Transmisiuni LIVE

 22 mai 2017
Ora 17.30 Ora de poezie cu Tony
Ora 18.00 Sa vorbim despre,.., cu Eleonora
Ora 19.00 Din Cluj pentru Tine cu Mihaela Rus
 
   
 
 

Zilele Clujului


 

 

 


 

Ne gasiti pe Facebook.

CJC caută interpret în cadrul proiectului „Pentru Romi şi împreună cu aceştia”

Consiliul Județean Cluj caută un intepret pentru implicarea în proiectul „Sprijinirea activităţilor de comunicare destinate combaterii discriminării şi stereotipurilor faţă de populaţia de etnie romă şi sprijinirea iniţiativelor voluntare care promovează învăţarea reciprocă şi înfrăţirea între autorităţile publice locale şi regionale cu privire la integrarea Romilor în întreaga Uniune Europeană”.

Termenul de prestare a serviciilor este de o lună, iar pentru serviciile sale, interpretul va fi remunerat cu suma de 1.115,58 lei fără TVA.

Cei interesați își pot depune ofertele la registratura Consiliului Judeţean Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 106, până la 03.05.2016, ora 10,00.

RAPORT. Cum se implică CJC în creșterea economică a județului

Nivelul de transparență crește în cazul Consiliului Județean Cluj (CJC). Noul președinte al consiliului, liberalul Marius Mînzat, a făcut public un raport al bunurilor aflate în gestiunea CJC. Astfel am aflat că la data de 31.12.2015 sunt înregistrate în evidenţa contabilă sintetică şi analitică bunuri aparţinând domeniului public al Judeţului Cluj în valoare totală de 1.162.929.177,47 lei, cuprinzând bunuri aflate în administrarea Consiliului Judeţean Cluj, bunuri date în administrare la R.A.A.D.P.P. Cluj, R.A. Aeroportul Internaţional „Avram Iancu” Cluj, Tetarom S.A., bunuri date în concesiune Companiei de Apă Someş S.A., precum şi alte bunuri care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Cluj.

Consiliul Județean Cluj se implică foarte mult și în zona de dezvoltare economică și de promovare a județului. Din raportul prezentat de Marius Mînzat reiese că instituția pe care o conduce contribuie finaciar în nu mai puțin de 18 entități care se ocupă cu crearea de locuri de muncă și promovarea județului. Consiliul Judeţean Cluj deţine titluri de participare în valoare de 33.453.137,25 lei la diverse societăţi şi organisme. Situaţia titlurilor de participare la data de 31.12.2015 se prezintă astfel:

 

Denumirea societăţii /
companiei naţionale sau organismului internaţional

 

Capitalul
social/

Patrimoniu

 

 

-lei-

Număr acţiuni

Valoare acţiuni/părţi sociale

 

 

-lei-

Număr acțiuni

 

Ponderea
în capitalul
social/

Patrimoniu

 

-%-

1.TETAROM S.A.

14.140.510

1.414.051

14.047.070,00

1.404.707

99,34

2.Centrul Agrotransilvania S.A.

101.850

2.500

56.017,50

1.375

55,00

3. Clujana S.A.

11.194.809

7.168.834

10.460.559,75

6.662.455

93,44

4. Univers T S.A.

761.070

304.428

761.070,00

304.428

100

5. Compania de Apă Someş S.A.

6.878.520

687.852

6.853.520,00

685.352

99,64

6. Cluj Arena S.A.

540.000

3.000

486.000,00

2.700

90,00

7. Pază şi Protecţie S.R.L.

650.200

-

650.200,00

-

100

8.Drumuri şi Poduri Judeţene S.A.

100.000

-

100.000,00

-

100

9. Asociaţia “Produs de Cluj“

900

-

300,00

-

33,33

10. Asociaţia Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în  Bazinul  Somes Tisa

9.000

-

1.000,00

-

11,11

11. Asociaţia “Staţiunea Muntele Băişorii”

4.650

-

100,00

-

2,15

12. Institutul Regional pentru  Educaţie, Cercetare şi Transfer

197.600

-

10.000,00

-

5,06

13. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Eco Metropolitan

61.500

-

5.000,00

-

8,13

14.Asociaţia pentru Dezvoltarea şi

Promovarea Turismului Clujean

1.800

-

100,00

-

5,56

15.Asociaţia pentru Dezvoltarea Infrastructurii locale, Infiinţarea Sistemelor de Transport şi Distribuţie a Gazelor Naturale.

9.000

-

500,00

-

5,56

16.Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “ADI Transilvania de Nord”

60.000

-

10.000,00

-

16.67

17.Asociatia “Clusterul Agro-Food-Ind Napoca”

9.000

-

500,00

-

5,56

18.Fundația Cluj Innovation City

80.000

-

11.200

-

14,00

TOTAL

 

 

33.453.137,25

 

 

 

 

 

Primăria Cluj-Napoca se pregătește de Zilele Clujului

Primăria municipiului Cluj-Napoca începe pregătirile pentru ediția cu numărul șase a Zilelor Clujului. Acestea vor avea loc în perioada 19-22 mai 2016.

Municipalitate dorește să achiziționeze  broșuri necesare pentru promovarea evenimentului "Zilele Clujului", pentru care oferă nu mai puțin de 33000 lei fara TVA, iar cei interesați să ofere aceste servicii pot depune o ofertă până la 28.04.2016, ora 10:00.

Pentru voluntarii din cadrul Zilelor Clujului și nu numai, primăria va pune la dispoziție tricouri inscripționate. Pentru inscripționarea tricourilor primăria organizează o licitație unde oferă 4500 de lei pentru astfel de servicii. Firmele care doresc să participe la pot depune o ofertă în acest sens până la 03.05.2016, ora 10:00.

