Transmisiuni LIVE

 
27 IUNIE 2017
Ora 18.00-Psihologie si Viata cu Psihologul Cerasela Libeg -Invitat Conf. Univ..Dr. Adrian Rosan, de la UBB

trandafiri

Ne gasiti pe Facebook.

Cultura tradițională clujeană, apreciată de comunitățile românești din Canada

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj, instituție de cultură care funcționează în subordinea forului administrativ județean, împreună cu grupul instrumental „Ceterașii de la Gherla”, au promovat în perioada 10 - 17 iunie a.c., cultura tradițională din județul Cluj în cadrul comunităților de români din regiunea Ontario, Canada. Acțiunile s-au desfășurat în cadrul proiectului „Rădăcini Românești”- Reprezentarea culturii tradiționale clujene în comunitatea românească din Canada, prilej cu care membrii delegației instituției de cultură precum și artiștii populari au susținut mai multe programe folclorice de muzică vocală și instrumentală. Totodată, au fost organizate prezentări de carte pe tema tradițiilor populare din zona județului Cluj precum și expoziții de fotografie etnografică și de obiecte de artizanat.
În data de 10 iunie a.c., în fața Primăriei orașului Kitchener, în prezența oficialităților locale, delegația clujeană a luat parte la manifestările care au marcat Ziua Româno - Canadiană, iar în 11 iunie a.c., la Oshawa, la cele dedicate Zilei Internaționale a Iei Românești. De asemenea, în 15 iunie la Niagara, în 16 iunie la London și în 17 iunie la Oakville, au avut loc prezentări ale obiceiurilor și tradițiilor românești, ale portului popular tradițional și ale meșteșugurilor tradiționale precum și programe folclorice autentice. Totodată, cu ocazia prezenței clujenilor în Canada, s-au desfășurat o serie de întâlniri cu membrii comunității românești, asociații culturale și reprezentanți ai școlilor românești din orașul Hamilton și din alte zone ale provinciei Ontario.
O întâlnire deosebită a avut loc în data de 13 iunie a.c., când delegația clujeană a fost primită de Consulul General al României în Canada, domnul Mugurel Ioan Stănescu, la sediul Consulatului din orașul Toronto. Din partea clujenilor i-au fost oferite cărți despre cultura tradițională din județul Cluj, precum și CD-uri cu muzică tradițională vocală și instrumentală. La rândul său, Consulul s-a arătat foarte bucuros de existența unor legături puternice cu România și în special cu Transilvania și județul nostru, care contribuie astfel la păstrarea vie a culturii și identității românești a celor care de multă vreme au plecat din România.
Proiectul va continua în perioada următoare cu organizarea și derularea de expoziții fotoetnografice itinerante în zonele canadiene unde există comunități românești numeroase, lansări și prezentări de publicații etno-folclorice, CD-uri, DVD-uri, editate de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj, dar și cu susținerea de spectacole folclorice tradiționale în comunitățile românești. Totodată, se are în vedere popularizarea diverselor forme de reprezentare a tradițiilor populare din zona județului Cluj, prin publicarea de articole în presa românească și colaborarea cu televiziunea în limba română din Canada, pentru a fi difuzate materiale video despre muzica și obiceiurile tradiționale, realizate de instituția clujeană.
Reamintim faptul că scopul acestei inițiative este acela de a face cunoscută și de a păstra vie cultura românească în cadrul comunităților de origine română din diaspora. Ea este desfășurată în parteneriat cu ziarul de limbă română ,,Agenda Românească” din Kitchener, Canada (www.agendaromaneasca.com), alături de Consulatul General al României la Toronto/ Ontario şi colaboratori ai publicației din această regiune a Canadei.

UBB își redefinește relația cu comunitatea

Universitatea Babeș-Bolyai, prin Institutul de Studii Avansate în Ştiinţă şi Tehnologie  (Institutul STAR-UBB http://starubb.institute.ubbcluj.ro/), încearcă redefinirea relației Universității Babeș-Bolyai cu comunitatea și mediul socio-economic în logica universităților de cercetare avansată și educație (world-class), prin încheierea unor parteneriate de cercetare cu marii actori economici și sociali.

Universitatea Babeş-Bolyai se proiectează astfel ca o universitate de cercetare avansată în care cunoaşterea generată prin cercetare (cercetare-dezvoltare-inovare) fundamentează atât actul educaţional - într-un model humboldtian al transmiterii cunoştinţelor în logica modernă a procesului de învăţare-predare prin cercetare/descoperire, cât şi serviciile către mediul socio-economic – de tip inovativ şi/sau de tip comunitar/educaţional (outreach).

