Transmisiuni LIVE

 

TETAROM


 

Ne gasiti pe Facebook.

Poza zilei - 19 august 2017

Poza zilei - 19 august 2017

Un secol de aviație pe Aeroportul Internațional Cluj

Un secol de activitate aviatică pe Aeroportul Internațional Cluj ilustrat în 5 minute

Aceste imagini – document redau o retrospectivă a momentelor-cheie petrecute în istoria de 100 de ani a Aeroportului Internațional Cluj.

1917 - Înființarea Aerodromului Someșeni Cluj
2017 - Aeroportul Internațional Cluj este primul aeroport regional al țării și unul dintre cele mai moderne aeroporturi din Europa, înregistrând o creștere de aproape 100 de ori a traficului în ultimii 21 de ani.

La ceas aniversar, dorim să mulțumim tuturor celor care au contribuit la povestea de succes a Aeroportului Internațional Cluj!

Lucrări de modernizare și reabilitare pe drumul județean Muntele Băișorii-Muntele Mare

 

Consiliul Județean Cluj anunță participanții la trafic, locuitorii din zonă și turiștii că pe drumul județean DJ 107 R Muntele Băișorii – Muntele Mare sunt în plin proces de desfășurare lucrări de modernizare și reabilitare, constând în așternerea unui strat de fundație din balast și a unui strat de piatră spartă amestec optimal.

            „Principalul scop al lucrărilor care se derulează pe acest sector de drum este acela de a asigura condiții optime de circulație pentru toți cei care tranzitează zona, precum și de a pune în valoare potențialul turistic al județului Cluj, cu atât mai mult cu cât acest drum județean permite accesul spre una dintre cele mai importante și atractive destinații montane din județ”, a declarat domnul Alin Tișe, Președintele Consiliului Județean Cluj.

            Astfel, este vizată modernizarea și reabilitarea unui sector de drum de 11,3 kilometri, de la kilometrul 47+350 până la kilometrul 58+650, după ce în prealabil au fost executate lucrări pregătitoare precum realizarea de șanțuri și podețe tubulare. În completarea lucrărilor deja demarate, urmează a fi efectuate și alte operațiuni, constând în așternere de covor asfaltic pe o porțiune de 1 kilometru.

 

 

Salariile la Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Cluj incepand cu 1 iulie 2017

 


 Incepand cu data de 01.07.2017, se stabilesc salariile de bază, precum și coeficienții care stau la baza determinării acestora pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Cluj,conform anexelor nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

(2) Funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Cluj își păstrează salariul de bază şi celelalte drepturi salariale corespunzătoare funcţiei pe care o deţin, de care beneficiază la data de 30 iunie 2017, dacă acestea sunt mai favorabile decât cele stabilite prin prezenta hotărâre, cu condiția ca nivelul veniturilor salariale lunare ale acestora să nu depășească nivelul indemnizației lunare a vicepreședintelui consiliului județean, exclusiv majorările prevăzute la art. 16 alin. (2) din Legea-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice nr. 153/2017.

 

(3) Salariile lunare individuale pentrufuncționarii publici și personalul contractual din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Cluj, se stabilesc prin dispoziții individuale ale Directorului executiv al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Cluj.

 

 

ROMÂNIA Anexa nr. 1

JUDEȚUL CLUJ la Hotărârea nr. 172/2017

CONSILIUL JUDEȚEAN

NOMENCLATORUL ȘI IERARHIA FUNCȚIILOR PUBLICE

din cadrul Direcției Județeană de Evidență a Persoanelor Cluj,

care cuprind coeficienții și salariul de bază corespunzător

 

 1. Funcții de conducere*

Nr.
crt

Funcția

Nivelul
studiilor

Grad

Coeficient

Salariul de bază

-lei-

1

Director executiv

S

II

5,66

8207

2

Şef serviciu

S

II

4,71

6830

3

Șef birou

S

II

4,49

6511

*Notă: Salariile de bază ale funcțiilor de conducere cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

 

 1. Funcții de execuție**

 

 

 

 

 

 

Salariul de bază la gradația:

-lei-

 

Nr.
crt.