Scena principală a evenimentului și elementele de sonorizare și lumini sunt de asemenea scoase la licitație de municipalitate și oferă 9.500 de lei în acest sens. Furnizorii de astfel de servicii pot depune ofertele  până la 28.04.2016, ora 14:00.

 

Primăria Cluj-Napoca premiază cuplurile cu 50 de ani de căsătorie neîntreruptă

 

Miercuri, 27 aprilie 2016 si joi, 28 aprilie 2016, incepand cu ora 14.00, la cladirea Casino va avea loc premierea a 103 cupluri care au implinit 50 de ani de casatorie neintreruptă.

Potrivit Primăriei Cluj-Napoca acestea vor primi cate un premiu in valoare de 1.000 de lei din partea municipalității clujene. 

În luna martie 2016, Consiliul Local Cluj-Napoca a adoptat un proiecte de hotărâre privind premierea a unui număr de 64 de familii care au sărbătorit nunta de aur.

 

 

 

 

 

CJC alocă fonduri către trei spitale din Cluj-Napoca

Consilierii județeni vor decide în ședința de ordinară de vineri, alocarea sumelor de 705 mii lei pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca,   195 mii lei pentru Spitalul Militar de Urgență “Dr.Constantin Papilian” și 100 mii lei pentru Institutul Inimii „Niculae Stăncioiu” Cluj-Napoca.                  

 

În nota de iformare asupra proiectului se arată că prin Hotărârea Cosiliului Judeţean nr. 14/2016 privind aprobarea bugetului general propriu al Judeţului Cluj pe anul 2016 pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi aliniate s-a aprobat la capitolul 66.02 – “Sănătate” suma de 10.029,50 mii lei.Prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr.42/2016 s-a aprobat nominalizarea sumei de 9.029,50 mii lei pentru 6 unități sanitare, iar suma de 1.000,00 mii lei a rămas în rezervă. Având în vedere adresa Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca nr.2.104/01.02.2016 prin care solicită fonduri pentru “Reparații acoperiș clădire administrativă, atelier mecanic, atelier de tâmplărie și electric, terase centrală termică” în valoare de 812,75 mii lei, propunem alocarea sumei de 705 mii lei pentru obiectivul de investiții menționat, conform anexei la prezenta hotărâre.

Prin adresa nr.2.956/07.04.2016 Institutul Inimii “Niculae Stăncioiu“ Cluj-Napoca solicită fonduri în valoare de 2.600 mii lei pentru lucrări de reparații capitale la blocul operator. Din rezerva rămasă nerepartizată, propunem alocarea sumei de 100 mii lei pentru Institutul Inimii “Niculae Stăncioiu“, conform anexei la prezenta hotărâre.

Prin adresa nr.A60/19.01.2016 Spitalul Militar de Urgență “Dr.Constantin Papilian“ Cluj-Napoca

solicită fonduri în sumă de 195 mii lei  pentru reamenajarea a două săli de operații în secția Ortopedie-traumatologie a Spitalului Militar.Propunem alocarea sumei de 195 mii lei pentru susținerea financiară a proiectului menționat, conform anexei la prezenta hotărâre.

Dacă aleșii județeni vor vota acest proiect, banii vor putea fi direcționați către cele trei spitale.

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL JUDEŢEAN

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E A   N R.

                  din          aprilie 2016

 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr.42/2016 privind nominalizarea pe unităţi sanitare a sumei de 10.029,50 mii lei aprobată la Capitolul 66.02 “Sănătate” prin Hotarârea Consiliului Judeţean nr. 14/2016

 

 

Consiliul Judeţean Cluj;

 

Analizând proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr.42/2016 privind nominalizarea pe unităţi sanitare a sumei de 10.029,50 mii lei, aprobată la Capitolul 66.02 –”Sănătate”- prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 14/2016, propus de Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Marius Mînzat;

 

În conformitate cu prevederile:

  • art. 91 alin. (3) lit. a) Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015;
  • Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legii privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 14/2016 privind aprobarea bugetului general propriu al Judeţului Cluj pe anul 2016 pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi aliniate;

 

Fiind îndeplinite prevederile cuprinse în art. 44-45 şi în art. 94-98 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În temeiul drepturilor conferite prin art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

h o t ă r ă ş t e:

 

Art. I. Se aprobă nominalizarea pe unităţi sanitare a  sumei de 1.000 mii lei prevăzută în anexa la Hotărârea Consiliului Județean nr.42/26.02.2016, privind nominalizarea pe unităţi sanitare a sumei de 10.029,50 mii lei, aprobată la Capitolul 66.02 –”Sănătate”- prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 14/2016, după cum urmează:

a)      Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca                       705 mii lei

b)      Spitalul Militar de Urgență “Dr.Constantin Papilian”                 195 mii lei

c)      Institutul Inimii „Niculae Stăncioiu” Cluj-Napoca                      100 mii lei.

 

Art. II. Anexa „Nominalizarea pe unități sanitare a sumei de 10.029,50 mii lei aprobată la Capitolul 66.02 „Sănătate” prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr.14/2016” la Hotărârea Consiliului Județean nr.42/26.02.2016, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. III. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului judeţului, în termenul prevăzut de lege, direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj, Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Cluj-Napoca, unităţilor sanitare nominalizate la Art.I, precum şi Prefectului Judeţului Cluj, şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul Consiliului Judeţean Cluj şi pe pagina de internet “www.cjcluj.ro”.

 

 

                                                                                              

            PREŞEDINTE,                                                                  Contrasemnează:

                                                                                               

                                                                                                SECRETAR AL JUDEŢULUI,

 

         MARIUS MÎNZAT                                                                  SIMONA GACI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subcategorii