În acest nou tip de relaţie, pe lângă stimularea abordării tradiționale de tip top-down (a propune servicii către comunitate și mediul socio-economic în funcție de expertiza UBB disponibilă, potrivind sau dezvoltând inovativ nevoi ale beneficiarului), Institutul STAR-UBB devine un Hub de servicii inovative și în logica bottom-up – oferind servicii/soluții inovative pentru problemele pe care le ridică direct comunitatea și mediul socio-economic.

În ambele variante, serviciile/soluțiile nu se axează doar pe rezolvarea unor probleme existente, ci și pe optimizare și dezvoltare. Astfel de probleme abordabile în logica bottom-up sunt complexe și, depășind adesea resursele de rezolvare ale beneficiarului, impun o abordare cu resurse academice de vârf și expertiză profesională integrată. Prin consorțiile din care face parte, UBB poate mobiliza cele mai avansate expertize academice și profesionale disponibile nu doar intern și la nivel național, ci și la nivel internațional, oferind astfel șansa unor servicii/soluții inovative, care susțin apoi avantaje competitive pentru beneficiar în comunitate și mediul socio-economic.

               În această nouă paradigmă UBB a iniţiat deja o serie de parteneriate în forma unor Advanced Fellowships derulate în cadrul Institutului STAR-UBB, cu companii din ţară sau internaţionale, parteneriate care asigură, prin utilizarea cunoaşterii inovative avansate în rezolvarea unor probleme practice complexe pe care le au colaboratorii UBB, oferind astfel un avantaj competitiv colaboratorilor.

               Parteneriatele încheiate în anul 2017 cu reprezentanţii mediului social şi economic sunt:

-          UBB - NTT DATA Advanced Fellowship - “Profilul psihosocial al IT-istului în următorii ani”

-          UBB - EON Reality Inc. Advanced Fellowship - „Aplicaţii de realitate virtuală pentru modificarea distorsiunilor cognitive implicate în sănătatea mintală”

-          UBB-AEGON Advanced Fellowship - "Definirea mecanismelor psihoculturale ale românilor față de asumarea de asigurări”

Modernizarea Traseului Regional Transilvania Nord continuă cu „Drumul Bistriței”

Consiliul Județean Cluj a depus în vederea evaluării, prin intermediul sistemului electronic național MySMIS 2014, proiectul „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională - Traseu Regional Transilvania Nord, Drumul Bistriței, prin modernizarea și reabilitarea DJ 109 (intersecție DN1C – limita jud. Sălaj) de la Km 0+000 la Km 31+976”.

Reabilitarea acestui drum județean reprezintă cel de-al doilea proiect care urmează să fie implementat în cadrul programului strategic vizând modernizarea infrastructurii rutiere a Traseului Regional Transilvania de Nord, după ce, la mijlocul lunii mai a.c., Consiliul Județean Cluj a depus pentru obținerea finanțării proiectul vizând reabilitarea a peste 30 de km de drumuri județene – „Drumul Apusenilor”. Astfel, DJ 109  - Răscruci – Borșa – Așchileu – limită jud. Sălaj reprezintă primul sector de drum județean cuprins în Drumul Bistriței care urmează să fie reabilitat prin intermediul Programului Operațional Regional 2014-2020.

„Ceea ce urmărim este ca prin intermediul acestui proiect cu finanțare europeană să reabilităm în profunzime, potrivit celor mai exigente standarde, întregul traseu în lungime de 32 km al acestui drum. Atragerea acestor fonduri europene va determina o economie însemnată la bugetul județului, permițându-ne astfel să reabilităm în plus alte sectoare de drumuri județene”, a declarat Președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe,.

            În ceea ce privește sectorul de drum județean 109, cuprins între km 0 și 31+976, modernizarea și reabilitarea acestuia va determina o îmbunătățire considerabilă a condițiilor de viață ale cetățenilor din comunele Bonțida,  Borșa, Vultureni și Așchileu, dezvoltarea economică a zonei de Nord-Vest a județului Cluj, intensificarea legăturilor de cooperare economică, fluidizarea traficului, precum și creșterea nivelului de siguranță a cetățenilor în ceea ce privește confortul, siguranța circulației și protejarea mediului. Vor fi, astfel, finanțate acele lucrări de modernizare și reabilitare care vor contribui în mod direct la îmbunătățirea parametrilor relevanți - creșterea vitezei de circulație cu aproximativ 35%, a siguranței rutiere și a portanței acestui sector de drum, respectiv așterneri de covoare asfaltice pe întreaga lungime a sectorului, amenajarea a 2256 mp de trotuare, construirea a 25 de stații de autobus și a 18 parcări, refacerea semnalizării rutiere, achiziționarea a 10 celule fotovoltaice pentru luminarea trecerilor de pietoni, montarea a peste 7.500 metri de parapeți metalici și pietonali, amenajarea de poduri și podețe, realizarea accesului la proprietăți private și publice, construirea unor noi segmente de drum județean pentru conectarea la drumuri expres sau la coridoarele TEN-T (rutier, feroviar și aeroportuar), etc.