Funcția

Nivelul
studiilor

Gradul

Coeficientul la gradația 0

0

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

1

Auditor

S

superior

3,20

4640

4988

5237

5499

5636

5777

 

 

 

principal

2,84

4118

4427

4648

4880

5002

5127

 

 

 

asistent

2,60

3770

4053

4256

4469

4581

4696

2

Consilier, Consilier Juridic, Expert, Inspector

S

superior

3,08

4466

4801

5041

5293

5425

5561

 

 

 

principal

2,30

3335

3585

3764

3952

4051

4152

 

 

 

asistent

2,00

2900

3118

3278

3438

3524

3612

 

 

 

debutant

1,54

2233

2400

2520

2646

2712

2780

3

Referent de specialitate

SSD

superior

1,97

2857

3071

3225

3386

3471

3558

 

 

 

principal

1,63

2364

2541

2668

2801

2871

2943

 

 

 

asistent

1,51

2190

2354

2472

2596

2661

2728

 

 

 

debutant

1,42

2059

2213

2324

2440

2501

2564

4

Referent

M

superior

1,87

2712

2915

3061

3214

3294

3376

 

 

 

principal

1,66

2407

2588

2717

2853

2924

2997

 

 

 

asistent

1,55

2248

2417

2538

2665

2732

2800

 

 

 

debutant

1,40

2030

2182

2291

2406

2466

2528

** Notă:

 1. Salariul de bază la gradația 0 se determină prin înmulțirea coeficientului cu salariul minim brut pe tară garantat în plată și se modifică corespunzător cu acesta.

 2. Salariile pentru gradațiile 1 – 5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0 potrivit prevederilor art. 10 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

 

 

 

Contrasemnează,

PREȘEDINTE,                                                    SECRETAR AL JUDEȚULUI

Tișe Alin                                                                               Gaci Simona

 

Anexa nr 2 

 

ROMÂNIA Anexa nr. 2

 

JUDEȚUL CLUJ la Hotărârea nr. 172/2017

 

CONSILIUL JUDEȚEAN

 

NOMENCLATORUL ȘI IERARHIA FUNCȚIILOR CONTRACTUALE

 

din cadrul Direcției Județeană de Evidență a Persoanelor Cluj,

 

care cuprind coeficienții și salariul de bază corespunzător

 

 

 

 

 

 1. Funcții de conducere*

 

Nr.
crt

Funcția

Nivelul
studiilor

Grad

Coeficient

Salariul de bază

-lei-

1

Director

S

II

4,71

6830

2

Şef serviciu

S

II

3,93

5699

3

Șef birou

S

II

3,74

5423

 

* Notă: Salariile de bază ale funcțiilor de conducere cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

 

 

 

 1. Funcții de execuție pe grade și trepte profesionale**

 

 

 

 

 

 

 

Salariul de bază la gradația:

-lei-

 

Nr.
crt.

Funcția

Nivel
studii

Gradul/

Treapta

Coeficientul la gradația 0

0

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

1

Auditor

S

IA

3,00

4350

4676

4910

5156

5285

5417

 

 

 

I

2,64

3828

4115

4321

4537

4650

4766

 

 

 

II

2,48

3596

3866

4059

4262

4369

4478

2

Consilier, Expert, Inspector de specialitate, Revizor contabil, Arhitect, Referent de specialitate, Inspector casier

S

IA

2,35

3408

3664

3847

4039

4140

4244

 

 

 

I

2,16

3132

3367

3535

3712

3805

3900

 

 

 

II

1,95

2828

3040

3192

3352

3436

3522

 

 

 

Debutant

1,40

2030

2182

2291

2406

2466

2528

3

Consilier juridic

S

IA

2,35

3408

3664

3847

4039

4140

4244

 

 

 

I

2,16

3132

3367

3535

3712

3805

3900

 

 

 

