexa 2

35. Raport cu privire la situaţia gestionării bunurilor Consiliului Judeţean Cluj la data de 31 decembrie 2015

36. Informare privind Raportul semestrial al Consiliilor de administraţie ale regiilor autonome şi societăţilor aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Cluj
NOTA

37. Diverse

Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 282 din  10 decembrie 2015 privind aprobarea structurii serviciilor specifice prin care se constituie veniturile proprii ale Camerei Agricole a Judeţului Cluj, a cuantumului tarifelor pentru serviciile prestate, precum şi a modalităţilor de încasare şi utilizare a fondurilor, pentru anul fiscal 2016  
ANUNT

 

De UNDE scot BANII?! CJC va plăti 3.500.000 lei pentru incendiul din Pata Rât

După ce de mai bine de 10 zile gropa de gunoi de la Pata Rât a luat foc, CJC va plăti din fondul de rezervă al bugetului local al CJC Cluj, suma de 3500 mii lei pentru a fi stins incendiul.

În raportul de aprobare al proiectului se arată că potrivit art.36alin.(1)dinLegea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, în bugetele locale se înscrie fondul de rezervă bugetară la dispoziţia consiliului judeţean în sumă de până la 5% din totalul cheltuielilor. Acesta se utilizează lapropunerea ordonatorilor principali de credite, pe bază de hotărâri ale consiliilor judeţene, pentru finanţarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în cursul exerciţiului bugetar, pentru înlăturarea efectelor unor calamităţi naturale, precum şi pentru acordarea unor ajutoare către alte unităţi administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate, la cererea publică a primarilor acestor unităţi, ori din iniţiativă proprie.

Având în vedere aspectele prezentate mai sus,Consiliul Județean Cluj, pentru zonele aflate în administrare, va demara procedurile legale în vigoare în vederea stingerii, prevenirii propagării incendiului și/sau reaprinderii unor noi focare de incendiu, pentru asigurarea protecției mediului înconjurător și sănătății populației și pentru asigurarea desfășurării în mod corespunzător a activităților pe Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj.

Totodată Direcția de Dezvoltare și Investiții ne prezintă Nota de fundamentare nr.9.947/21.04.2016privind necesitatea, oportunitatea și aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți lucrărilor de stingerea și prevenirea propagării incendiului la depozitul neconform de deșeuri urbane Pata Rât și rampele de stocare temporare aflate în imediata vecinătate a depozitului neconform.În Nota de fundamentare prezentată de Direcția de Dezvoltare și Investiții se menționează ca valoare estimată a contractului de lucrări suma de 3.497,1 mii lei.

Astfel, propunem pentru analiză și aprobare utilizarea din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean a sumei de 3.500 mii lei pentru decontarea cheltuielilor ocazionate de activitatea de stingere a incendiului și/sau de prevenire a propagării incendiului.

 Sunt atatea BANI la Fondul DE REZERVA???

Iata hotararea :

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂREA NR. ___

din ____________ 2016

 

 privind alocarea din fondul de rezervă al bugetului local al Judeţului Cluj,  a sumelor necesare eliminării efectelor produse de incendiul de la depozitul neconform Pata Rât 

 

 

 

Consiliul Judeţean Cluj,

Analizând proiectul de hotărâre privind alocarea din fondul de rezervă al bugetului local a Judeţului Cluj, a sumelor necesare eliminării efectelor produse de incendiul de la depozitul neconform Pata Rât, propus de Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Marius Mînzat;

În conformitate cu prevederile :

- art. 91 alin. (3) lit.a)din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

             -Legiiprivindfinanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

            -  Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 14/2016, privind aprobarea bugetului general propriu al Judeţului  Cluj pe anul 2016, pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi aliniate;

            -     Hotărârii nr.5/13.04.2016 a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Cluj;

 

Fiind îndeplinite prevederile  cuprinse în art. 44-45 şi în art. 94-98 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul drepturilor conferite prin art. 115 alin. (1) lit.c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

h o t ă r ă ş t e:

 

Art. 1.Se aprobă alocarea sumei de 3.500 miilei,din fondul de rezervă al bugetului local a Judeţului Clujpentru decontarea lucrărilor de stingere și prevenire a propagării incendiului la depozitul neconform de deșeuri urbane Pata Rât, la Cap. 74.02 “Protecția mediului”, Titlul 70 “Cheltuieli de capital”.

Art. 2.Cu ducerea la îndeplinire şi punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, prin Direcţia Generală Buget-Finanţe Resurse Umane, Direcția de Dezvoltare și Investițiişi Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului judeţului, în termenul prevăzut de lege, Direcţiei Generale Buget-Finanţe Resurse-Umane,Direcției de Dezvoltare și Investiții, Direcţiei GeneraleRegionale a Finanţelor Publice Cluj-Napoca, precum şi Prefectului Judeţului Cluj şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul Coniliului Judeţean Cluj şi pe pagina de Internet “ www.cjcluj.ro

 

FOTO - Emil Boc a participat la Ziua Veteranilor de Război

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc a participat astăzi la ceremonia dedicată veteranilor de război. Evenimentul s-a desfășurat în Piața Avram Iancu din Cluj-Napoca, la statuia Glorie Ostașului Român.

Mitropolitul Andrei Andreicuț a oficiat un Te Deum, după care au urmat depunerea de jerbe de flori și defilarea militară.

La eveniment au participat prefectul județului Cluj, primarul Emil Boc, șefii unităților militarizate din județ, membri PNL, PSD și ALDE, Consiliul Local Cluj-Napoca, Consiliul Județean Cluj dar și mai multe asociații.

Guvernul a hotărât, prin HG nr. 1222/10.10.2007, publicată în M.O. nr. 699/17.10.2007, ca Ziua Veteranilor de Război să fie marcată anual la 29 aprilie, în semn de recunoaștere a meritelor acestora pentru apărarea independenței, suveranității, integrității teritoriale și a intereselor României.

 

 

 

CTP introduce curse speciale către Târgul de Miei de la Agro Transilvania

Pentru a da posibilitatea călătorilor interesați să se deplaseze la Centrul Agro Transilvania cu ocazia târgului de miei, Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA anunță un program special pentru linia 8 L, in zilele de 29.04 – 30.04.2016, cu următoarele curse suplimentare:

29.04.2016:

P-ta Marasti:                   9,40 – 11,10;

Agro Transilvania:        10,45 – 12,05.

 

30.04.2016:

P-ta Marasti:                   9,40 – 11,10 – 12,30 – 13,50;

Agro Transilvania :       10,45 – 12,05 – 13,25 – 14,50.

 

Subcategorii