            Fiind un proiect depus spre finanțare prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 6 - Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, sursele de finanțare în valoare totală de 75.799.832,58 leise constituie din asistența financiară nerambursabilă solicitată, în cuantum de 74.283.835,92 lei- 98% din valoarea proiectului, respectiv din contribuția proprie a Consiliului Județean Cluj în valoare de 1.515.996,66 lei.

*

*        *

            Amintim în acest context faptul că Drumul Bistriței cuprinde, pe teritoriul județului Cluj, nu mai puțin de cinci drumuri județene, care totalizează peste 83 de km. Astfel, după depunea pentru finanțare a proiectului de îmbunătățire a infrastructurii DJ 109, în lungime de 32 de km, Consiliul Județean Cluj este în plin proces de pregătire a proiectului vizând reabilitarea porțiunii rămase nemodernizate. În acest sens, forul administrativ județean clujean pregătește în prezent documentația tehnico-economică necesară pentru întocmirea dosarului de finanțare aferentă proiectului de îmbunătățire a infrastructurii rutiere pentru DJ 172A (limita jud. Bistrița-Năsăud – Țaga),   DJ 161G (intersecția DJ 109C) Sucutard – Petea – Pălatca – DN16) și DJ 161 (intersecția DN 16 - Gădălin – Bonțida – DN 1G). De asemenea, în ceea ce privește DJ 109C (intersecția DJ 172 A) Țaga – Sucutard  - (intersecția DJ 161G), în lungime de 7,66 km, Consiliul Județean Cluj a propus acest sector de drum spre finanțare din surse proprii, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 70/2016 privind aprobarea  Programului de lucrări de modernizare şi reabilitare şi a Programului de lucrări de întreţinere curentă şi periodică a  unor drumuri judeţene din Judeţul Cluj pentru anul 2017.

FUJIKURA SRL din Dej a fost gasita cu 259 de cetăţeni străini fără avize de detaşare

 Inspectori  de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Cluj, împreună cu lucrători ai Serviciului pentru Imigrări al judeţului Cluj, au efectuat un control la SC FUJIKURA AUTOMOTIVE ROMANIA SRL , având ca  obiect principal  verificarea respectării de către angajator a dispoziţiilor legale referitoare la  încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României.
În data de 30.05.2017 inspectorii de muncă au găsit în activitate , la unitatea de producţie din Dej a SC FUJIKURA AUTOMOTIVE ROMANIA SRL un număr de 259 de cetăţeni străini ( 162 marocani, 48 mexicani, 49 paraguayeni)  fără avize de detaşare; persoane provenite de la entităţile juridice (societăţi comerciale) ale grupului FUJIKURA din Maroc, Paraguay şi Mexic.
Precizăm faptul că numărul  total al persoanelor , fără avize de detaşare, primite în unităţile de producţie din Dej ale SC FUJIKURA AUTOMOTIVE ROMANIA SRL, aferent perioadei februarie-iunie 2017, a fost de 291 cetăţeni (184 marocani, 57 mexicani, 50 paraguayeni)  .
Important de reţinut este faptul că potrivit Ordonanţei nr. 25/2014, privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României, prezenţa acestor lucrători străini pe teritoriul României,  care au făcut obiectul unui transfer în cadrul Grupului Fujikura,  era  posibilă exclusiv în baza unor avize de detaşare  ( care se obţin în coformitate cu dispoziţiile art. 26-275 din Ordonanţa nr. 25/2014, cu modificările şi completările ulterioare) .
Reprezentanţii angajatorului au afirmat că cetăţenii străini au desfăşurat, în principal, activităţi de instruire a personalului român (training)   în domeniul de activitate al angajatorului român, respectiv fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule (cablaje auto).
În fapt, la data controlului, inspectorii de muncă au constatat faptul că cetăţenii străini desfăşurau activităţi normale de producţie, fiind incluşi în fluxurile de producţie  cablaje auto.
 