II

1,95

2828

3040

3192

3352

3436

3522

 

 

 

Debutant

1,40

2030

2182

2291

2406

2466

2528

4

Tehnician-economist, Secretar superior, Interpret relații, Interpret profesional, Conductor arhitect, Inspector, Referent, Subinginer, Arhivist

SSD

IA

1,85

2683

2884

3028

3179

3258

3339

 

 

 

I

1,54

2233

2400

2520

2646

2712

2780

 

 

 

II

1,44

2088

2245

2357

2475

2537

2600

 

 

 

Debutant

1,38

2001

2151

2259

2372

2431

2492

5

Referent, Inspector, Arhivar, Referent casier

M

IA

1,75

2538

2728

2864

3007

3082

3159

 

 

M

I

1,62

2349

2525

2651

2784

2854

2925

 

 

M

II

1,47

2132

2292

2407

2527

2590

2655

 

 

M

Debutant

1,36

1972

2120

2226

2337

2395

2455

Administrator

M

I

1,92

2784

2993

3143

3300

3383

3468

 

 

 

II

1,74

2523

2712

2848

2990

3065

3142

7

Casier, Magaziner

M,G

 

1,70

2465

2650

2783

2922

2995

3070

 

 

 

Debutant

1,15

1668

1793

1883

1977

2026

2077

8

Portar, Paznic, Pompier, Guard, Bufetier,
Manipulant bunuri, Curier

M,G

 

1,62

2349

2525

2651

2784

2854

2925

 

Îngrijitor

M,G

 

1,57

2277

2448

2570

2699

2766

2835

 

 

 

Debutant

1,10

1595

1715

1801

1891

1938

1986

9

Şofer

M,G

I

1,84

2668

2868

3011

3162

3241

3322

 

 

 

II

1,77

2567

2760

2898

3043

3119

3197

10

Muncitor calificat

M,G

I

1,79

2596

2791

2931

3078

3155

3234

 

 

 

II

1,73

2509

2697

2832

2974

3048

3124

 

 

 

III

1,66

2407

2588

2717

2853

2924

2997

 

 

 

IV

1,64

2378

2556

2684

2818

2888

2960

11

Muncitor necalificat

M,G

I

1,52

2204

2369

2487

2611

2676

2743

 

- fără sporuri

 

II

1,10

1595

1715

1801

1891

1938

1986

 

** Notă:

 

 1. Salariul de bază la gradația 0 se determină prin înmulțirea coeficientului cu salariul minim brut pe tară garantat în plată și se modifică corespunzător cu acesta.

 2. Salariile pentru gradațiile 1 – 5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0 potrivit prevederilor art. 10 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

 

 

 

Contrasemnează,

 

PREȘEDINTE,                                             SECRETAR AL JUDEȚULUI

 

Tișe Alin                                                                    Gaci Simona

 

 

 

WIZZ AIR INTRODUCE UN NOU SERVICIU INOVATOR: FARE LOCK

Pasagerii vor fi în măsură să “blocheze” prețul biletului timp de 48 de ore

 

Bucureşti, 16 august 2017: Wizz Air, cea mai mare companie low-cost din Europa Centrală şi de Est, anunţă astăzi lansarea unui nou serviciu pentru clienţii săi denumit Fare Lock, ce va permite pasagerilor să “blocheze preţul şi pachetul de servicii pentru zborul selectat, pentru 48 de ore. Wizz Air caută în permanență să sporească experiența de călătorie a pasagerilor și introduce de astăzi o caracteristică unică, creată pentru a satisface cel mai bine nevoile călătorilor WIZZ, tocmai pentru ca ei să poată călători la cele mai mici preţuri.CE ESTE SERVICIUL WIZZ FARE LOCK

 

 • Fare Lock este un serviciu inovator care le oferă pasagerilor WIZZ posibilitatea de a-și asigura un tarif selectat pentru o perioadă de 48 de ore cu o taxă de 14 Ron (3 EUR) / segment / persoană