 
 
Fapta de primire la muncă a cetăţănilor străini fără avize de detaşare constituie contravenţie şi a fost sancţionată de inspectorii de muncă cu amendă contravenţională în cuantum de 100.000 lei, maximul permis de lege (conf.art. 8 alin. 2 lit. a din Ordonanţa nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare).
Prin acest comunicat ITM Cluj doreşte să atragă  atenţia angajatorilor care recurg la lucrători străini detaşaţi de la întreprinderi stabilite într-o ţară din afara U.E ,  că orice activitate lucrativă în contextul menţionat anterior se desfăşoară pe baza avizelor de detaşare, care nu se substituie altor documente de care se face uz în cazul unor verificări din partea instituţiilor de control. Recomandăm acestor tipuri de angajatori  o atenţie sporită pe viitor şi respectarea legislaţiei în vigoare.
 
 
    Inspector Şef ,                                                    
    Daniel Păcurariu                                                 
 

Premiul I pentru proiectele europene din regiunea de Nord-Vest, atribuit Consiliului Judeţean Cluj

Consiliul Judeţean Cluj, iniţiator şi beneficiar al proiectului cu finanţare europeană care vizează extinderea Parcului Industrial Tetarom I, a câştigat joi, 15 iunie a.c., premiul I al concursului de fotografie pe tematica proiectelor europene organizat de Fundaţia ,,Centrul pentru Dezvoltarea Intreprinderilor Mici şi Mijlocii” (C.D.I.M.M.) Maramureş - structura gazdă a Centrului Europe Direct Maramureş. 
,,Este, practic, o nouă recunoaştere a importanţei şi utilităţii acestui proiect pe care l-am iniţiat în anul 2011 şi ale cărui numeroase beneficii vizează nu doar comunitatea locală şi judeţul Cluj, ci întreaga regiune de Nord-Vest a ţării. În cel mai scurt timp, cele trei noi clădiri de birouri ultramoderne şi hala, deja realizate în cadrul proiectului, vor fi puse la dispoziţia mediului clujean de afaceri, sprijinul pe care noi îl acordăm agenţilor economici urmând să se traducă în noi locuri de muncă bine plătite şi un plus de bunăstare pentru întreaga comunitate. “, a declarant Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Alin Tişe.
Anunţarea câştigătorilor acestei competiţii la care s-au înscris nu mai puţin de 51 de proiecte cu finanţare europeană din judeţele Cluj, Bistriţa-Năsăud, Sălaj, Bihor, Maramureş şi Satu-Mare a avut loc în cadrul dezbaterii pentru Planul de Investiţii pentru Europa şi Viitorul UE organizată la Baia Mare, de Fundaţia C.D.I.M.M. Maramureş. Cu acest prilej a avut loc premierea proiectelor câştigătoare înscrise în Concursul de fotografie ,,InvestNV – Proiecte europene în Regiunea de NV”, acestea fiind împărţite în două secţiuni, respectiv Dezvoltare locală şi Dezvoltarea afacerilor. Scopul principal al competiţiei a fost acela de a ilustra rezultatele celor mai de succes proiecte de investiţii cu finanţare europeană, precum şi impactul acestora în comunităţile regiunii de Nord-Vest a ţării.
Consiliul Judeţean Cluj a participat la această competiţie cu unul dintre cele mai de impact proiecte cu fonduri europene derulate la Cluj, proiect care generează multiple beneficii inclusiv la nivel regional şi naţional - Proiectul de modernizare şi extindere a Parcului Industrial TETAROM I din Cluj-Napoca. În acest context, fotografiile înscrise în concurs de Consiliul Judeţean au fost extrem de apreciate, reuşind să adune peste 35% din numărul total al voturilor exprimate pentru proiectele menite să sprijine dezvoltarea afacerilor.
Proiectul Dezvoltare Parc Industrial Tetarom I – Edificare clădiri, extindere şi modernizare infrastructură” Cod SMIS 42801, implementat de Judeţul Cluj / Consiliul Judeţean Cluj şi finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 vizează dezvoltarea şi extinderea Parcului Industrial TETAROM I, un veritabil motor al dezvoltării economice a Clujului şi a întregii Transilvanii ocupat în prezent în proporţie de 100%. Proiectul parcurge în prezent ultimele etape, urmând să faciliteze noi şi noi investiţii în industria de înaltă tehnologie, cu o valoare adăugată mare şi care generează, în mod evident, un plus de dezvoltare, beneficii şi bunăstare pentru comunitatea locală, pentru judeţul Cluj în ansamblu şi pentru întreaga regiune.

Fotografia postată de Consiliul Judetean Cluj.

Subcategorii