 • Fare Lock este disponibil pentru rezervările realizate cu mai mult de 7 zile înainte de data plecării sau cu data primului zbor în cazul unui zbor dus-întors

 • Fare Lock este disponibil pe wizzair.com și poate fi utilizat pentru rezervări de zbor de dus/sau zbor de întoarcere şi pentru mai mulți pasageri. Zborurile selectate, precum și numele sau numărul de pasageri nu pot fi modificate în raport cu tariful garantat după plata Fare Lock

 • Pentru a finaliza rezervarea la prețul garantat de Fare Lock, clienții WIZZ vor trebui să plătească întreaga sumă a tarifului cu cardul sau folosind creditul din contul MyWIZZ, în termen de 48 de ore, prin accesarea paginii My Bookings

 • Dacă rezervarea nu a fost finalizată în 48 de ore de la utilizarea serviciului Fare Lock tariful rezervat va fi anulat automat.BENEFICII IMPORTANTE ALE SERVICIULUI WIZZ FARE LOCK

 • Pasagerii WIZZ pot obţine acum cu uşurinţă cel mai mic tarif disponibil pe orice zbor WIZZ* până când își planifică întreaga vacanță

 • Zborurile selectate cu Fare Lock nu vor fi vândute și prețul nu se va schimba timp de 48 de ore

 • Fare Lock are un preț fix, indiferent de zbor, perioadă sau pachet ales

George Michalopoulos, Wizz Air Chief Commercial Officer a declarat:“Wizz Air demonstrează din nou angajamentul de a găsi modalități inovatoare de îmbunătățire a călătoriilor pentru pasagerii săi. Noul serviciu lansat astăzi elimină orice grijă din procesul de rezervare, oferindu-le pasagerilor 48 de ore pentru a-şi finaliza achiziția. Urmând anunțul nostru recent privind gratuitatea bagajelor de mână, vom continua să ne concentrăm asupra modalităților de a veni și mai bine în întâmpinarea nevoilor călătorilor noștri.” --Sfârşit* În funcție de disponibilitate, descrierea serviciului o puteţi găsi aici: https://wizzair.com/en-gb/information-and-services/wizz-services/fare-lock

Despre Wizz Air

Wizz Air este cea mai mare companie aeriană low-cost din Europa Centrală şi de Est, care operează o flotă de 85 de aeronave Airbus A320 şi A321 şi oferă mai mult de 500 de rute de la 28 de baze, ce asigură conexiunea între 142 de destinaţii din 43 de ţări. La Wizz Air o echipă de peste 3.300 de profesionişti în aviaţie livrează servicii superioare şi tarife foarte scăzute, ceea ce face ca Wizz Air să fie alegerea preferată a 23,8 milioane de pasageri în anul fiscal ce s-a încheiat în 31 martie 2017. Wizz Air este listată la London Stock Exchange cu abrevierea WIZZ și este inclusă în calculul indicilor FTSE 250 și FTSE All-Shares. Wizz Air este membră a Asociației Internaționale a Transporturilor Aeriene (IATA), Operational Safety Audit (IOSA), companie de referință la nivel global în ceea ce privește recunoașterea siguranței companiilor aeriene. Wizz Air a fost aleasă recent “Value Airline of the Year 2016” de editorii Air Transport World, una dintre cele mai importante reviste de aviație dar şi “Low Cost Airline of the Year” de către Centrul pentru aviaţie (CAPA), furnizor important de informaţii şi analize despre industria aeronautică.

Pentru mai multe informații:

Sorina Ratz, Wizz Air Group, Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

Urmăriți-ne pe Twitter: @wizzair

 

Note pentru editori:

 • Toate zborurile sunt operate cu aeronave Airbus A320, cu 180 de locuri, și Airbus A321, cu 230 de locuri

 • Noile aeronave Airbus A321 au început să fie livrate din noiembrie 2015

 • Pentru fotografii cu aeronavele, echipajul şi logo-uri vă rugăm să vizitaţi wizzair.com/ro-RO/press